Usnesení rady

Zveřejněna je pseudonymizovaná verze usnesení z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů fyzických osob podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů "GDPR").

Plné znění usnesení je podle § 8 písm. e) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze,  v platném znění, k nahlédnutí občanům Prahy 10 starším 18 let při osobní návštěvě úřadu - oddělení rady a zastupitelstva.

Více informací o jednání rady městské části naleznete ZDE.

Usnesení od listopadu 2014

Řadit dle:
Datum přijetí Číslo usnesení Číslo jednání Usnesení Orgán
16.2.2021 108 4 k návrhu na revokaci usnesení Rady MČ Praha 10 č. 927 ze dne 3. 11. 2020 ve věci uzavření smlouvy o nájmu částí pozemků parc. č. 2769/2, parc. č. 2769/28 a parc. č. 2769/29, o celkové výměře 1 420,0 m2, k. ú. Strašnice Rada
16.2.2021 109 4 k návrhu na uzavření dohod o skončení nájmu bytů Rada
16.2.2021 110 4 k návrhu na vyhodnocení veřejné nabídky na uzavření smlouvy o nájmu nemovitosti k účelu využití jako „nízkoprahové zařízení pro děti a mládež“ Rada
2.2.2021 52 3 k návrhu stanoviska městské části Praha 10 k prodeji části pozemku parc. č. 400/1 o výměře 25 m² v k. ú. Malešice, ************* Rada
2.2.2021 53 3 k návrhu stanoviska městské části Praha 10 k prodeji částí pozemků parc. č. 192/11 a 192/18 o výměře cca 29 m² v k. ú. Strašnice SV Průběžná Rada
2.2.2021 54 3 k návrhu stanoviska městské části Praha 10 k bezúplatnému převodu pozemku parc. č. 1772/1 v k. ú. Vršovice Rada
2.2.2021 55 3 k návrhu stanoviska městské části Praha 10 k výpůjčce pozemků parc. č. 1448, parc. č. 1449 a parc. č. 5765/1 v k. ú. Záběhlice Rada
2.2.2021 56 3 k návrhu stanoviska městské části Praha 10 k úplatnému převodu části pozemku parc. č. 74/1 v k. ú. Vršovice Rada
2.2.2021 57 3 k návrhu na svěření věcí z vlastnictví hlavního města Prahy do správy městské části Praha 10, a to pozemků parc. č. 192/10, parc. č. 192/11, parc. č. 192/12, parc. č. 192/15, parc. č. 192/25, parc. č. 192/28, parc. č. 192/64, parc. č. 192/65, parc. č. 192/67, parc. č. 192/82, parc. č. 192/85 vše v k. ú. Strašnice Rada
2.2.2021 58 3 k vyhodnocení plánu kontrol odboru kontroly a komunikace za rok 2020 Rada
2.2.2021 59 3 k návrhu na souhlas s přijetím daru pro Základní školu, Praha 10, Brigádníků 14/510 od společnosti Pomáháme školám k úspěchu, o. p. s. Rada
2.2.2021 60 3 k návrhu na změnu textace Přihlášky do veřejné nabídky na uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor Rada
2.2.2021 61 3 k návrhu na zrušení části usnesení RMČ Praha 10 č. 1078 ze dne 15. 12. 2020 Rada
2.2.2021 62 3 k návrhu na zrušení usnesení RMČ Praha 10 č. 1013 ze dne 1. 12. 2020 Rada
2.2.2021 63 3 k návrhu na zrušení části usnesení RMČ Praha 10 č. 1008 ze dne 1. 12. 2020 Rada
2.2.2021 64 3 k návrhu na zrušení části usnesení RMČ Praha 10 č. 905 ze dne 3. 11. 2020 Rada
2.2.2021 65 3 k návrhu na přiznání dočasných slev z nájmu bytů Rada
2.2.2021 66 3 k návrhu na uzavření smluv o nájmu bytů v zájmu obce Rada
2.2.2021 67 3 k návrhu na uzavření smluv o nájmu bytů Rada
2.2.2021 68 3 k návrhu na udělení souhlasu s výměnou bytů Rada
Strana 9 z 10První   Předchozí   4  5  6  7  8  [9]  10  Další   Poslední   

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2021 MČ Praha 10