Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Návrh na změnu usnesení ZMČ Praha 10 č. 14/4/2012 ze dne 10. 12. 2012 k návrhu záměru na prodej jednotek a uzavření smluv o převodu bytových jednotek s oprávněnými nájemci v domě č. p. 781, k. ú. Vršovice, ul. Žitomírská č. o. 48, Praha 10, včetně zastavěných pozemků pod předmětným domem rozděleným na jednotky

Datum přijetí: 27.3.2015
Číslo usnesení: 3/14/2015
Číslo materiálu: 7.4
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I.  zrušuje

část usnesení ZMČ Praha 10 č. 14/4/2012 ze dne 10. 12. 2012 v bodě II.

 

II. schvaluje

záměr na prodej jednotek a s uzavřením smluv o převodu bytových jednotek specifikovaných v prohlášení vlastníka budovy č. p. 781, k. ú. Vršovice, ul. Žitomírská č. o. 48, Praha 10, včetně souvisejících spoluvlastnických podílů na společných částech domu a spoluvlastnických podílů na pozemcích, a to vše za podmínky, že ve lhůtě 8 měsíců ode dne odeslání kvalifikované písemné nabídky nájemci užívající nejméně 51 % podlahové plochy všech bytů v příslušném domě podepíší návrh smlouvy o převodu bytové jednotky do vlastnictví, s oprávněnými nájemci dle tabulky:

 

Kupující

Narozen(a)

Číslo BJ       dle PV

Kupní cena

v Kč

*******

*******

781/01

595 504,-

*******

*******

781/02

615 888,-

*******

*******

781/03

647 629,-

*******

*******

781/04

658 112,-

*******

*******

-

-

*******

*******

 -

-

 

- 2 -

 

 

 

*******

*******

781/05

579 488,-

*******

*******

781/06

1 078 896,-

*******

*******

781/07

1 029 392,-

*******

*******

781/08

681 699,-

*******

*******

 -

-

*******

*******

781/09

331 968,-

*******

*******

781/10

1 385 238,-

*******

*******

-

-

*******

*******

781/11

985 712,-

*******

*******

 -

-

*******

*******

781/12

669 906,-

*******

*******

781/13

333 424,-

*******

*******

781/14

1 398 342,-

*******

*******

781/15

979 888,-

*******

*******

 -

-

*******

*******

781/16

681 554,-

*******

*******

781/17

327 600,-

*******

*******

781/18

1 345 344,-

*******

*******

-

-

*******

*******

781/19

992 992,-

*******

*******

 -

-

*******

*******

781/20

674 274,-

*******

*******

781/21

482 227,-

*******

*******

781/22

690 144,-

*******

*******

 -

-

*******

*******

781/23

813 322,-

*******

*******

781/24

541 195,-

*******

*******

-

-

 

 

 

za podmínky, že se nejedná o nájemce vyloučené z  prodeje bytových jednotek v souladu s bodem 5.2.3, ve spojení s body 5.2.6 a 5.2.7 Prováděcího předpisu pro prodej bytových jednotek jejich oprávněným nájemcům

 

 

 

 

JUDr. Radmila  K l e s l o v á

starostka

 

 

Ing. Vladimír  N o v á k

1. zástupce starostky

 

Předkladatel: doc. Ing. David, Ph.D., zástupce starostky

Číslo tisku:    P10-003945/2015

Zpět na začátek usnesení