Usnesení

Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů fyzických osob podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů "GDPR").

Plné znění usnesení je podle § 8 písm. e) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze,  v platném znění, k nahlédnutí občanům Prahy 10 starším 18 let při osobní návštěvě úřadu - oddělení rady a zastupitelstva.

Více informací o jednání zastupitelstva městské části naleznete na stránce obecné informace o zastupitelstvu.

 

Usnesení od listopadu 2014

Řadit dle:
Datum přijetí Číslo usnesení Číslo jednání Usnesení Orgán
21.10.2019 11 Informace o řešených havarijních stavech v budově ÚMČ Praha 10 za 3. čtvrtletí roku 2019 Zastupitelstvo
21.10.2019 11 Návrh na mezipoložkový přesun rozpočtu v odvětví 0082 - Správa majetku, pro rok 2019 Zastupitelstvo
21.10.2019 11 Návrh „Koncepce rozvoje kultury MČ Praha 10 na období 2020 - 2025“ Zastupitelstvo
21.10.2019 11 Návrh na schválení „Koncepce rozvoje školství MČ Praha 10 na období 2020 - 2025“ Zastupitelstvo
21.10.2019 11 Návrh Analytické části „Strategického plánu udržitelného rozvoje MČ Praha 10 pro období 2020 - 2030“ Zastupitelstvo
21.10.2019 11 Návrh na poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu MČ Praha 10 v rámci vyhlášeného dotačního programu pro oblast paliativní péče - nad 50 tis. Kč v jednotlivém případě - žádosti za 2. čtvrtletí 2019 Zastupitelstvo
21.10.2019 11 Návrh na darování dvou osobních automobilů Ford Transit 2,2 TDCi, r. z.: 2AS 3504 a Ford Transit 2,2 TDCi, r. z.: 3AR 8749 obecně prospěšné společnosti Societa, o. p. s. Zastupitelstvo
23.9.2019 7 10 Návrh na prodej pozemků parc. č. 2820/11, parc. č. 2820/12 a parc. č. 2820/13 v k. ú. Strašnice dle vymezeného celku č. 191 v k. ú. Strašnice Bytovému družstvu Flájská, IČO 618 63 271, se sídlem Flájská 1873/1, Strašnice, 100 00 Praha 10 Zastupitelstvo
23.9.2019 6 10 Návrh na zrušení části usnesení ZMČ Praha 10 č. 4/2/2019 ze dne 25. 2. 2019 k návrhu na vyhodnocení výběrového řízení na podání žádostí o odkup pronajatých nebytových jednotek se stanovením minimální ceny, vyhlášeného v termínu od 4. 6. 2018 do 25. 6. 2018, kde oprávněný nájemce akceptoval nejvyšší nabídku vítězného uchazeče Zastupitelstvo
23.9.2019 5 10 Zpráva o hospodaření MČ Praha 10 k 30. 6. 2019, včetně informace o rozpočtových úpravách schválených Radou MČ Praha 10 v rámci zmocnění Zastupitelstvo
23.9.2019 4 10 Návrh na poskytnutí věcného daru Hasičskému záchrannému sboru hl. m. Prahy, Hasičská stanice č. 5 Zastupitelstvo
23.9.2019 3 10 Návrh na poskytnutí motivační odměny zaměstnancům hl. m. Prahy zařazeným do orgánu Městské policie hl. m. Prahy, Obvodní ředitelství Praha 10 Zastupitelstvo
23.9.2019 2 10 Návrh na poskytnutí věcného daru Policii České republiky, Obvodní ředitelství Praha IV Zastupitelstvo
23.9.2019 10 Návrh plánu kontrolní činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva městské části Praha 10 do 30. 6. 2020 Zastupitelstvo
23.9.2019 10 Zpráva o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva Městské části Praha 10 v období od 11/2018 do 6/2019 Zastupitelstvo
23.9.2019 10 Informace o vydání obecně závazné vyhlášky o výši koeficientů pro výpočet daně z nemovitých věcí schválená ZHMP Zastupitelstvo
23.9.2019 10 Návrh na využití předkupního práva k budově bez č. p./č. e., garáže, stojící na pozemku parc. č. 4389/14, k. ú. Strašnice, který je ve správě městské části Praha 10 Zastupitelstvo
23.9.2019 10 Návrh na využití předkupního práva k budově bez č. p./č. e., garáže, stojící na pozemku parc. č. 3017/52, k. ú. Michle, který je ve správě městské části Praha 10 Zastupitelstvo
23.9.2019 10 Návrh na prodej dvou částí pozemku „a“ a „b“ dle geometrického plánu č. 4359-162/2018 ze dne 14. 12. 2018, jedna část pozemku o výměře 27 m2 a druhá část pozemku o výměře 20 m2, obě části vzniklé oddělením z pozemku parc. č. 2838/82, ostatní plocha/zeleň, v k. ú. Strašnice Zastupitelstvo
23.9.2019 10 Informace o projednání Výroční zprávy holdingu PRAHA 10 – Majetková, a. s., za rok 2018, schválení účetní závěrky a rozdělení dosaženého zisku Zastupitelstvo
Strana 1 z 10První   Předchozí   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Další   Poslední   

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Rodiče mohou po dobu nutnou k vyřízení svých záležitostí přenechat děti ve věku od 3 do 10 let v dětském koutku, který najdete v přízemí budovy C.

Otevírací doba:
PO a ST: 8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.30
ÚT a ČT: 8.00 - 12.00 a 13.00 - 14.30
PÁ: zavřeno

Licence Creative Commons © 2013-2019 MČ Praha 10