Usnesení

Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů fyzických osob podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů "GDPR").

Plné znění usnesení je podle § 8 písm. e) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze,  v platném znění, k nahlédnutí občanům Prahy 10 starším 18 let při osobní návštěvě úřadu - oddělení rady a zastupitelstva.

Více informací o jednání zastupitelstva městské části naleznete na stránce obecné informace o zastupitelstvu.

 

 

Usnesení od listopadu 2014

Řadit dle:
Datum přijetí Číslo usnesení Číslo jednání Usnesení Orgán
21.6.2021 13 24 Návrh na využití předkupního práva ke stavbě č. p. 1504, rodinný dům, stojící na pozemku parc. č. 2198/2, k. ú. Vršovice Zastupitelstvo
21.6.2021 24 Návrh záměru na prodej části pozemku parc. č. 126/1 - ostatní plocha, k. ú. Vršovice, Praha 10 Zastupitelstvo
21.6.2021 24 Návrh na prodej pozemku parc. č. 111/5 - ostatní plocha a zeleň o výměře 145 m2 v k. ú. Vršovice, Praha 10 Zastupitelstvo
21.6.2021 24 Návrh záměru prodeje polyfunkční budovy č. p. 84 s příslušenstvím a pozemky parc. č. 986 a 987 v Borodinské ulici 12, vše zapsané na LV č. 1035 pro kat. území Vršovice Zastupitelstvo
21.6.2021 12 24 Návrh žádosti o prodloužení termínů stanovených veřejnoprávní smlouvou o poskytnutí návratné finanční výpomoci Zastupitelstvo
21.6.2021 11 24 Vyhodnocení plnění priorit Střednědobého plánu rozvoje a udržitelnosti sociálních a návazných služeb na území městské části Praha 10 na období 2017-2020, za období 2019-2020 Zastupitelstvo
21.6.2021 10 24 Návrh na poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu MČ Praha 10 v rámci vyhlášeného dotačního programu pro oblast paliativní péče – žádosti za 1. čtvrtletí 2021 Zastupitelstvo
21.6.2021 24 Informace o učiněných opatřeních MČ Praha 10 v souvislosti s pandemií COVID-19 Zastupitelstvo
21.6.2021 9 24 Návrh změny rozpočtu MČ Praha 10 na rok 2021 Zastupitelstvo
21.6.2021 8 24 Závěrečný účet MČ Praha 10 k 31. 12. 2020, včetně informace o rozpočtových úpravách schválených Radou MČ Praha 10 v rámci zmocnění Zastupitelstvo
21.6.2021 7 24 Návrh na volbu tajemníka Výboru pro strategické investice a veřejné zakázky (VSIVZ) Zastupitelstva městské části Praha 10 Zastupitelstvo
21.6.2021 6 24 Návrh na změnu Jednacího řádu výborů Zastupitelstva MČ Praha 10 Zastupitelstvo
21.6.2021 5 24 Návrh na změnu Jednacího řádu Zastupitelstva MČ Praha 10 Zastupitelstvo
21.6.2021 4 24 Návrh na poskytnutí individuální dotace z rozpočtu městské části Praha 10 spolku YMCA Praha na zajištění provozu nízkoprahového zařízení pro děti a mládež v Praze 10 Zastupitelstvo
21.6.2021 3 24 Návrh na poskytnutí věcného daru Krajskému ředitelství Hasičského záchranného sboru hl. m. Prahy, Hasičské stanici č. 5 Zastupitelstvo
21.6.2021 2 24 Návrh na poskytnutí motivační odměny zaměstnancům hl. m. Prahy zařazeným do orgánu Městské policie hl. m. Prahy, Obvodní ředitelství Praha 10 Zastupitelstvo
21.6.2021 1 24 Návrh na poskytnutí věcného daru Policii České republiky, Obvodní ředitelství Praha IV Zastupitelstvo
12.4.2021 19 23 Návrh na změnu tajemnice Výboru pro kulturu, sport a volnočasové aktivity Zastupitelstvo
12.4.2021 18 23 Informace o činnosti výborů Zastupitelstva MČ Praha 10 za rok 2020 Zastupitelstvo
12.4.2021 17 23 Návrh na schválení dobrovolného příplatku mimo základní kapitál do společnosti PRAHA 10 – Majetková, a. s. Zastupitelstvo
Strana 2 z 10První   Předchozí   1  [2]  3  4  5  6  7  8  9  10  Další   Poslední   

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2021 MČ Praha 10