Usnesení rady

Zveřejněna je pseudonymizovaná verze usnesení z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů fyzických osob podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů "GDPR").

Plné znění usnesení je podle § 8 písm. e) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze,  v platném znění, k nahlédnutí občanům Prahy 10 starším 18 let při osobní návštěvě úřadu - oddělení rady a zastupitelstva.

Více informací o jednání rady městské části naleznete ZDE.

 

Usnesení od listopadu 2014

Řadit dle:
Datum přijetí Číslo usnesení Číslo jednání Usnesení Orgán
24.8.2021 671 15 k návrhu na prodloužení termínu vyplývajícího z usnesení RMČ Praha 10 č. 560 ze dne 29. 6. 2021 ohledně informace o stavu rekonstrukce radnice MČ Praha 10 Rada
24.8.2021 672 15 k návrhu na vyhlášení Dotačního programu MČ Praha 10 pro rok 2022 k poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu a návrh Metodiky pro Žadatele o dotace v roce 2022 Rada
24.8.2021 673 15 k návrhu na výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky a uzavření smlouvy na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Rekonstrukce dětského hřiště, Dvouletky 507, 100 00 Praha 10 - Strašnice“ Rada
24.8.2021 674 15 k návrhu na výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky a uzavření smlouvy na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Rekonstrukce dětského hřiště Tulská, PRAHA 10“ Rada
10.8.2021 633 9 k návrhu na výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky a uzavření smlouvy na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Domácí kompostéry pro občany MČ Praha 10“ Rada
10.8.2021 623 9 k návrhu na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2021/OMP/0368 na akci „Dokončení opravy rozvodů ZTI a vytápění a oprava dělící příčky v dílně a oprava podlahy v učebně v 1 NP v ZŠ Gutova, Gutova 1987/39, Praha 10“ Rada
10.8.2021 624 9 k návrhu na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2021/OMP/0196 na akci „Oprava sociálních zařízení a výměna rozvodů ZTI MŠ Tuchorazská 472/a Praha 10“ Rada
10.8.2021 625 9 k návrhu na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2021/OMP/1054 na akci: „Výměna vzduchotechniky ve školní kuchyni MŠ Přetlucká 2252/51, 100 00 Praha 10 - Strašnice“ Rada
10.8.2021 626 9 k návrhu na výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky a uzavření smlouvy na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Rekonstrukce MŠ Jasmínová, Praha 10 - výměna oken objektu“ Rada
10.8.2021 627 9 k návrhu na výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky a uzavření smlouvy na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „VÝMĚNA POTRUBÍ ZTI (vodovod) A VÝMĚNA POTRUBÍ VYTÁPĚNÍ V KOLEKTORU V PAVILONU B OBJEKTU ZŠ ŠVEHLOVA, PRAHA 10“ Rada
10.8.2021 628 9 k návrhu na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2021/OMP/0728 na akci „Oprava otopné soustavy pavilonu A, B a C MŠ Chmelová 2921/8, Praha 10“ Rada
10.8.2021 629 9 k návrhu na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o umístění reklamního zařízení č. 2021/OBN/1098 ze dne 29. 7. 2021 na adrese V Olšinách 200/69 v k. ú. Strašnice Rada
10.8.2021 630 9 k návrhu na schválení záměru prodeje volných nebytových jednotek formou elektronických aukcí v domech, kde proběhla privatizace bytového fondu Rada
10.8.2021 631 9 k návrhu na schválení záměru prodeje volných bytových jednotek formou elektronických aukcí v domech, kde proběhla privatizace bytového fondu Rada
10.8.2021 632 9 k návrhu na schválení stavebních úprav a uzavření smlouvy o provedení stavebních úprav v nebytovém prostoru v 1. a 2. NP, v objektu občanské vybavenosti „Poliklinika Malešice“ č. p. 573, ulice Plaňanská č. o. 1, k. ú. Malešice, Praha 10 Rada
10.8.2021 634 9 k návrhu na výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky a uzavření smlouvy na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Domácí dřevěné kompostéry pro občany MČ Praha 10“ Rada
10.8.2021 635 9 k návrhu na schválení zahájení zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku s názvem „Tiskové služby pro ÚMČ Praha 10“ Rada
10.8.2021 636 9 k návrhu na zapojení základních škol zřízených městskou částí Praha 10 do programu Trenéři ve škole Rada
10.8.2021 637 9 k návrhu na uzavření dohody narovnání ve věci smlouvy o dílo č. 2017/OMP/1396 týkající se zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci objektu ZŠ v Olšinách Rada
10.8.2021 638 9 k návrhu na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2021/OMP/0232 na akci „Rekonstrukce rozvodů ZTI a vytápění objektu MŠ Ve Stínu 6/2103, 110 00 Praha 10 - Strašnice“ Rada
Strana 8 z 10První   Předchozí   3  4  5  6  7  [8]  9  10  Další   Poslední   

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2021 MČ Praha 10