Usnesení rady

Zveřejněna je pseudonymizovaná verze usnesení z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů fyzických osob podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů "GDPR").

Plné znění usnesení je podle § 8 písm. e) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze,  v platném znění, k nahlédnutí občanům Prahy 10 starším 18 let při osobní návštěvě úřadu - oddělení rady a zastupitelstva.

Více informací o jednání rady městské části naleznete ZDE.

Usnesení od listopadu 2014

Řadit dle:
Datum přijetí Číslo usnesení Číslo jednání Usnesení Orgán
16.2.2021 88 4 k návrhu na udělení souhlasu s přijetím daru pro MČ Praha 10 od subjektu PPF, a. s. Rada
16.2.2021 89 4 k návrhu na úpravu organizační struktury Odboru kontroly a komunikace (OKK) ÚMČ Praha 10 Rada
16.2.2021 91 4 k návrhu na zrušení části usnesení RMČ č. 668 ze dne 23. 8. 2018 k návrhu na vyslovení souhlasu s čerpáním fondu investic Centra sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10, p. o., a usnesení RMČ č. 346 ze dne 14. 5. 2019 k návrhu na vyslovení souhlasu s čerpáním fondu investic Centra sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10, p. o. Rada
16.2.2021 90 4 k návrhu na úpravu organizační struktury Odboru dopravy (ODO) Úřadu městské části Praha 10 Rada
16.2.2021 92 4 k návrhu na mezipoložkový přesun v rámci odvětví 0082 a 0083 - Správa majetku Rada
16.2.2021 93 4 k návrhu nového vydání instrukce „Tvorba a zpracování rozpočtu MČ Praha 10“ Rada
16.2.2021 94 4 k návrhu na poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu MČ Praha 10 podle vyhlášených Dotačních programů MČ Praha 10 pro rok 2021 v oblastech podpory: Kultura; Sport, mládež a volný čas; Sociální a zdravotní; Ochrana životního prostředí a udržitelný rozvoj a poskytnutí finančních prostředků na pokračující víceleté dotace Rada
16.2.2021 95 4 k návrhu na zmocnění k provádění změn rozpisu rozpočtu Rada
16.2.2021 96 4 k návrhu změny rozpočtu MČ Praha 10 na rok 2021 Rada
16.2.2021 97 4 k návrhu na schválení žádostí o prominutí sankce z důvodů porušení rozpočtové kázně u příjemců dotací v dotačních programech MČ Praha 10 Rada
16.2.2021 98 4 k návrhu na podání výpovědí z nájmu bytu bez výpovědní doby Rada
16.2.2021 99 4 k návrhu na uzavření smluv dostupného a sociálního bydlení Rada
16.2.2021 100 4 k návrhu na podání žalob a podepsání plných mocí k zastupování MČ Praha 10 v soudních sporech proti dlužníkům z nájmů Rada
16.2.2021 101 4 k návrhům na zahájení exekučních řízení Rada
16.2.2021 102 4 k návrhu na vyhodnocení veřejné soutěže o nájem obecních bytů formou elektronické aukce včetně návrhu vítězných uchazečů Rada
16.2.2021 103 4 k návrhu na uzavření smlouvy o nájmu části pozemku - zahrádky a pozemku zastavěného stavbou ve vlastnictví fyzické osoby Rada
16.2.2021 104 4 ke zprávě o činnosti Rady MČ Praha 10 za období od 1. 7. 2020 do 31. 12. 2020 Rada
16.2.2021 105 4 k návrhu na zrušení části usnesení RMČ Praha 10 č. 967 ze dne 18. 11. 2020 Rada
16.2.2021 106 4 k informaci o hospodaření a vizi společnosti PRAHA 10 - Majetková, a. s. Rada
16.2.2021 107 4 k návrhu na schválení dobrovolného příplatku mimo základní kapitál do společnosti PRAHA 10 - Majetková, a. s. Rada
Strana 8 z 10První   Předchozí   3  4  5  6  7  [8]  9  10  Další   Poslední   

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2021 MČ Praha 10