Usnesení

Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů fyzických osob podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů "GDPR").

Plné znění usnesení je podle § 8 písm. e) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze,  v platném znění, k nahlédnutí občanům Prahy 10 starším 18 let při osobní návštěvě úřadu - oddělení rady a zastupitelstva.

Více informací o jednání zastupitelstva městské části naleznete na stránce obecné informace o zastupitelstvu.

 

  

Usnesení od listopadu 2014

Řadit dle:
Datum přijetí Číslo usnesení Číslo jednání Usnesení Orgán
28.1.2019 2 3 Zpráva o činnosti rady MČ Praha 10 za období od 1. 1. 2018 do 30. 6. 2018 Zastupitelstvo
28.1.2019 3 3 Návrh na vyhodnocení výběrového řízení na prodej volných bytových jednotek formou elektronické aukce – 26. Zastupitelstvo
28.1.2019 4 3 Návrh na doplnění stávajícího záměru prodeje volných bytových jednotek formou elektronických aukcí v domech, kde proběhla privatizace bytového fondu Zastupitelstvo
28.1.2019 3 Návrh na vyhodnocení výběrového řízení na podání žádostí o odkup pronajatých nebytových jednotek se stanovením minimální ceny vyhlášeného v termínu od 4. 6. 2018 do 25. 6. 2018, kde oprávněný nájemce akceptoval nejvyšší nabídku vítězného uchazeče Zastupitelstvo
28.1.2019 5 3 Informace o porovnání nákladů na odměny členů rady MČ Praha 10 a předsedů výborů ZMČ Praha 10 v roce 2018 a 2019 Zastupitelstvo
28.1.2019 6 3 Návrh na peněžitá plnění poskytovaná fyzickým osobám, které nejsou členy Zastupitelstva městské části Praha 10, za výkon funkce členů výborů Zastupitelstva městské části Praha 10, komisí Rady městské části Praha 10 a zvláštních orgánů městské části Praha 10 Zastupitelstvo
28.1.2019 7 3 Návrh na vyhovění žádosti Policie ČR o zproštění mlčenlivosti advokáta Zastupitelstvo
28.1.2019 8 3 Návrh na prodloužení termínu informování ZMČ Praha 10 o průběhu rozpracování záměru komplexní opravy a rekonstrukce objektu ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10 Zastupitelstvo
27.3.2015 2 3 Návrh na volbu přísedících Obvodního soudu pro Prahu 10 Zastupitelstvo
27.3.2015 1 3 Návrh rozpočtu MČ Praha 10 na rok 2015 Zastupitelstvo
27.3.2015 4 3 Zpráva o hospodaření MČ Praha 10 k 30. 9. 2014, včetně informace o rozpočtových úpravách schválených Radou MČ Praha 10 v rámci zmocnění Zastupitelstvo
27.3.2015 5 3 Návrh na vymezení působnosti výboru životního prostředí Zastupitelstvo
27.3.2015 6 3 Návrh na vymezení působnosti výboru dopravy a cyklostezek Zastupitelstvo
27.3.2015 7 3 Návrh na vymezení působnosti výboru zdravotního a sociálního Zastupitelstvo
27.3.2015 8 3 Návrh na vymezení působnosti výboru sportovního Zastupitelstvo
27.3.2015 9 3 Návrh záměru na zadání veřejné zakázky Poskytování komplexního outsourcingu ICT na ÚMČ Praha 10" Zastupitelstvo
27.3.2015 10 3 Informace o projektu udělování „Čestného občanství Prahy 10“ Zastupitelstvo
27.3.2015 11 3 Návrh na změnu usnesení ZMČ Praha 10 č. 11/25/2012 ze dne 25. 6. 2012 k návrhu na uzavření smluv o převodu bytových jednotek budovy č. p. 1415, k. ú. Vršovice, ul. Taškentská č. o. 4, Praha 10, s oprávněnými nájemci Zastupitelstvo
27.3.2015 12 3 Návrh na změnu usnesení ZMČ Praha 10 č. 11/74/2012 ze dne 25. 6. 2012 k návrhu záměru na prodej jednotek a uzavření smluv o převodu bytových jednotek s oprávněnými nájemci v domě č. p. 459, k. ú. Vršovice, ul. Konopišťská č. o. 13, Praha 10, včetně zastavěného pozemku pod předmětným domem rozděleným na jednotky Zastupitelstvo
27.3.2015 13 3 Návrh na změnu usnesení ZMČ Praha 10 č. 13/11/2012 ze dne 5. 11. 2012 k návrhu záměru na prodej jednotek a uzavření smluv o převodu bytových jednotek s oprávněnými nájemci v domě č. p. 710, k. ú. Vršovice, ul. Ruská č. o. 80, Praha 10, včetně zastavěného pozemku pod předmětným domem rozděleným na jednotky Zastupitelstvo
Strana 10 z 10První   Předchozí   5  6  7  8  9  [10]  Další   Poslední   

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Rodiče mohou po dobu nutnou k vyřízení svých záležitostí přenechat děti ve věku od 3 do 10 let v dětském koutku, který najdete v přízemí budovy C.

Otevírací doba:
PO a ST: 8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.30
ÚT a ČT: 8.00 - 12.00 a 13.00 - 14.30
PÁ: zavřeno

Katalog firem a služeb

Licence Creative Commons © 2013-2019 MČ Praha 10