Usnesení

Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů fyzických osob podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů "GDPR").

Plné znění usnesení je podle § 8 písm. e) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze,  v platném znění, k nahlédnutí občanům Prahy 10 starším 18 let při osobní návštěvě úřadu - oddělení rady a zastupitelstva.

Více informací o jednání zastupitelstva městské části naleznete na stránce obecné informace o zastupitelstvu.

 

  

Usnesení od listopadu 2014

Řadit dle:
Datum přijetí Číslo usnesení Číslo jednání Usnesení Orgán
14.1.2016 16 7 Návrh na vyhodnocení výběrového řízení na prodej volných bytových jednotek formou elektronické aukce – 10. Zastupitelstvo
14.1.2016 17 7 Návrh na vyhodnocení výběrového řízení na prodej volných bytových jednotek formou elektronické aukce – 11. Zastupitelstvo
14.1.2016 18 7 Návrh záměru prodeje volných bytových jednotek v domech, které byly schváleny k prodeji po jednotkách Zastupitelstvo
14.1.2016 7 Návrh záměru na prodej zbytné části domovního fondu svěřeného městské části Praha 10 Zastupitelstvo
14.1.2016 7 Návrh na změnu Zásad pro prodej nebytových jednotek v domech, které byly schváleny k prodeji v souladu s prováděcím předpisem privatizace domovního fondu svěřeného městské části Praha 10 Zastupitelstvo
14.1.2016 7 Návrh změn Zásad hospodaření s nebytovými prostory svěřenými městské části Praha 10 Zastupitelstvo
14.1.2016 19 7 Návrh na vyhodnocení výběrového řízení na podání žádostí o odkup nebytových jednotek se stanovením minimální ceny vyhlášeného v termínu od 20. 7. 2015 do 31. 8. 2015 Zastupitelstvo
14.1.2016 20 7 Návrh na vyhodnocení výběrového řízení na podání žádostí o odkup nebytových jednotek se stanovením minimální ceny vyhlášeného v termínu od 20. 7. 2015 do 31. 8. 2015, kde oprávněný nájemce dorovnal nejvyšší nabídku vítězného uchazeče Zastupitelstvo
14.1.2016 21 7 Návrh na vyhodnocení výběrového řízení na podání žádostí o odkup volných nebytových jednotek se stanovením minimální ceny vyhlášeného v termínu od 14. 9. 2015 do 5. 10. 2015 Zastupitelstvo
14.1.2016 22 7 Návrh na vyhodnocení výběrového řízení na podání žádostí o odkup pronajatých nebytových jednotek č. 663/108, 663/109 a 663/110, v ulici Vršovická 663/73, k. ú. Vršovice, Praha 10, kde oprávněný nájemce neakceptoval nejvyšší nabídku vítězného uchazeče Zastupitelstvo
14.1.2016 23 7 Návrh na vyhodnocení výběrového řízení na podání žádostí o odkup pronajaté nebytové jednotky č. 1824/14, v ulici Průběžná 1824/59, k. ú. Strašnice, Praha 10, kde oprávněný nájemce neakceptoval nejvyšší nabídku vítězného uchazeče Zastupitelstvo
14.1.2016 24 7 Návrh na prodej pozemků parc. č. 1321 a dle GP č. 1531 – 33/2015 ze dne 25. 6. 2015 schváleným KÚ pro hl. m. Prahu, pozemků parc. č. 1322/4 a 1322/5, k. ú. Vršovice Zastupitelstvo
14.1.2016 7 Návrh na prodej pozemků parc. č. 1492/9 a parc. č. 1492/11 v k. ú. Strašnice Zastupitelstvo
14.1.2016 25 7 Návrh na prodej pozemků dle vymezeného celku č. 137 v k. ú. Strašnice družstvu „Bytové družstvo Hostýnská 2046 - 2048“, IČ 264 45 972 Zastupitelstvo
14.1.2016 7 Návrh na prodej pozemků dle vymezeného celku č. 196 v k. ú. Strašnice vlastníkům jednotek zapsaných na LV č. 3214, vedeném pro k. ú. Strašnice Zastupitelstvo
14.1.2016 26 7 Návrh na prodej pozemků parc. č. 644/1, 644/2, 643/8 a 643/10, k. ú. Záběhlice, vlastníkům jednotek zapsaných na LV č. 3572, vedeném pro k. ú. Záběhlice Zastupitelstvo
14.1.2016 27 7 Návrh na prodej pozemku parc. č. 2838/82 v k. ú. Strašnice Zastupitelstvo
14.1.2016 28 7 Návrh na svěření věcí z vlastnictví hlavního města Prahy do svěřené správy městské části Praha 10 - Malešického zámečku a souvisejících pozemků vše v k. ú. Malešice Zastupitelstvo
14.1.2016 29 7 Návrh na poskytnutí mimořádného příspěvku Společenství Vršovická 1461, 1462, Uzbecká 1463, Moskevská 1464, Praha 10 na rekonstrukci pochozích teras stavebně propojených s objektem ÚMČ Praha 10 Zastupitelstvo
14.1.2016 30 7 Návrh na úpravu závazného limitu stanoveného Léčebně dlouhodobě nemocných Vršovice, p. o., v rozpočtu pro rok 2015 Zastupitelstvo
Strana 3 z 10První   Předchozí   1  2  [3]  4  5  6  7  8  9  10  Další   Poslední   

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Rodiče mohou po dobu nutnou k vyřízení svých záležitostí přenechat děti ve věku od 3 do 10 let v dětském koutku, který najdete v přízemí budovy C.

Otevírací doba:
PO a ST: 8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.30
ÚT a ČT: 8.00 - 12.00 a 13.00 - 14.30
PÁ: zavřeno

Katalog firem a služeb

Licence Creative Commons © 2013-2019 MČ Praha 10