Usnesení rady

Zveřejněna je pseudonymizovaná verze usnesení z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů fyzických osob podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů "GDPR").

Plné znění usnesení je podle § 8 písm. e) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze,  v platném znění, k nahlédnutí občanům Prahy 10 starším 18 let při osobní návštěvě úřadu - oddělení rady a zastupitelstva.

Více informací o jednání rady městské části naleznete ZDE.

 

Usnesení od listopadu 2014

Řadit dle:
Datum přijetí Číslo usnesení Číslo jednání Usnesení Orgán
13.7.2021 574 14 k informaci o ekologickém vyřazení opotřebovaného a nefunkčního DHM Rada
27.7.2021 604 8 k návrhu na jmenování vedoucího Odboru životního prostředí (OŽP) ÚMČ Praha 10 Rada
27.7.2021 605 8 k návrhu na jmenování vedoucí Odboru stavebního (OST) ÚMČ Praha 10 Rada
27.7.2021 606 8 k návrhu na jmenování vedoucího Odboru - Kancelář hlavního architekta (KHA) ÚMČ Praha 10 Rada
27.7.2021 607 8 k návrhu na změnu rozpočtu v oblasti neinvestičních výdajů - přesun finančních prostředků v rámci odvětví 0041 - Školství Rada
27.7.2021 608 8 k návrhu na změnu rozpočtu v oblasti neinvestičních výdajů - přesun finančních prostředků z odvětví 0010 - Pokladní správa do odvětví 0043 - EU (MAP II) Rada
27.7.2021 609 8 k návrhu na rozdělení dotace HMP v odvětví 0041 - Školství (RO 2063) Rada
27.7.2021 610 8 k návrhu na rozdělení dotace HMP v odvětví 0043 - Místní akční plán rozvoje vzdělávání II P10 (RO 2064) Rada
27.7.2021 611 8 k návrhu na vyhlášení výběrového řízení na uzavření smlouvy o nájmu nemovitosti k účelu využití ,,Strašnické divadlo“ a návrh na jmenování členů podpůrné komise Rada
27.7.2021 612 8 k návrhu na uzavření smlouvy o nájmu služebního bytu Rada
27.7.2021 613 8 k návrhu na poskytnutí náhradních obecních bytů výměnou za stávající obecní byty Rada
27.7.2021 614 8 k návrhu na uzavření smlouvy o pronájmu ploch k umístění a instalaci propagačních poutačů a bannerů na adrese V Olšinách 200/69 v k. ú. Strašnice Rada
27.7.2021 615 8 k návrhu na zrušení usnesení RMČ Praha 10 č. 497 ze dne 15. 6. 2021 k návrhu na uzavření smlouvy o pronájmu ploch k instalaci vývěsních štítů a souvisejících prvků na adrese Holandská 669/1 v k. ú. Vršovice Rada
27.7.2021 616 8 k návrhu na uzavření smlouvy o nájmu pozemků, nebo jejich částí, o celkové výměře 1 872,1 m2, k. ú. Vršovice Rada
27.7.2021 617 8 k návrhu na výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky a uzavření smlouvy na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Stavební opravy školního hřiště vč. jeho spodní stavby u ZŠ Karla Čapka, Kodaňská 658/16, Praha 10 - Vršovice“ Rada
27.7.2021 618 8 k návrhu na zrušení usnesení RMČ č. 493 ze dne 15. 6. 2021 a na uzavření Smlouvy o provedení stavby se společností GAMA PD, s. r. o. a udělení plné moci společnosti GAMA PD, s. r. o., k jednání s odborem životního prostředí a územního rozvoje a k jednání s odborem památkové péče MHMP Rada
27.7.2021 619 8 k návrhu na uzavření smlouvy o spolupráci se společností Počernická Development, s. r. o. Rada
27.7.2021 620 8 k návrhu na uzavření Memoranda o spolupráci se společností Rezidence Limuzská, a. s. Rada
27.7.2021 621 8 k návrhu na uzavření smlouvy o spolupráci se společností Rezidence Limuzská, a. s. Rada
27.7.2021 622 8 k návrhu na schválení záměru přípravy poptávkového řízení na instalaci podružného měření v objektu U Vršovického nádraží 30/30, Praha 10 Rada
Strana 9 z 10První   Předchozí   4  5  6  7  8  [9]  10  Další   Poslední   

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2021 MČ Praha 10