Usnesení

Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů fyzických osob podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů "GDPR").

Plné znění usnesení je podle § 8 písm. e) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze,  v platném znění, k nahlédnutí občanům Prahy 10 starším 18 let při osobní návštěvě úřadu - oddělení rady a zastupitelstva.

Více informací o jednání zastupitelstva městské části naleznete na stránce obecné informace o zastupitelstvu.

 

Usnesení od listopadu 2014

Řadit dle:
Datum přijetí Číslo usnesení Číslo jednání Usnesení Orgán
21.11.2018 0 1 Pověření k podepisování doložek platnosti právního úkonu dle § 43 zák. č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze, v platném znění Zastupitelstvo
21.11.2018 0 1 Stanovení způsobu volby personálního obsazení výborů Zastupitelstva městské části Praha 10 Zastupitelstvo
21.11.2018 0 1 Zřízení Finančního výboru Zastupitelstva městské části Praha 10 (FiV), stanovení počtu jeho členů a volbě jeho členů, předsedy a tajemníka Zastupitelstvo
21.11.2018 0 1 Zřízení Kontrolního výboru Zastupitelstva městské části Praha 10 (KoV), stanovení počtu jeho členů a volbě jeho členů, předsedy a tajemníka Zastupitelstvo
21.11.2018 0 1 Zřízení dalších výborů Zastupitelstva městské části Praha 10, stanovení počtu členů, volba předsedů a tajemníků Zastupitelstvo
21.11.2018 0 1 Návrh na stanovení výše odměn neuvolněným členům Zastupitelstva městské části Praha 10 za měsíc Zastupitelstvo
21.11.2018 0 1 Návrh na stanovení výše odměn neuvolněným členům Zastupitelstva městské části Praha 10 za měsíc ode dne 1. 1. 2019 Zastupitelstvo
21.11.2018 0 1 Návrh na stanovení paušální částky jako náhrady výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce neuvolněného člena zastupitelstva, který je podnikající fyzickou osobou nebo osobou provozující jinou samostatnou výdělečnou činnost Zastupitelstvo
21.11.2018 0 1 Návrh Zásad pro hospodaření v období rozpočtového provizoria MČ Praha 10 Zastupitelstvo
21.11.2018 0 1 Zřízení Návrhového výboru Zastupitelstva městské části Praha 10 (NaV), stanovení počtu členů, volba předsedy, členů a tajemníka Zastupitelstvo
21.11.2018 0 1 Stanovení počtu členů Rady městské části Praha 10, počtu místostarostů a uvolněných členů Rady městské části Praha 10 Zastupitelstvo
21.11.2018 0 1 Slib členů Zastupitelstva městské části Praha 10 Zastupitelstvo
25.7.2018 9 22 Návrh vyhodnocení připomínek veřejnosti k návrhu Metropolitního plánu a jeho projednání dle zákona č. 183/2006 sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) Zastupitelstvo
25.7.2018 8 22 Informace o změně smluvních vztahů uzavřených městskou částí Praha 10 v souvislosti s realizací projektu škol v přírodě na Černé hoře Zastupitelstvo
25.7.2018 7 22 Návrh na volbu přísedících Obvodního soudu pro Prahu 10 Zastupitelstvo
25.7.2018 5 22 Návrh na udělení čestného občanství Výborem pro udělování čestného občanství ZMČ Praha 10 doporučeným osobnostem MČ Praha 10 Zastupitelstvo
25.7.2018 6 22 Informace o zpracování „Krizového plánu evakuace objektu ÚMČ Praha 10 v případě jeho nevyhovujícího stavu“ Zastupitelstvo
25.7.2018 4 22 Návrh na poskytnutí individuální dotace z rozpočtu městské části Praha 10 Fakultní nemocnici Královské Vinohrady na úhradu nákladů spojených s pracovní pozicí paliativního lékaře Zastupitelstvo
25.7.2018 3 22 Návrh na motivační odměny zaměstnancům hlavního města Prahy zařazeným do orgánů Městské policie hlavního města Prahy, Obvodní ředitelství Praha 10 Zastupitelstvo
25.7.2018 2 22 Návrh na poskytnutí věcného daru Hasičskému záchrannému sboru hl. m. Prahy, stanice č. 5 Zastupitelstvo
Strana 10 z 10První   Předchozí   5  6  7  8  9  [10]  Další   Poslední   

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Rodiče mohou po dobu nutnou k vyřízení svých záležitostí přenechat děti ve věku od 3 do 10 let v dětském koutku, který najdete v přízemí budovy C.

Otevírací doba:
Momentálně je dětský koutek z provozních důvodů uzavřen.

Licence Creative Commons © 2013-2019 MČ Praha 10