Usnesení rady

Zveřejněna je pseudonymizovaná verze usnesení z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů fyzických osob podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů "GDPR").

Plné znění usnesení je podle § 8 písm. e) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze,  v platném znění, k nahlédnutí občanům Prahy 10 starším 18 let při osobní návštěvě úřadu - oddělení rady a zastupitelstva.

Více informací o jednání rady městské části naleznete ZDE.

Usnesení od listopadu 2014

Řadit dle:
Datum přijetí Číslo usnesení Číslo jednání Usnesení Orgán
18.11.2020 975 20 k návrhu na mezipoložkový přesun z odvětví 0081 - Obecní majetek do odvětví 0082 - Správa majetku Rada
18.11.2020 974 20 k návrhu na výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky a uzavření smlouvy na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Stavební úpravy bytů“ Rada
18.11.2020 973 20 k návrhu na schválení prodeje jednotlivých tepelných zařízení společenstvím vlastníků za cenu obvyklou stanovenou znalcem Rada
18.11.2020 972 20 k návrhu ke schválení nových Zásad hospodaření s nebytovými prostory svěřenými městské části Praha 10 Rada
18.11.2020 971 20 k návrhu na poskytnutí slevy z nájemného po dobu havarijního stavu a stavebních oprav v nebytovém prostoru na adrese Karpatská 1000/15, v k. ú. Vršovice Rada
18.11.2020 970 20 k návrhům na zahájení exekučních řízení Rada
18.11.2020 969 20 k návrhu na uzavření dohody o splátkách nad 50.000,- Kč s lhůtou splatnosti delší než 18 měsíců Rada
18.11.2020 968 20 k návrhu na uzavření dohody o splátkách nad 50.000,- Kč s lhůtou splatnosti delší než 18 měsíců Rada
18.11.2020 967 20 k návrhu na vyhodnocení veřejné nabídky na pronájem volných nebytových prostor (od 22. 7. 2020 do 10. 9. 2020) Rada
18.11.2020 966 20 k návrhu na uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor Rada
18.11.2020 965 20 k návrhu na uzavření Smlouvy o provedení stavby - Zateplení bytového domu Na Hroudě 1034/61, Praha 10 - Strašnice Rada
18.11.2020 964 20 k návrhu na uzavření Smlouvy o provedení stavby - Výstavba domovní čističky odpadních vod pro rodinný dům č. p. 1741, Praha 10 - Záběhlice, s vyústěním odtoku zbytkové vody do Slatinského potoka na pozemku parc. č. 3098/1, k. ú. Michle Rada
18.11.2020 963 20 k návrhu na uzavření smlouvy o nájmu pozemku parc. č. 1939, o výměře 321,0 m2, k. ú. Vršovice Rada
18.11.2020 962 20 k návrhu na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č. 2009/OMP/3371 o nájmu pozemku ze dne 30. 6. 2009 Rada
18.11.2020 961 20 k návrhu na pronájem pozemku parc. č. 543, o výměře 180,0 m2, k. ú. Vršovice, za účelem zahrady Rada
18.11.2020 960 20 k návrhu na prodej pozemků parc. č. 3139/1, ostatní plocha, parc. č. 3139/2, zastavěná plocha a nádvoří a parc. č. 3140, zastavěná plocha a nádvoří, k. ú. Vinohrady, Praha 10 Rada
18.11.2020 959 20 k návrhu na schválení stavebních úprav a uzavření smlouvy o provedení stavebních úprav v bytě č. **, v bytovém domě č. p. 1777, ulice Černokostelecká č. o. 107, Praha 10, kat. území Strašnice Rada
18.11.2020 958 20 k návrhu na schválení stavebních úprav a uzavření smlouvy o provedení stavebních úprav v bytě č. **, v bytovém domě č. p. 1812, ulice Limuzská č. o. 13, Praha 10, kat. území Strašnice Rada
18.11.2020 957 20 k návrhu na schválení stavebních úprav a uzavření smlouvy o provedení stavebních úprav v nebytovém prostoru č. 101 v domě č. p. 444, ulice Nad Primaskou č. o. 49, k. ú. Strašnice, Praha 10 Rada
18.11.2020 956 20 k návrhu na mezipoložkový přesun z odvětví 0083 - Správa majetku do odvětví 0010 - Pokladní správa pro rok 2020 Rada
Strana 9 z 10První   Předchozí   4  5  6  7  8  [9]  10  Další   Poslední   

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2021 MČ Praha 10