Výbory zastupitelstva

Pro volební období 2018-2022 je zvoleno 45 členné zastupitelstvo. Své zastoupení v něm má celkem 6 volebních stran. Zastoupení jednotlivých stran v zastupitelstvu je následující:

VLASTA - koalice občanů Prahy 10, KDU-ČSL, STAN a Desítky pro domácí 11 členů,

Česká pirátská strana 10 členů,

Občanská demokratická strana 8 členů,

ANO 2011 7 členů,

Spojené síly pro Prahu -TOP09 a nezávislí 6 členů,

Starostové pro Prahu - Zelená pro desítku 3 členové.

 

Zastupitelstvo zřídilo jako své poradní orgány pro jednotlivé úseky své činnosti výbory. Svá stanoviska a návrhy předkládají výbory zastupitelstvu, popřípadě radě městské části ve věcech jí svěřených.

Výbory zastupitelstva MČ Praha 10:

Kontrolní výbor

Předseda Mgr. Ing. Martin Kopecký (ANO 2011)
Tajemník

Mgr. Tomáš Kosmel

Telefon: 267 093 514, Email:  tomas.kosmel@praha10.cz

Působnost
 • Kontroluje plnění usnesení ZMČ a RMČ.
 • Kontroluje dodržování právních předpisů ostatními výbory a Úřadem městské části Praha 10 na úseku samostatné působnosti.
 • Plní další kontrolní úkoly, kterými jej pověří ZMČ.
Termíny jednání

Jednání budou probíhat od 16:30 hod v budově A, 4. patro, místnost 411b.

Termíny pro rok 2020:

29. ledna
19. února

1. dubna (zrušeno z důvodu protiepidemiologických opatření)
27. května
24. června - zrušeno

26. srpna (zrušeno z důvodu protiepidemiologických opatření)
23. září (radniční salónek, budova B, 5. patro)
13. října (zrušeno z důvodu neusnášeníschopnosti)
21. října (prostřednictvím videokonference)
5. listopadu (prostřednictvím videokonference)
18. listopadu (prostřednictvím videokonference)
23. listopadu (prostřednictvím videokonference)
16. prosince (prostřednictvím videokonference)

 

Termíny pro rok 2021:

27. ledna (prostřednictvím videokonference) - zrušeno

17. února (zrušeno z důvodu neusnášeníschopnosti) 

9. března - od 17:00 hod. (prostřednictvím videokonference)

24. března (prostřednictvím videokonference)

6. dubna (zrušeno)

21. dubna

19. května

23. června (zrušeno)

22. září - pozvánka (PDF, 366 kB)

20. října - pozvánka (PDF, 364 kB)

26. října

22. listopadu

22. prosince

Zápisy z jednání

Zápis z jednání dne 20. 3. 2019
Zápis z jednání dne 17. 4. 2019
Zápis z jednání dne 22. 5. 2019
Zápis z jednání dne 19. 6. 2019
Zápis z jednání dne 23. 9. 2019
Zápis z jednání dne 18. 9. 2019
Zápis z jednání dne 23. 10. 2019
Zápis z jednání dne 18. 12. 2019
Zápis z jednání dne 29. 1. 2020
Zápis z jednání dne 19. 2. 2020
Zápis z jednání dne 27. 5. 2020
Zápis z jednání dne 23. 9. 2020
Zápis z jednání dne 21. 10. 2020
Zápis z jednání dne 5. 11. 2020
Zápis z jednání dne 18. 11. 2020
Zápis z jednání dne 23. 11. 2020
Zápis z jednání dne 16. 12. 2020
Zápis z jednání dne 9. 3. 2021
Zápis z jednání dne 24. 3. 2021
Zápis z jednání dne 21. 4. 2021
Zápis z jednání dne 19. 5. 2021
Zápis z jednání dne 22. 9. 2021 (PDF, 666 kB)

 

Členové výboru

JUDr. Radmila Kleslová

Funkce: členka zastupitelstva
Volební strana: ANO 2011
Kontaktní adresa: Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38
Kontaktní email: radmila.kleslova@praha10.cz
Kontaktní telefon:
Zastupitelský klub: ANO 2011
Členství:
 • Kontrolní výbor
 • Výbor pro kulturu sport a volnočasové aktivity
 • Výbor pro strategické investice a veřejné zakázky
 • Komise územního rozvoje

Mgr. Ing. Martin Kopecký

Funkce: člen zastupitelstva, předseda Kontrolního výboru
Volební strana: ANO 2011
Kontaktní adresa: Praha 10, Vršovická 1429/68, 101 38
Kontaktní email: martin.kopecky@praha10.cz
Kontaktní telefon:
Zastupitelský klub: ANO 2011
Členství:
 • Kontrolní výbor

Mgr. David Satke

Funkce: člen zastupitelstva, předseda Návrhového výboru, předseda Komise majetkové a nebytových prostor
Volební strana: Česká pirátská strana
Kontaktní adresa: Praha 10, Vršovická 1429/68, 101 38
Kontaktní email: david.satke@praha10.cz
Kontaktní telefon:
Zastupitelský klub: Piráti Praha 10
Členství:
 • Návrhový výbor
 • Kontrolní výbor
 • Komise majetková a nebytových prostor

Bc. Lukáš Tyl

Funkce: člen zastupitelstva
Volební strana: ODS
Kontaktní adresa: Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38
Kontaktní email: lukas.tyl@praha10.cz
Kontaktní telefon:
Zastupitelský klub: ODS
Členství:
 • Návrhový výbor
 • Kontrolní výbor
 • Komise informační; otevřená radnice; IT a Smart Cities

Bc. Radek Lojda

Funkce: člen zastupitelstva
Volební strana: Spojené síly pro Prahu 10-TOP 09 a nezávislí
Kontaktní adresa: Praha 10, Vršovická 1429/68, 101 38
Kontaktní email: radek.lojda@praha10.cz
Kontaktní telefon:
Zastupitelský klub: TOP09
Členství:
 • Kontrolní výbor
 • Komise bytové politiky
 • Komise bezpečnostní

Ing. Vladimír Novák

Funkce: člen zastupitelstva
Volební strana: Starostové pro Prahu-Zelená pro 10
Kontaktní adresa: Praha 10, Vršovická 1429/68, 101 38
Kontaktní email: vladimir.novak@praha10.cz
Kontaktní telefon:
Zastupitelský klub: nezařazený / nezařazená
Členství:
 • Kontrolní výbor

Mgr. Adam Šilar

Funkce: člen zastupitelstva
Volební strana: VLASTA - koalice občanů Prahy 10, KDU-ČSL, STAN a Desítky pro domácí
Kontaktní adresa: Praha 10, Vršovická 1429/68, 101 38
Kontaktní email: adam.silar@praha10.cz
Kontaktní telefon:
Zastupitelský klub: Koalice VLASTA
Členství:
 • Návrhový výbor
 • Kontrolní výbor
 • Komise bytové politiky

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2021 MČ Praha 10