Usnesení rady

Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. 

Plné znění dokumentů je oprávněným občanům k dispozici v režimu zákona č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze na oddělení rady a zastupitelstva.

Více informací o jednání rady městské části naleznete ZDE.

  

Nejnovější usnesení rady

Řadit dle:
Datum přijetí Číslo usnesení Číslo jednání Usnesení Orgán
9.3.2017 178 5 k návrhu na jmenování vedoucí/ho Odboru kultury a projektů (OKP) ÚMČ Praha 10 Rada
9.3.2017 177 5 k návrhu na zadání veřejné zakázky „Rekonstrukce školní kuchyně a jídelny ZŠ Brigádníků a rekonstrukce části rozvodů ZTI ZŠ Brigádníků, Praha 10“ Rada
9.3.2017 176 5 k návrhu záměru na realizaci rekonstrukce objektu Polikliniky Malešice Rada
9.3.2017 175 5 k návrhu na udělení pověření pro Ing. Filipa Kouckého, vedoucího OMP k zastupování MČ Praha 10 ve správních a soudních řízeních a k pověřování zaměstnanců MČ Praha 10 a ke zmocňování dalších osob, návrh pověření k uzavírání smluv, k podpisu dokumentů a k jednání ve vztahu ke katastrálnímu úřadu, návrh pověření k zastupování MČ Praha 10 pro jednání s místně příslušným stavebním úřadem a s místně příslušnými orgány státní správy a orgány stavebního dozoru a návrh pověření k zastupování ve správních řízeních dle zák. č. 114/1991 Sb. a ke kácení dřevin Rada
9.3.2017 174 5 k návrhu na uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu pozemku parc. č. 1958/6, k. ú. Vršovice, se společností PRAHA 10 - Majetková, a. s. Rada
9.3.2017 173 5 k návrhu na schválení výpovědi smlouvy o dílo č. 2016/OMP/0983 k zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci vily Karla Čapka, uzavřené dne 16. 9. 2016 mezi městskou částí Praha 10 a Společností S.I.E. Rada
9.3.2017 172 5 k návrhu na uložení podpisu smluv na realizaci veřejných zakázek Rada
9.3.2017 171 5 k návrhu na schválení vzorů veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace od MČ Praha 10 v roce 2017 Rada
9.3.2017 170 5 k informaci o řešení důsledků smluvního vztahu se společností KEY INVESTMENTS, a. s., na základě smlouvy o obhospodařování investičních nástrojů Rada
9.3.2017 169 5 k návrhu na uzavření Smlouvy o právu provést stavbu se společností Pražská vodohospodářská společnost, a. s., ve věci „Obnova vodovodních řadů ul. Kounická a okolí, Praha 10“ a udělení Plné moci žadatelce Rada
9.3.2017 168 5 k návrhu na uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene (služebnosti) se společností PREdistribuce, a. s., k tíži pozemku parc. č. 806/746 v k. ú. Malešice Rada
9.3.2017 167 5 k návrhu na uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene (služebnosti) za symbolickou částku 1.000,- Kč + DPH se společností Pražská plynárenská Distribuce, a. s., člen koncernu Pražská plynárenská, a. s., k tíži pozemku parc. č. 2225/192 v k. ú. Záběhlice Rada
9.3.2017 166 5 k návrhu na uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene (služebnosti) se společností T-Mobile Czech Republic, a. s., k tíži pozemku parc. č. 4481/5 v k. ú. Strašnice a udělení Plné moci žadateli Rada
9.3.2017 165 5 k návrhu na projednání žádosti České republiky - Státního ústavu pro kontrolu léčiv ve věci uzavření Smlouvy o právu provést stavbu - zaslepení stávajícího napojení na uliční řad a ubourání a zasypání stávající vodoměrné šachty na pozemku parc. č. 4312/3 v k. ú. Vinohrady Rada
9.3.2017 164 5 k návrhu na vyhodnocení části veřejné nabídky na uzavření smlouvy o nájmu části pozemku - zahrádky, parc. č. 3046/1, o výměře 107 m2, označené nouzovým č. 215 Rada
9.3.2017 163 5 k návrhu na pronájem pozemku zastavěného zděnou garáží ve vlastnictví fyzické osoby Rada
9.3.2017 162 5 k návrhu na uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu části pozemku parc. č. 3067/1, o výměře 380 m2, k. ú. Michle, ze dne 30. 8. 2007 Rada
9.3.2017 161 5 k návrhu na prodej pozemků dle vymezeného celku č. 231 v k. ú. Strašnice Bytovému družstvu Nučická 5 a 7, IČ: 264 63 229 Rada
9.3.2017 160 5 k návrhu na schválení pracovních smluv při realizaci projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území MČ Praha 10 Rada
9.3.2017 159 5 k návrhu vyjádření MČ Praha 10 k dokumentaci vlivů záměru na životní prostředí „Obytný soubor Praga, k. ú. Záběhlice a k. ú. Hostivař“ ve smyslu § 8 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí v platném znění Rada
Strana 1 z 10První   Předchozí   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Další   Poslední   

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Rodiče mohou po dobu nutnou k vyřízení svých záležitostí přenechat děti ve věku od 3 do 10 let v dětském koutku, který najdete v přízemí budovy C.

Otevírací doba:
PO a ST: 8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.30
ÚT a ČT: 8.00 - 12.00 a 13.00 - 14.30
PÁ: zavřeno

Katalog firem a služeb

Licence Creative Commons © 2013-2016 MČ Praha 10 
ipv6 ready