Usnesení rady

Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. 

Plné znění dokumentů je oprávněným občanům k dispozici v režimu zákona č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze na oddělení rady a zastupitelstva.

Více informací o jednání rady městské části naleznete ZDE.

  

Nejnovější usnesení rady

Řadit dle:
Datum přijetí Číslo usnesení Číslo jednání Usnesení Orgán
29.6.2017 565 13 k podání adresovanému RMČ:
Prodloužení nájmu užívání bytu U nových vil 943/28 (p. *********, U nových vil 943/28, 101 00 Praha 10, *******@seznam.cz, ze dne 27. 6. 2017)
Rada
29.6.2017 564 13 k návrhu na vyžádání si podkladů potřebných pro kvalifikované posouzení možnosti zajištění správy a údržby dětských hřišť, sportovišť a agility hřišť na území MČ Praha 10, úklidu chodníků a svozu odpadkových košů na území MČ Praha 10 a správy a údržby ploch veřejné zeleně na území MČ Praha 10 prostřednictvím společnosti PRAHA 10 - Majetková, a. s. Rada
29.6.2017 563 13 k návrhu na mezipoložkový přesun finančních prostředků v oblasti neinvestičních výdajů v odvětví 0063 - Projekty a uzavření veřejnoprávních smluv se subjekty realizujícími podpořené projekty Rada
29.6.2017 562 13 k návrhu na rozdělení účelové investiční dotace HMP v odvětví 0082 - Správa majetku (RO 3048) Rada
29.6.2017 561 13 k návrhu na rozdělení dotace HMP v odvětví 0041 - Školství (RO 2056) Rada
29.6.2017 560 13 k návrhu na mezipoložkový přesun z odvětví 0041 - Školství do odvětví 0042 - EU Rada
29.6.2017 559 13 k návrhu na mezipoložkový přesun v rámci odvětví 0041 - Školství Rada
29.6.2017 558 13 k návrhu na schválení fúze společnosti PRAHA 10 - Development, a. s., se společností PRAHA 10 - Majetková, a. s. Rada
29.6.2017 557 13 k návrhu na uzavření dohody o ukončení smlouvy o dílo č. 2016/OMP/1131 na realizaci akce „Rekonstrukce objektu K Botiči na nízkoprahové zařízení pro děti a mládež“ se společností RENASTAV, s. r. o. Rada
29.6.2017 556 13 k návrhu na odstoupení od smlouvy o dílo č. 2013/OMP/1502 uzavřené dne 28. 6. 2013 se společností TECHNISERV, spol. s r. o. Rada
29.6.2017 555 13 k návrhu na zadání veřejné zakázky „Novostavba MŠ v areálu ZŠ Nad Vodovodem 460/81, k. ú. Malešice - Praha 10“ Rada
29.6.2017 554 13 k návrhu na vyhodnocení výběrového řízení na podání žádostí o odkup pronajatých nebytových jednotek se stanovením minimální ceny vyhlášeného v termínu od 18. 4. 2017 do 17. 5. 2017 Rada
29.6.2017 553 13 k návrhu na prodloužení termínu uloženého usnesením Rady MČ Praha 10 č. 54 ze dne 19. 1. 2017 k návrhu na zrušení usnesení či částí usnesení a prodloužení termínů přijatých Radou MČ Praha 10 Rada
29.6.2017 552 13 k návrhu záměru komplexní opravy a rekonstrukce objektu ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10 Rada
29.6.2017 551 13 k návrhu na uzavření Smlouvy o provedení stavby na pozemcích parc. č. 2631/1 a parc. č. 2628/1, k. ú. Strašnice, ve správě městské části Praha 10 a Dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu pozemku č. 2016/OMP/0205, pro akci: „Plnící stanice CNG Limuzská“ Rada
29.6.2017 550 13 k návrhu návrh na změnu v personálním obsazení dozorčích rad společností PRAHA 10 - Rekreace, a. s. a Praha 10 - Služby, a. s. Rada
29.6.2017 549 13 k návrhu na uzavření smlouvy o nájmu části pozemku, parc. č. 3067/1, o výměře 200 m2, k. ú. Michle, za účelem zřízení depozita strojů a materiálu Rada
29.6.2017 548 13 k návrhu na uzavření dohody o skončení nájmu bytu Rada
29.6.2017 547 13 k návrhu na zrušení usnesení RMČ Praha 10 č. 325 ze dne 20. 4. 2017 na uzavření smlouvy o umístění reklamní výstrče na adrese Vršovická 1229/25 v k. ú. Vršovice Rada
29.6.2017 546 13 k návrhu na snížení nájemného za nebytové prostory v Klubu Cíl Rada
Strana 1 z 10První   Předchozí   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Další   Poslední   

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Rodiče mohou po dobu nutnou k vyřízení svých záležitostí přenechat děti ve věku od 3 do 10 let v dětském koutku, který najdete v přízemí budovy C.

Otevírací doba:
PO a ST: 8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.30
ÚT a ČT: 8.00 - 12.00 a 13.00 - 14.30
PÁ: zavřeno

Katalog firem a služeb

Licence Creative Commons © 2013-2016 MČ Praha 10 
ipv6 ready