Usnesení

Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů fyzických osob podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů "GDPR").

Plné znění usnesení je podle § 8 písm. e) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze,  v platném znění, k nahlédnutí občanům Prahy 10 starším 18 let při osobní návštěvě úřadu - oddělení rady a zastupitelstva.

Více informací o jednání zastupitelstva městské části naleznete na stránce obecné informace o zastupitelstvu.

 

  

Usnesení od listopadu 2014

Řadit dle:
Datum přijetí Číslo usnesení Číslo jednání Usnesení Orgán
22.6.2015 10 4 Návrh na změnu usnesení ZMČ Praha 10 č. 8/34/2011 ze dne 12. 12. 2011 k návrhu záměru na uzavření smluv o převodu bytových jednotek s oprávněnými nájemci domu č. p. 1938, k. ú. Strašnice, ul. Průběžná č. o. 56, Praha 10, včetně zastavěných pozemků a pozemků souvisejících s předmětnými domy ze stavebně technického celku, tj. domů č. p. 1938, 1939, 1940 a 1941, k. ú. Strašnice, ul. Průběžná č. o. 56, 58, 60 a 62, Praha 10, rozdělených na jednotky Zastupitelstvo
22.6.2015 11 4 Návrh na změnu usnesení ZMČ Praha 10 č. 11/41/2012 ze dne 25. 6. 2012 k návrhu záměru na prodej jednotek a uzavření smluv o převodu bytových jednotek s oprávněnými nájemci v domě č. p. 1140, k. ú. Strašnice, ul. Nad Primaskou č. o. 32, Praha 10, včetně zastavěného pozemku pod předmětným domem rozděleným na jednotky Zastupitelstvo
22.6.2015 12 4 Návrh na změnu usnesení ZMČ Praha 10 č. 16/67/2013 ze dne 29. 4. 2013 k návrhu záměru na prodej jednotek a uzavření smluv o převodu bytových jednotek s oprávněnými nájemci v domě č. p. 981, k. ú. Michle, ul. Nad Vršovskou horou č. o. 3, Praha 10, rozděleném na jednotky Zastupitelstvo
22.6.2015 13 4 Návrh na změnu usnesení ZMČ Praha 10 č. 20/10/2013 ze dne 16. 12. 2013 k návrhu záměru na prodej jednotek a uzavření smluv o převodu bytových jednotek s oprávněnými nájemci v domě č. p. 715, k. ú. Vršovice, ul. Bulharská č. o. 39, Praha 10, rozděleném na jednotky, včetně zastavěného pozemku Zastupitelstvo
22.6.2015 14 4 Návrh na vyhodnocení výběrového řízení na prodej volných bytových jednotek formou elektronické aukce – 3. Zastupitelstvo
22.6.2015 15 4 Návrh na vyhodnocení výběrového řízení na prodej volných bytových jednotek formou elektronické aukce – 4. Zastupitelstvo
22.6.2015 16 4 Informace o průběhu prodeje domu č. p. 595 s jeho příslušenstvím a pozemků parc. č. 1362, 1363/1 a 1363/2, k. ú. Strašnice, ulice Nad Vodovodem 595/23 Zastupitelstvo
22.6.2015 17 4 Návrh na poskytnutí přímé adresné finanční podpory za období 1 – 3/2015 z důvodu jednostranného zvýšení nájemného z bytu Zastupitelstvo
22.6.2015 18 4 Návrh na zrušení usnesení ZMČ Praha 10 č. 6/34/2011 a č. 6/35/2011 ze dne 7. 9. 2011 k návrhu na převod vlastnictví nebytové jednotky č. 2798/61 a č. 2798/64, ulice Želivecká 2798/30, Praha 10, oprávněnému nájemci Zastupitelstvo
22.6.2015 19 4 Návrh na změnu části usnesení ZMČ Praha 10 č. 23/38/2014 ze dne 26. 5. 2014 k návrhu na vyhodnocení výběrového řízení na podání žádostí o odkup nebytových jednotek se stanovením minimální ceny vyhlášeného v termínu od 24. 2. 2014 do 24. 3. 2014 Zastupitelstvo
22.6.2015 20 4 Návrh na změnu usnesení ZMČ Praha 10 č. 16/16/2009 ze dne 24. 9. 2009 k návrhu na uzavření kupních smluv a směnných smluv ke garážím v ul. Sámova, umístěných na pozemcích 1033/1 a 1033/31, k. ú. Vršovice Zastupitelstvo
22.6.2015 21 4 Návrh na vyhodnocení výběrového řízení na podání žádostí o odkup nebytových jednotek se stanovením minimální ceny, vyhlášeného v termínu od 1. 4. 2015 do 4. 5. 2015 Zastupitelstvo
22.6.2015 22 4 Návrh záměru prodeje nebytových jednotek v domech, kde proběhla privatizace bytového fondu a v domech nově rozdělených na jednotky Zastupitelstvo
22.6.2015 23 4 Návrh na prodej pozemků dle vymezeného celku č. 122 v k. ú. Malešice vlastníkům jednotek zapsaných na LV č. 763, vedeném pro k. ú. Malešice Zastupitelstvo
22.6.2015 24 4 Návrh na prodej pozemků dle vymezeného celku č. 85 v k. ú. Malešice družstvu „Útulná blok 42, bytové družstvo“, IČ 256 73 611 Zastupitelstvo
22.6.2015 25 4 Návrh na svěření věcí z vlastnictví hlavního města Prahy do svěřené správy městské části Praha 10, a to pozemků parc. č. 2836/1 a parc. č. 2836/4 v k. ú. Strašnice Zastupitelstvo
22.6.2015 26 4 Návrh záměru prodeje volných bytových jednotek v domech, které byly schváleny k prodeji po jednotkách Zastupitelstvo
22.6.2015 27 4 Návrh na poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu MČ Praha 10 dle vyhlášených programů na rok 2015 pro oblasti Sociální; Kultura a umění; Sport, tělovýchova a volný čas; Protidrogová prevence a prevence kriminality; Životní prostředí - prostřednictvím veřejnoprávní smlouvy Zastupitelstvo
22.6.2015 28 4 Informace k vyhodnocení plnění cílů Koncepce prevence nežádoucích sociálních jevů u dětí a mládeže na území městské části Praha 10 na období 2011 – 2014 za rok 2014 Zastupitelstvo
22.6.2015 29 4 Návrh na schválení zpracování Střednědobého plánu rozvoje a udržitelnosti sociálních a návazných služeb na území městské části Praha 10 na období 2017 - 2020 Zastupitelstvo
Strana 8 z 10První   Předchozí   3  4  5  6  7  [8]  9  10  Další   Poslední   

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Rodiče mohou po dobu nutnou k vyřízení svých záležitostí přenechat děti ve věku od 3 do 10 let v dětském koutku, který najdete v přízemí budovy C.

Otevírací doba:
PO a ST: 8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.30
ÚT a ČT: 8.00 - 12.00 a 13.00 - 14.30
PÁ: zavřeno

Katalog firem a služeb

Licence Creative Commons © 2013-2019 MČ Praha 10