Aktuality z oblasti financí

Desítka opět patří mezi šampiony udržitelného rozvoje v ČR

V pondělí 13. listopadu udělovali zástupci Národní sítě zdravých měst ČR ocenění pro „šampiony“ za rok 2023. Jedná se o hodnocení měst, městských částí, obcí či krajů, které aktivně zapojují veřejnost, strategicky plánují a řídí k udržitelnému rozvoji a zdraví. Slavnostní ceremoniál, v jednom ze sálů sněmovního komplexu, zaštítila místopředsedkyně poslanecké sněmovny Věra Kolářová a podpořil ho místopředseda Jan Bartošek. Praha 10 toto ocenění po roce opět obhájila.

Publikováno: 23.11.2023
Kategorie: Článek, MČ Praha 10, Rozvoj4972

Liga v Národní síti zdravých měst funguje 25 let. Od počátku má velmi jasná a transparentní pravidla. Patří mezi ně například aktivní práce s veřejností nebo systematický přístup k udržitelnému rozvoji. Realizované aktivity sleduje sama Národní síť Zdravých měst ČR. „Obhajoba titulu Šampiona zdravých města je výsledkem týmového úsilí. Děkuji kolegům z vedení městské části i našim zaměstnancům. Udržitelný rozvoj je, i když jako termín zní poněkud abstraktně, jedním z klíčů k prosperujícímu městu budoucnost. Proto jej chceme i nadále rozvíjet ve formě konkrétních výstupů ve prospěch kvality života našich občanů,“ říká starosta Prahy 10 Martin Valovič.

Ocenění z rukou Věry Kovářové, 1. místopředsedkyně Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, převzal desítkový politik Zdravého města radní Milan Maršálek. Vedle první místopředsedkyně akci podpořil místopředseda Jan Bartošek a předávání se zúčastnili i zástupci ministerstva vnitra a ministerstva pro místní rozvoj. "Opakovaně získané ocenění dokládá, že jsme lidově řečeno neusnuli na vavřínech, ale i v novém volebním období podporujeme udržitelnost a strategický rozvoj Desítky. V zapojování obyvatel se letos více soustředíme na mladou generaci, což mě osobně dělá velkou radost. Je vidět, že i mladým lidem na místě jejich životů hodně záleží a jsou ochotni se dobrovolně v jeho prospěch angažovat," doplňuje Milan Maršálek, gesční radní pro životní prostředí a udržitelnost a místní Agendu 21.

MČ Praha 10 je od roku 2016 členem asociace Národní sítě Zdravých měst ČR, realizuje tak Program Zdravé město a zároveň v témže roce oficiálně přistoupila k realizaci MA21, metody pro vykazování směřování k udržitelnému rozvoji. „Deklarace k podpoře udržitelného rozvoje prostřednictvím místní Agendy 21 a Programu Zdravé město” byla schválena v novém volebním období Zastupitelstvem MČ v lednu 2023. V současnosti MČ Praha 10 patří v rámci mezinárodního hodnocení metodou místní Agendy 21 mezi deset nejúspěšnějších obcí České republiky. V září 2023 Zastupitelstvo souhlasilo s přihlášením MČ Praha 10 jakožto zájemce o vstup do nejvyšší kategorie A metody MA21 v roce 2024.