Výsledky grantového řízení m.č. Praha 10

Výsledky výběrového řízení na poskytnutí veřejné finanční podpory pro rok 2010 v oblastech: Sociální, kultura a umění, sport, tělovýchova, volný čas a vzdělávání, protidrogová prevence a životní prostředí, schválené Zastupitelstvem městské části Praha 10, dne 18.3.2010
číslo
žadatel
právní forma
název projektu
přidělená částka
Program I- sociální oblast
1
Diakonie ČCE-středisko Ratolest v Praze 10
CPO
Rekondiční a edukační pobyt pro osoby s mentálním a kombinovaným postižením
15.000,-
2
Point 50+, o.p.s.
OPS
Trénování paměti a zdravý životní styl seniorů
50.000,-
3
Společnost DICRE o.s.
OS
Lékařská poradna - přednášky
10.000,-
4
Svaz tělesně postižených v České republice, o.s., Obvodní organizace Praha 10
OJS
Zdravotně sociální program - Rehabilitační aktivity
25.000,-
5
Židovská obec v Praze,(Středisko-Komplexní domácí péče EZRA)
CO
Komplexní domácí péče EZRA-sociální služby pro seniory se zvláštním zřetelem k potřebám těch, kteří přežili holocaust
98.000,-
6
Asistence o.s.     
OS
Služby asistence občanům                MČ Praha 10
50.000,-
7
Asociace pomáhající lidem s autismem - APLA Praha, Střední Čechy, o.s.
OS
Zajištění a poskytování osobní asistence a odlehčovací služby lidem s poruchami autistického spektra, kteří žijí na území MČ Praha 10
105.000,-
8
Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, o.s., Klub "Hornomlýnská"
OS
Centrum FILIPOVKA-osobní asistence pro děti se zdravotním postižením z Prahy 10
21.000,-
9
ESET-HELP, o.s.
OS
Tréninková resocializační kavárna Dendrit kafé
21.750,-
10
FOKUS PRAHA, o.s.
OS
Komunitní tým Jih-terénní sociální služby pro osoby s duševním onemocněním
40.000,-
11
Gaudia proti rakovině, o.s.
OS
Komplexní psychoterapeu- tická péče o onkologicky nemocné a jejich blízké
20.000,-
12
Hewer-občanské sdružení
OS
Osobní asistence pro občany Prahy 10
17.000,-
13
Hospic sv. Štěpána, občanské sdružení
OS
Hospic sv. Štěpána
40.000,-
14
Máme otevřeno?, o.s.          
OS
Informační a poradenské centrum (IPC)
25.000,-
15
Společnost DICRE o.s.
OS
Sportovní akce Společnosti DICRE o.s. pro osoby s mentálním postižením
5.000,-
16
Diakonie ČCE-Středisko křesťanské pomoci v Praze
CO
"Terénní práce v ohrožených rodinách" Diakonie ČCE-SKP v Praze
15.000,-
17
Dětské krizové centrum, o.s.         
OS
"Samy na to nestačí" diagnostika, terapie a prevence týraného, zneužívaného           a zanedbávaného dítěte (syn CAN)
48.000,-
18
HoSt-Home-Start Česká Republíka
OS
HoSt - pomoc rodinám s dětmi     do 6 let
10.000,-
19
Klub K2, o.p.s. Praha 10
OPS
Klub pro rodiče s dětmi
46.000,-
20
Kolpingova rodina, Praha 8
OJS
Kolpingův dům, azylový dům pro matky s dětmi
20.000,-
21
Občanské sdružení Dům tří přání
OS
Terénní podpora ohrožených rodin s dětmi    
19.000,-
22
Římskokatolická farnost u kostelů sv. Mikuláše a sv. Václava Praha - Vršovice
CO
Vějíř rodinné podpory
20.000,-
Program II - kultura a umění
23
Centrum MANA, o.s.
OS
Divadlo MANA dětem
20.000,-
24
Divadelní studio Neklid, o.s.
profes.OS
KRÁSNÁ VYHLÍDKA, divadelní inscenace
20.000,-
25
Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 10 - Strašnice
CO
Lednové koncerty ve Strašnicích
15.000,-
26
JUNÁK-svaz skautů a skautek ČR, 35. středisko Jaroslava Rady Praha 10 - Skalka, 11A35
OS
Středisková Akademie
9.000,-
27
Náboženská obec Církve československé husitské v Praze 10 - Vršovice
CO
Námluvy Aeskulapovy-večer hudby a poezie
11.700,-
28
Náboženská obec Církve československé husitské v Praze 10 - Vršovice
CO
Obrázky ze starých Vršovic-scénický pořad z historie Městské části Praha 10
12.500,-
29
Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie Praha - Strašnice
CO
Koncerty ve strašnickém kostele Neposkvrněného početí Panny Marie
20.000,-
30
Sokolská župa Jana Podlipného
OS
Výstava k 125. výročí založení Sokolské župy Středočeské
20.000,-
31
Tělocvičná jednota Sokol Hostivař, Švehlova sokolovna
OJS
Krajská přehlídka amatérských loutkových divadel Pražský Tajtrlík
15.000,-
32
Základní škola, Praha 10, Práčská
PO
Přehlídka sborového zpěvu žáků speciálních škol a Vánoční zpívání
26.000,-
33
Foibos Bohemia, o.p.s.
o.p.s.
Celoroční výstavní plán Kotěrovo centrum - Trmalova vila
30.000,-
34
PETRKLÍČ, Praha 10
OS
Divadelní soubor Petrklíč
30.000,-
35
Tělocvičná jednota Sokol Hostivař, Švehlova sokolovna
OJS
Divadélko Frydolín   TJ Sokol Hostivař
15.000,-
36
Římskokatolická farnost u kostelů sv. Mikuláše a sv. Václava Praha - Vršovice
CO
Oslavy 80. výročí posvěcení kostela sv. Václava v rámci dnů Prahy 10
80.000,-
37
Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie Praha - Strašnice
CO
"Dny Prahy 10" ve strašnickém kostele Neposkvrněného početí Panny Marie
30.000,-
Program III - sport, tělovýchova, volný čas a vzdělávání
38
CU Bohemians Praha, občanské sdružení
OS
Memoriál Dr. Václava Jíry 2010
90.000,-
39
Český tenisový svaz vozíčkářů,     ČTSV Centrum tenisu na vozíku Praha
OS
Turnaj Mistrovství ČR v tenisu na vozíku HAMR OPEN
20.000,-
40
Junák-svaz skautů a skautek ČR, 96. středisko SKARABEUS, Praha 10
OS
Zábavné odpoledne na základních školách
10.000,-
41
Junák-svaz skautů a skautek ČR, 92.středisko Šípů Praha 10
OJS
Sportovní dny Šípů 2010-při příležitosti dnu dětí a jiných vhodných příležitostí
7.000,-
42
Obvodní rada Asociace školních sportovních klubů Praha 10
OS
Pořádání významných sportovních akcí pro děti a mládež - 2
11.000,-
43
Obvodní rada Asociace školních sportovních klubů Praha 10
OS
Pořádání významných sportovních akcí pro děti a mládež - 1
10.000,-
44
Slavia Praha-Fotbal 2001 o.s., Praha 10
OS
Fotbalový turnaj mladší přípravky SK Slavia Praha 2001 "Před branami Edenu 2010"
10.000,-
45
Tělocvičná jednota Sokol Praha - Vršovice
OJS
Memoriál Vladimíra Straky
4.200,-
46
Tělocvičná jednota Sokol Praha - Vršovice
OJS
Randori koťat-judo
5.000,-
47
Tělocvičná jednota Sokol Praha - Vršovice
OJS
Memoriál Víta Smolíka XVI. Ročník - sportovní gymnastiky
10.000,-
48
Tělocvičná jednota Sokol Praha - Vršovice
OJS
Vánoční závod - SG
7.000,-
49
TJ KOVO Praha, Praha 10
OS
Podpora mládeže Tělovýchovné jednoty KOVO - Oddíl hokejbalu
10.000,-
50
TJ KOVO Praha, Praha 10
OS
Český pohár mládeže v dráhové cyklistice
10.000,-
51
TJ.SOKOL KAMPA
OJS
VELKÁ CENA SOKOLA 2010
10.000,-
52
Bison Beach Volleyball Club, o.s.
OS
Beachvolejbal pro všechny
50.000,-
53
Bridžový klub seniorů 10, o.s, Praha 10
OS
Bridžový klub seniorů 10
6.000,-
54
Dům dětí a mládeže - Dům UM, Praha 10,  
PO MHMP
Sport pro všechny
20.000,-
55
Policejní volejbalový klub Olymp Praha, o.s.
OS
Sport pro všechny
50.000,-
56
Střední průmyslová škola, Praha 10
PO   MHMP
Plavání pro neorganizované děti, mládež a občany městské části Praha 10
50.000,-
57
Tělocvičná jednota SOKOL Praha - Strašnice
OS
Sportovní akce pro děti 2010
20.000,-
58
Dům dětí a mládeže - Dům UM, Praha 10
PO MHMP
Dětský koutek a IC pro mládež na ÚMČ Praha 10
40.000,-
59
Dům dětí a mládeže - Dům UM,Praha 10
PO MHMP
Otevřený klub Strašnice
20.000,-
60
JUNÁK-svaz skautů a skautek ČR, 35. středisko Jaroslava Rady Praha 10 - Skalka, 11A35
OS
Celoroční činnost střediska J. Rady Praha 10
3.000,-
61
Náboženská obec Církve československé husitské v Praze 10 - Vršovice
CO
AWANA KLUB
7.000,-
62
Sportovní klub Gutovka, o.s., Areál ZŠ Gutova, Praha 10                     
OS
Horolezecký kroužek Gutovka
35.000,-
63
Tělocvičná jednota Sokol Praha - Vršovice
OJS
Pravidelná činnost oddílu judo
10.000,-
64
Tělocvičná jednota Sokol Praha - Vršovice
OJS
Pravidelná činnost oddílu sportovní gymnastiky
10.000,-
65
Tělocvičná jednota Sokol Hostivař, Švehlova sokolovna
OJS
Mateřské centrum Frydolínek TJ Sokol Hostivař
15.000,-
66
Židovská obec v Praze
CO
Rok s tradicemi našich předků "Třígenerační komunitní centrum"
5.000,-
67
ASK Slavia Praha
OS
Atletické prázdniny 2010
14.000,-
68
AZ HUJER, občanské sdružení
OS
Letní sportovní tábor pro děti - Ledeč 2010
10.000,-
69
Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 10 - Strašnice
CO
Tábor strašnické nedělní školy
8.000,-
70
Junák - svaz skautů a skautek ČR, 77. středisko ROD SOVY Praha 10
OJS
Letní tábor 301. oddílu
10.000,-
71
Junák - svaz skautů a skautek ČR, 96. středisko SCARABEUS Praha
OJS
Letní tábor oddílu ŠKOLKA
10.000,-
72
Junák - svaz skautů a skautek ČR, 96. středisko SCARABEUS Praha
OJS
Letní tábor oddílu ORONGO a HESPERIA
7.500,-
73
JUNÁK-svaz skautů a skautek ČR, 35. středisko Jaroslava Rady Praha 10 - Skalka, 11A35
OS
Letní tábory střediska J.Rady
12.000,-
74
Junák-svaz skautů a skautek ČR, 92.středisko Šípů Praha 10
OJS
Táborová činnost 82. oddílu Mravenci z 92. skautského střediska Šípů Praha 10-pořádané v době školních prázdnin navazující na celoroční činnost, včetně akcí integrujících neorganizované děti a mládež
3.000,-
75
Junák-svaz skautů a skautek ČR, 92.středisko Šípů Praha 10
OJS
Táborová činnost 80.oddílu Trpaslíci z 92.skautského střediska Šípů Praha 10-pořádané v době školních prázdnin navazující na celoroční činnost, včetně akcí integrujících neorganizované děti a mládež
3.000,-
76
Junák-svaz skautů a skautek ČR, 92.středisko Šípů Praha 10
OJS
Táborová činnost 922.oddílu Lvíčata z 92.skautského střediska Šípů Praha 10-pořádané v době školních prázdnin navazující na celoroční činnost, včetně akcí integrujících neorganizované děti a mládež
3.000,-
77
Junák-svaz skautů a skautek ČR, 92.středisko Šípů Praha 10
OJS
Táborová činnost 1.oddílu Camelot z 92.skautského střediska Šípů Praha 10-pořádané v době školních prázdnin navazující na celoroční činnost, včetně akcí integrujících neorganizované děti a mládež
3.000,-
78
Junák svaz skautů a skautek ČR, 100.středisko STOVKA, Praha 10
OJS
Tábor RYS 2010
2.000,-
79
Policejní volejbalový klub Olymp Praha, o.s.
OS
Letní soustředění pro děti                  MČ Prahy 10
20.000,-
80
Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie Praha - Strašnice
CO
Letní tábor
3.000,-
81
01/14 ZO Českého svazu ochránců přírody, "Natura, quo vadis?"
OJS
Letní tábor oddílu Ginkgo
13.500,-
82
188.PS T.O. Bobříci, Praha 10
OJS
Letní tábor 188. PS T.O. Bobříci
20.000,-
83
ZO ČSOP TULÁCI,     Praha 10
OS
Tulácké táborové akce 2010
4.000,-
84
188.PS T.O. Bobříci, Praha 10
OJS
Podzimní prázdniny 188. PS T.O. Bobříci
5.000,-
85
JUNÁK-svaz skautů a skautek ČR, 35. středisko Jaroslava Rady Praha 10 - Skalka, 11A3
OS
Střediskový sraz
3.000,-
86
Klub K2, o.p.s.,          Praha 10
OPS
Kam s dětmi na Praze 10
15.000,-
87
Komunitní centrum Kruh, o.s., ZŠ Hostýnská
OS
Rok v kruhu
25.000,-
88
Městská knihovna v Praze
PO     MHMP
Stoly spisovatelů
11.000,-
89
PROTEBE, Praha 2
OS
PROTEBE - integrované aktivity
10.000,-
90
Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie Praha - Strašnice
CO
Celoroční činnost
3.000,-
91
SPORTOVNÍ KLUB SLAVIA PRAHA-ODBOR ZRAKOVĚ POSTIŽENÝCH
OS
12. ročník Mezinárodního kuželkářského turnaje zrakově postižených-SLAVIA CUP
50.000,-
92
Základní škola, Praha 10, Hostýnská
PO
Školní klub - bezpečné místo 2010
15.000,-
93
Základní škola, Praha 10, Hostýnská
PO
Jazykový zahraniční výjezd žáků s aplikací cizojazyčných znalostí ve spojení s přírodovědnou a sportovní činností
40.000,-
94
Základní škola, Praha 10, Jakutská
PO
Poznávací a vzdělávací zájezd do Itálie s návazností na výuku italského jazyka
50.000,-
95
Komunitní centrum Kruh, o.s., ZŠ Hostýnská
OS
Dny Prahy 10 v KC Kruh 2010
17.000,-
96
Střední odborné učiliště gantronomie, Praha 10         
PO     MHMP
Prezentace mezinárodní gastronomie pro širokou veřejnost
30.000,-
97
Základní škola, Praha 10, Vladivostocká
PO
Oslava 50. výročí otevření ZŠ Vladivostocká
45.000,-
Program IV - protidrogová prevence
98
Dům dětí a mládeže - Dům UM, Praha 10
PO MHMP
Toulavý autobus
34.300,-
99
ESET-HELP, o.s., Praha 4
OS
Služby protidrogové prevence
20.000,-
100
Gymnázium Praha 10, Omská
PO MHMP
Školní program prevence sociálně patologických jevů
24.000,-
101
Základní škola, Praha 10, Hostýnská
PO
Specifická primární prevence užívání návykových látek
20.000,-
102
Základní škola, Praha 10, Švehlova
PO
Specifická primární prevence užívání návykových látek
20.000,-
103
Základní škola,   Praha 10,                                U Roháčových kasáren
PO
Žijeme spolu
20.000,-
Program V - Životní prostředí
104
01/14 ZO Českého svazu ochránců přírody, "Natura, quo vadis?"
OJS
Jednorázové environmentálně osvětové akce v Praze 10
71.000,-
105
EKO GYMNÁZIUM Praha o.p.s., Praha 10
OPS
Sedmikráska-ekologická olympiáda pro žáky základních škol Prahy 10
28.000,-
106
JUNÁK-svaz skautů a skautek ČR, 35. středisko Jaroslava Rady Praha 10 - Skalka, 11A35
OS
Čištění Botiče
4.700,-
107
Základní škola, Praha 10, Hostýnská
PO
Podpora integrace školního plánu environmentální výchovy vzdělání a osvěty do výuky
20.000,-

 

© 2013–2024 MČ Praha 10 | Licence Creative Commons

 
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 10
Vinohradská 3218/169
100 00 Praha 10
Informační kancelář: 267 093 111
E-podatelna: posta@praha10.cz
Fax (Podatelna): 272 739 587
Datová schránka: irnb7wg
IČ: 00063941
Hodiny pro veřejnost
Po: 08.00–12.00 a 13.00–17.30
St: 08.00–12.00 a 13.00–17.30