Usnesení rady

Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. 

Plné znění dokumentů je oprávněným občanům k dispozici v režimu zákona č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze na oddělení rady a zastupitelstva.

Více informací o jednání rady městské části naleznete ZDE.

  

Nejnovější usnesení rady

Řadit dle:
Datum přijetí Číslo usnesení Číslo jednání Usnesení Orgán
6.4.2017 305 7 k návrhu na uložení podpisu smlouvy na realizaci veřejné zakázky Rada
6.4.2017 304 7 k žádosti o převzetí záštity městské části Praha 10 nad akcí „Závody kočárků 2017“ pořádanou spolkem Strollering - Život v pohybu/Mateřská v pohybu Rada
6.4.2017 303 7 k žádosti o převzetí záštity městské části Praha 10 nad 24. ročníkem turnaje „Jarní pohár“ pořádaným TJ Sokol Praha Vršovice Rada
6.4.2017 302 7 k žádosti o převzetí záštity městské části Praha 10 nad „Tenisovým turnajem vozíčkářů“ pořádaným ve sportovním areálu HAMR - Záběhlice Rada
6.4.2017 301 7 k žádosti o převzetí záštity městské části Praha 10 nad „Mezinárodním kuželkářským turnajem zrakově postižených - SLAVIA CUP“ pořádaným kuželkářským oddílem SK SLAVIA PRAHA Rada
6.4.2017 300 7 k informaci o výběrovém řízení na prodej pozemku parc. č. 2848/1, k. ú. Záběhlice, vyhlášeném ÚZSVM Rada
6.4.2017 299 7 k návrhu na provedení úpravy Metodiky pro předkladatele pro rok 2017 v rámci dotačního řízení na poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu MČ Praha 10 s tematickým zaměřením pro oblasti kultura; sport, mládež a volný čas; sociální a návazné, zdravotní a adiktologické služby; školství; ochrana životního prostředí a environmentální výchova pro rok 2017 Rada
6.4.2017 298 7 k návrhu na uložení podpisu smlouvy na realizaci veřejné zakázky Rada
6.4.2017 297 7 k návrhu na uzavření smlouvy o nájmu části pozemku parc. č. 4253/8, o výměře 151 m2, k. ú. Vinohrady, za účelem výkonu její samostatné správy Rada
6.4.2017 296 7 k návrhu na uzavření smlouvy o pronájmu části pozemku parc. č. 3053/1, k. ú. Vinohrady, za účelem vybudování 4 kolmých nebo 3 šikmých parkovacích stání Rada
6.4.2017 295 7 k návrhu na vyhlášení výběrového řízení na prodej staveb občanské vybavenosti bez č. p./č. e., zapsaných na LV 1825 pro k. ú. Michle, ve správě městské části Praha 10 na pozemcích parc. č. 3054/11, 3054/12, 3054/13, 3054/14, 3054/15, 3054/16 a 3060/23, vše k. ú. Michle Rada
6.4.2017 294 7 k návrhu na přidělení parkovacího stání v halových garážích Moskevská 1464, Praha 10 Rada
6.4.2017 293 7 k návrhu na změnu usnesení ZMČ Praha 10 č. 16/39/2013 ze dne 29. 4. 2013 k návrhu záměru na prodej jednotek a uzavření smluv o převodu bytových jednotek s oprávněnými nájemci v domě č. p. 1293, k. ú. Vršovice, ul. Vladivostocká č. o. 19, Praha 10, včetně zastavěných pozemků ze stavebně technického celku, tj. domů č. p. 1291, 1292, 1294, 1293, k. ú. Vršovice, Kubánské nám. č. o. 25, 24, ul. Vladivostocká č. o. 17, 19, rozdělených na jednotky Rada
6.4.2017 292 7 k návrhu na vyhlášení výběrového řízení na podání žádostí o odkup pronajatých nebytových jednotek se stanovením minimální ceny v termínu od 18. 4. 2017 do 17. 5. 2017 Rada
6.4.2017 291 7 k návrhu na vyhodnocení výběrového řízení na prodej volných nebytových jednotek formou elektronické aukce - 2. Rada
6.4.2017 290 7 k návrhu na schválení mezipoložkového přesunu finančních prostředků v odvětví 0065 - Správa kulturních objektů MČ Praha 10 Rada
6.4.2017 289 7 k návrhu na rozpracování usnesení 15. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 10, které se konalo dne 20. března 2017 Rada
6.4.2017 288 7 k návrhu na zadání veřejné zakázky „Dodávka PC sestav“ Rada
6.4.2017 287 7 k návrhu na schválení provedení změny zplnomocněné osoby k podepisování veškerých dokumentů spojených s realizací projektu s názvem „Komplexní rekvalifikace s Desítkou - úspěšný restart kariéry“ a provedení změny osoby s dispozičním oprávněním ke zřízenému účtu MČ Praha 10 u České spořitelny, a. s., k tomuto projektu včetně podpisových vzorů Rada
6.4.2017 286 6 k návrhu na mezipoložkový přesun rozpočtových výdajů roku 2017 z ORJ 0010 - Pokladní správa (rozpočtová rezerva) a z ORJ 0063 - Projekty MČ Praha 10 do ORJ 0053 - EU - Komplexní rekvalifikace s Desítkou - úspěšný restart kariéry, financovaný v rámci Operačního programu zaměstnanost Rada
Strana 1 z 10První   Předchozí   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Další   Poslední   

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Rodiče mohou po dobu nutnou k vyřízení svých záležitostí přenechat děti ve věku od 3 do 10 let v dětském koutku, který najdete v přízemí budovy C.

Otevírací doba:
PO a ST: 8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.30
ÚT a ČT: 8.00 - 12.00 a 13.00 - 14.30
PÁ: zavřeno

Katalog firem a služeb

Licence Creative Commons © 2013-2016 MČ Praha 10 
ipv6 ready