Usnesení

Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů fyzických osob podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů "GDPR").

Plné znění usnesení je podle § 8 písm. e) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze,  v platném znění, k nahlédnutí občanům Prahy 10 starším 18 let při osobní návštěvě úřadu - oddělení rady a zastupitelstva.

Více informací o jednání zastupitelstva městské části naleznete na stránce obecné informace o zastupitelstvu.

 

 

Usnesení od listopadu 2014

Řadit dle:
Datum přijetí Číslo usnesení Číslo jednání Usnesení Orgán
25.5.2020 17 16 Návrh na poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu MČ Praha 10 dle zásad dotačního programu MČ Praha 10 pro oblast podpory péče o památkově hodnotné nemovité objekty na území MČ Praha 10 v roce 2020 Zastupitelstvo
21.6.2021 21 24 Informace o řešených havarijních stavech v budově ÚMČ Praha 10 za 1. čtvrtletí roku 2021 Zastupitelstvo
21.6.2021 20 24 Hodnotící zpráva za rok 2020 o plnění Strategického plánu udržitelného rozvoje MČ Praha 10 pro období 2020–2030 Zastupitelstvo
21.6.2021 19 24 Informace o projednání Výroční zprávy holdingu PRAHA 10 - Majetková, a.s., za rok 2020, účetní závěrky a rozdělení hospodářského výsledku Zastupitelstvo
21.6.2021 18 24 Návrh na schválení smlouvy o partnerství s finančním příspěvkem v rámci realizace projektu v oblasti řešení problematiky bezdomovectví, podpořeného dotací z rozpočtu hlavního města Prahy Zastupitelstvo
21.6.2021 17 24 Návrh na provedení změn zřizovacích listin příspěvkových organizací ve školství a kultuře zřízených MČ Praha 10 Zastupitelstvo
21.6.2021 16 24 Informace o realizaci Plánu obnovy materiálně technické základny MŠ a ZŠ na Praze 10 do konce roku 2030, v roce 2020 Zastupitelstvo
21.6.2021 15 24 Informace o využití příjmů z daně z nemovitých věcí na realizaci plánu obnovy materiálně technické základny MŠ a ZŠ na Praze 10 v roce 2020 Zastupitelstvo
21.6.2021 14 24 Návrh na využití předkupního práva k nouzové stavbě č. e. 418, stojící na pozemku parc. č. 3007/67, k. ú. Michle Zastupitelstvo
21.6.2021 13 24 Návrh na využití předkupního práva ke stavbě č. p. 1504, rodinný dům, stojící na pozemku parc. č. 2198/2, k. ú. Vršovice Zastupitelstvo
21.6.2021 24 Návrh záměru na prodej části pozemku parc. č. 126/1 - ostatní plocha, k. ú. Vršovice, Praha 10 Zastupitelstvo
21.6.2021 24 Návrh na prodej pozemku parc. č. 111/5 - ostatní plocha a zeleň o výměře 145 m2 v k. ú. Vršovice, Praha 10 Zastupitelstvo
21.6.2021 24 Návrh záměru prodeje polyfunkční budovy č. p. 84 s příslušenstvím a pozemky parc. č. 986 a 987 v Borodinské ulici 12, vše zapsané na LV č. 1035 pro kat. území Vršovice Zastupitelstvo
21.6.2021 12 24 Návrh žádosti o prodloužení termínů stanovených veřejnoprávní smlouvou o poskytnutí návratné finanční výpomoci Zastupitelstvo
21.6.2021 11 24 Vyhodnocení plnění priorit Střednědobého plánu rozvoje a udržitelnosti sociálních a návazných služeb na území městské části Praha 10 na období 2017-2020, za období 2019-2020 Zastupitelstvo
21.6.2021 10 24 Návrh na poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu MČ Praha 10 v rámci vyhlášeného dotačního programu pro oblast paliativní péče – žádosti za 1. čtvrtletí 2021 Zastupitelstvo
21.6.2021 24 Informace o učiněných opatřeních MČ Praha 10 v souvislosti s pandemií COVID-19 Zastupitelstvo
21.6.2021 9 24 Návrh změny rozpočtu MČ Praha 10 na rok 2021 Zastupitelstvo
21.6.2021 8 24 Závěrečný účet MČ Praha 10 k 31. 12. 2020, včetně informace o rozpočtových úpravách schválených Radou MČ Praha 10 v rámci zmocnění Zastupitelstvo
21.6.2021 7 24 Návrh na volbu tajemníka Výboru pro strategické investice a veřejné zakázky (VSIVZ) Zastupitelstva městské části Praha 10 Zastupitelstvo
Strana 1 z 10První   Předchozí   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Další   Poslední   

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2021 MČ Praha 10