Výbory Zastupitelstva městské části Praha 10

Zastupitelstvo zřídilo jako své poradní orgány pro jednotlivé úseky své činnosti výbory.
Svá stanoviska a návrhy předkládají výbory zastupitelstvu, popřípadě radě městské části ve věcech jí svěřených.

Jednací řád výborů ZMČ Praha 10 (PDF, 197 kB)

Seznam výborů Zastupitelstva MČ Praha 10

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2021 MČ Praha 10