Výbory zastupitelstva

Pro volební období 2018-2022 je zvoleno 45 členné zastupitelstvo. Své zastoupení v něm má celkem 6 volebních stran. Zastoupení jednotlivých stran v zastupitelstvu je následující:

VLASTA - koalice občanů Prahy 10, KDU-ČSL, STAN a Desítky pro domácí 11 členů,

Česká pirátská strana 10 členů,

Občanská demokratická strana 8 členů,

ANO 2011 7 členů,

Spojené síly pro Prahu -TOP09 a nezávislí 6 členů,

Starostové pro Prahu - Zelená pro desítku 3 členové.

 

Zastupitelstvo zřídilo jako své poradní orgány pro jednotlivé úseky své činnosti výbory. Svá stanoviska a návrhy předkládají výbory zastupitelstvu, popřípadě radě městské části ve věcech jí svěřených.

Výbory zastupitelstva MČ Praha 10:

Výbor pro strategické investice a veřejné zakázky

PŘEDSEDA Ing. Ivan Mikoláš (Česká pirátská strana)
TAJEMNÍK

Ing. Jan Jirásek, telefon:  267 093 593, email:  jan.jirasek@praha10.cz

PŮSOBNOST
 1. Projednávání možných investičních strategií budoucího rozvoje MČ Praha 10.
 2. Projednávání plánu strategických investic MČ Praha 10 předložených radou MČ Praha 10.
 3. Projednávání návrhu investic MČ Praha 10 v rámci plánu oprav a investic, který je součástí návrhu rozpočtu MČ pro příslušný rok.
 4. Projednávání záměru a průběhu investic, prodejů a veřejných zakázek (dále VZ), jejichž předpokládaná hodnota přesahuje 10 mil. Kč bez DPH nebo je na nich shoda členů výboru.
 5. Projednávání informací o využití pravomoci svěřené Radě MČ Praha 10 Zastupitelstvem MČ Praha 10 dle ustanovení §89 odst. 2 písmena m) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, tj. o „zpeněžení hmotné nemovité věci ve vlastnictví hlavního města Prahy nebo práva stavby ve veřejné dražbě a nabytí hmotné nemovité věci nebo práva stavby hlavním městem Prahou v dražbě, ve veřejné soutěži o nejvhodnější nabídku nebo jiným obdobným způsobem“.
 6. Projednávání investic, prodejů nemovitostí a VZ, jejichž posouzením  VSIVZ pověří ZMČ Praha 10 nebo o jeho projednání požádá Rada MČ Praha 10.
 7. Projednávání dokumentace strategických investic, prodejů nemovitostí a VZ z hlediska účelu, nákladovosti, doby realizace a dalších zásadních pohledů pro jejich posouzení a realizaci.
 8. Projednávání možností dotací a PPP projektů v souvislosti s plánem strategických investic MČ P10.
 9. Projednávání dalších náležitostí, které v průběhu činnosti VSIVZ v souvislosti se strategickými investicemi, prodeji nemovitostí a VZ vyvstanou a jejichž projednávání bude schváleno výborem nebo bude-li výbor pověřen ZMČ Praha 10.
TERMÍNY JEDNÁNÍ

04.01.2021 - 16:00 – 18:30 - zrušeno
08.02.2021 - 16:00 – 18:30 - online
08.03.2021 - 16:00 – 18:30 - zrušeno
07.04.2021 - 16:00 – 18:30 - online
12.04.2021 - 16:00 – 18:30 - zrušeno
10.05.2021 - 16:00 – 18:30 - Radniční salonek, budova B, 5. patro
07.06.2021 - 16:00 – 18:30 - Radniční salonek, budova B, 5. patro
06.09.2021 - 16:00 – 18:30 - Radniční salonek, budova B, 5. patro
04.10.2021 - 16:00 – 18:30 - Radniční salonek, budova B, 5. patro
08.11.2021 - 16:00 – 18:30 - Radniční salonek, budova B, 5. patro
06.12.2021 - 16:00 – 18:30 - Radniční salonek, budova B, 5. patro

ZÁPISY Z JEDNÁNÍ

Zápis z jednání dne 06.09.2021 (PDF, 3,0 MB)
Zápis z jednání dne 07.06.2021 (PDF, 2,0 MB)
Zápis z jednání dne 10.05.2021 (PDF, 3,0 MB)
Zápis z jednání dne 07.04.2021 (PDF, 2 MB)
Zápis z jednání dne 08.02.2021 (PDF, 950 kB)
Zápis z jednání dne 07.12.2020 (PDF, 1,0 MB)
Zápis z jednání dne 11.11.2020 (PDF, 1,7 MB)
Zápis z jednání dne 05.10.2020 (PDF, 1,1 MB)
Zápis z jednání dne 31.08.2020 (PDF, 1,3 MB)
Zápis z jednání dne 08.06.2020 (PDF, 2,0 MB)
Zápis z jednání dne 10.02.2020 (PDF, 1,2 MB)
Zápis z jednání dne 14.01.2020 (PDF, 900 kB)
Zápis z jednání dne 02.12.2019 (PDF, 1,5 MB)
Zápis z jednání dne 11.11.2019 (PDF, 1,1 MB)
Zápis z jednání dne 07.10.2019 (PDF, 1,1 MB)
Zápis z jednání dne 09.09.2019 (PDF, 1,1 MB)
Zápis z jednání dne 10.06.2019 (PDF, 1,1 MB)
Zápis z jednání dne 22.05.2019 (PDF, 1,1 MB)
Zápis z jednání dne 13.05.2019 (PDF, 1,1 MB)
Zápis z jednání dne 15.04.2019 (PDF, 1,1 MB)
Zápis z jednání dne 18.03.2019 (PDF, 1,1 MB)

 

 

 

 

 

 

Členové výboru

Karel Duchek

Funkce: člen zastupitelstva
Volební strana: VLASTA - koalice občanů Prahy 10, KDU-ČSL, STAN a Desítky pro domácí
Kontaktní adresa: Praha 10, Vršovická 1429/68, 101 38
Kontaktní email: karel.duchek@praha10.cz
Kontaktní telefon:
Zastupitelský klub: Koalice VLASTA
Členství:
 • Výbor pro strategické investice a veřejné zakázky
 • Komise bezpečnostní
 • Komise pro podporu podnikání

JUDr. Radmila Kleslová

Funkce: členka zastupitelstva
Volební strana: ANO 2011
Kontaktní adresa: Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38
Kontaktní email: radmila.kleslova@praha10.cz
Kontaktní telefon:
Zastupitelský klub: ANO 2011
Členství:
 • Kontrolní výbor
 • Výbor pro kulturu sport a volnočasové aktivity
 • Výbor pro strategické investice a veřejné zakázky
 • Komise územního rozvoje

Ing. Miroslav Kos

Funkce: člen zastupitelstva
Volební strana: Česká pirátská strana
Kontaktní adresa: Praha 10, Vršovická 1429/68, 101 38
Kontaktní email: miroslav.kos@praha10.cz
Kontaktní telefon:
Zastupitelský klub: Piráti Praha 10
Členství:
 • Výbor pro životní prostředí a infrastrukturu
 • Výbor pro strategické investice a veřejné zakázky

Ing. Ivan Mikoláš

Funkce: člen zastupitelstva, předseda Výboru pro strategické investice a veřejné zakázky, předseda Komise informační; otevřená radnice; IT a Smart Cities
Volební strana: Česká pirátská strana
Kontaktní adresa: Praha 10, Vršovická 1429/68, 101 38
Kontaktní email: ivan.mikolas@praha10.cz
Kontaktní telefon: 267 093 121
Zastupitelský klub: Piráti Praha 10
Členství:
 • Finanční výbor
 • Výbor pro strategické investice a veřejné zakázky
 • Komise informační; otevřená radnice; IT a Smart Cities
 • Komise pro podporu podnikání

Ing. Tomáš Pek, S.E.

Funkce: člen zastupitelstva
Volební strana: Spojené síly pro Prahu 10-TOP 09 a nezávislí
Kontaktní adresa: Praha 10, Vršovická 1429/68, 101 38
Kontaktní email: tomas.pek@praha10.cz
Kontaktní telefon:
Zastupitelský klub: TOP09
Členství:
 • Výbor pro strategické investice a veřejné zakázky
 • Komise územního rozvoje
 • Komise památková

Mgr. Denisa Řezníčková

Funkce: členka zastupitelstva, předsedkyně Komise pro dopravu a parkování
Volební strana: ODS
Kontaktní adresa: Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38
Kontaktní email: denisa.stonackova@praha10.cz
Kontaktní telefon:
Zastupitelský klub: ODS
Členství:
 • Výbor pro životní prostředí a infrastrukturu
 • Komise pro dopravu a parkování
 • Výbor pro strategické investice a veřejné zakázky
 • Komise výchovně vzdělávací

doc. Ing. Lucie Sedmihradská, Ph.D.

Funkce: členka rady MČ
Volební strana: VLASTA - koalice občanů Prahy 10, KDU-ČSL, STAN a Desítky pro domácí
Kontaktní adresa: Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38
Kontaktní email: lucie.sedmihradska@praha10.cz
Kontaktní telefon: 267 093 244
Zastupitelský klub: Koalice VLASTA
Členství:
 • Rada MČ
 • Výbor pro strategické investice a veřejné zakázky
 • Komise majetková a nebytových prostor

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2021 MČ Praha 10