Usnesení rady

Zveřejněna je pseudonymizovaná verze usnesení z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů fyzických osob podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů "GDPR").

Plné znění usnesení je podle § 8 písm. e) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze,  v platném znění, k nahlédnutí občanům Prahy 10 starším 18 let při osobní návštěvě úřadu - oddělení rady a zastupitelstva.

Více informací o jednání rady městské části naleznete ZDE.

Usnesení od listopadu 2014

Řadit dle:
Datum přijetí Číslo usnesení Číslo jednání Usnesení Orgán
24.11.2020 991 19 k podání adresovanému RMČ:
Nabídka využití předkupního práva vlastníka pozemku (p. *************** Palackého 461/46, PSČ 293 01 Mladá Boleslav, ze dne 16. 11. 2020)
Rada
24.11.2020 990 19 k návrhu na uzavření memoranda o spolupráci s SVJ Uzbecká Rada
24.11.2020 989 19 k návrhu na uzavření memoranda o spolupráci s SVJ Tádžická Rada
24.11.2020 988 19 k návrhu na uzavření memoranda o spolupráci s SVJ Taškentská Rada
24.11.2020 987 19 k návrhu na změnu rozpočtu v odvětví 0041 - Školství (RO 7007) Rada
24.11.2020 986 19 k návrhu na mezipoložkový přesun z odvětví 0010 - Pokladní správa do odvětví 0041 - Školství (MŠ, ZŠ) Rada
24.11.2020 985 19 k návrhu na snížení rozpisu rozpočtu v souvislosti s dobrovolnou vratkou účelové neinvestiční dotace ze SR z odvětví 0991 - Vnitřní správa do odvětví 1091 - Pokladní správa (RO 8035) Rada
24.11.2020 984 19 k návrhu na přesun finančních prostředků mezi výdajovými položkami rozpisu rozpočtu na rok 2020 v oblasti investic v rámci odvětví 0091 - Vnitřní správa Rada
18.11.2020 982 20 k podání adresovanému RMČ:
Petice pedagogů MŠ Nučická za odloučení MŠ Nučická nebo odvolání ředitelky (******************* ze dne 11. 11. 2020) a petice rodičů MŠ Nučická za odvolání ředitelky MŠ Nučická (************************* ze dne 12. 11. 2020)
Rada
18.11.2020 981 20 k návrhu na rozpracování usnesení 20. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 10, které se konalo dne 9. listopadu 2020 Rada
18.11.2020 980 20 k návrhu na vyloučení účastníků zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku „Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, Praha 10“ zadávanou v užším řízení Rada
18.11.2020 979 20 k návrhu na podání výpovědí z nájmu bytu bez výpovědní doby Rada
18.11.2020 978 20 k návrhu na podání žalob a podepsání plných mocí k zastupování MČ Praha 10 v soudních sporech proti dlužníkům z nájmů Rada
18.11.2020 977 20 k návrhu na výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky a uzavření smlouvy na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Výměna HDV v bytových domech v ul. Přípotoční 869/19 a Ukrajinská 811/17, Praha 10“ Rada
18.11.2020 976 20 k návrhu na mezipoložkový přesun v rámci odvětví 0081 - Obecní majetek Rada
18.11.2020 975 20 k návrhu na mezipoložkový přesun z odvětví 0081 - Obecní majetek do odvětví 0082 - Správa majetku Rada
18.11.2020 974 20 k návrhu na výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky a uzavření smlouvy na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Stavební úpravy bytů“ Rada
18.11.2020 973 20 k návrhu na schválení prodeje jednotlivých tepelných zařízení společenstvím vlastníků za cenu obvyklou stanovenou znalcem Rada
18.11.2020 972 20 k návrhu ke schválení nových Zásad hospodaření s nebytovými prostory svěřenými městské části Praha 10 Rada
18.11.2020 971 20 k návrhu na poskytnutí slevy z nájemného po dobu havarijního stavu a stavebních oprav v nebytovém prostoru na adrese Karpatská 1000/15, v k. ú. Vršovice Rada
Strana 8 z 10První   Předchozí   3  4  5  6  7  [8]  9  10  Další   Poslední   

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2021 MČ Praha 10