Usnesení

Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů fyzických osob podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů "GDPR").

Plné znění usnesení je podle § 8 písm. e) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze,  v platném znění, k nahlédnutí občanům Prahy 10 starším 18 let při osobní návštěvě úřadu - oddělení rady a zastupitelstva.

Více informací o jednání zastupitelstva městské části naleznete na stránce obecné informace o zastupitelstvu.

 

Usnesení od listopadu 2014

Řadit dle:
Datum přijetí Číslo usnesení Číslo jednání Usnesení Orgán
10.12.2018 7 2 Návrh na změnu rozpočtu pro rok 2018 v odvětví 0021 - Životní prostředí Zastupitelstvo
10.12.2018 6 2 Zpráva o hospodaření MČ Praha 10 k 30. 6. 2018, včetně informace o rozpočtových úpravách schválených Radou MČ Praha 10 v rámci zmocnění Zastupitelstvo
10.12.2018 3 2 Návrh na volbu členů výborů zřízených Zastupitelstvem MČ Praha 10 Zastupitelstvo
10.12.2018 5 2 Návrh na volbu členů výborů zřízených Zastupitelstvem MČ Praha 10 Zastupitelstvo
10.12.2018 4 2 Návrh na volbu členů výborů zřízených Zastupitelstvem MČ Praha 10 Zastupitelstvo
10.12.2018 2 2 Návrh na volbu členů výborů zřízených Zastupitelstvem MČ Praha 10 Zastupitelstvo
10.12.2018 1 2 Návrh na uložení úkolu Návrhovému výboru ZMČ Praha 10 Zastupitelstvo
21.11.2018 0 1 Rozdělení úkolů v samostatné působnosti městské části Praha 10, jejichž zabezpečování může Zastupitelstvo městské části Praha 10 svěřit členům Rady městské části Praha 10 podle zákona č. 131/2000 Sb., v platném znění (kompetence členů Rady městské části Praha 10) Zastupitelstvo
21.11.2018 0 1 Volba starosty - člena Rady městské části Praha 10 Zastupitelstvo
21.11.2018 0 1 Volba místostarostů - členů Rady městské části Praha 10 a dalších členů Rady městské části Praha 10 Zastupitelstvo
21.11.2018 0 1 Pověření k podepisování doložek platnosti právního úkonu dle § 43 zák. č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze, v platném znění Zastupitelstvo
21.11.2018 0 1 Stanovení způsobu volby personálního obsazení výborů Zastupitelstva městské části Praha 10 Zastupitelstvo
21.11.2018 0 1 Zřízení Finančního výboru Zastupitelstva městské části Praha 10 (FiV), stanovení počtu jeho členů a volbě jeho členů, předsedy a tajemníka Zastupitelstvo
21.11.2018 0 1 Zřízení Kontrolního výboru Zastupitelstva městské části Praha 10 (KoV), stanovení počtu jeho členů a volbě jeho členů, předsedy a tajemníka Zastupitelstvo
21.11.2018 0 1 Zřízení dalších výborů Zastupitelstva městské části Praha 10, stanovení počtu členů, volba předsedů a tajemníků Zastupitelstvo
21.11.2018 0 1 Návrh na stanovení výše odměn neuvolněným členům Zastupitelstva městské části Praha 10 za měsíc Zastupitelstvo
21.11.2018 0 1 Návrh na stanovení výše odměn neuvolněným členům Zastupitelstva městské části Praha 10 za měsíc ode dne 1. 1. 2019 Zastupitelstvo
21.11.2018 0 1 Návrh na stanovení paušální částky jako náhrady výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce neuvolněného člena zastupitelstva, který je podnikající fyzickou osobou nebo osobou provozující jinou samostatnou výdělečnou činnost Zastupitelstvo
21.11.2018 0 1 Návrh Zásad pro hospodaření v období rozpočtového provizoria MČ Praha 10 Zastupitelstvo
21.11.2018 0 1 Zřízení Návrhového výboru Zastupitelstva městské části Praha 10 (NaV), stanovení počtu členů, volba předsedy, členů a tajemníka Zastupitelstvo
Strana 9 z 10První   Předchozí   4  5  6  7  8  [9]  10  Další   Poslední   

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Rodiče mohou po dobu nutnou k vyřízení svých záležitostí přenechat děti ve věku od 3 do 10 let v dětském koutku, který najdete v přízemí budovy C.

Otevírací doba:
PO a ST: 8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.30
ÚT a ČT: 8.00 - 12.00 a 13.00 - 14.30
PÁ: zavřeno

V termínu 27.1. až 6.2.2020 bude dětský koutek z provozních důvodů uzavřen. Děkujeme za pochopení.

Licence Creative Commons © 2013-2019 MČ Praha 10