Usnesení rady

Zveřejněna je pseudonymizovaná verze usnesení z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů fyzických osob podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů "GDPR").

Plné znění usnesení je podle § 8 písm. e) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze,  v platném znění, k nahlédnutí občanům Prahy 10 starším 18 let při osobní návštěvě úřadu - oddělení rady a zastupitelstva.

Více informací o jednání rady městské části naleznete ZDE.

Usnesení od listopadu 2014

Řadit dle:
Datum přijetí Číslo usnesení Číslo jednání Usnesení Orgán
9.3.2021 151 5 k návrhu na přidělení bytů v Domě spokojeného žití Sámova 5 a 7 Rada
9.3.2021 152 5 k návrhu na schválení Opatření MČ Praha 10 k naplňování priorit v oblasti sociálních a návazných služeb na období 2021-2022 Rada
9.3.2021 153 5 k návrhu na rozdělení účelových investičních dotací HMP (Rezerva pro MČ HMP v rozpočtu hl. m. Prahy (v kap. 10) na rok 2021) v odvětví 0083 - Správa majetku (RO 3004) Rada
9.3.2021 154 5 k návrhu na výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky a uzavření smlouvy na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Oprava sociálních zařízení a výměna rozvodů ZTI v MŠ Tuchorazská, Tuchorazská 472/2a, Praha 10“ Rada
2.3.2021 111 3 k návrhu ceníku inzerce v periodiku Praha 10 s účinností od 3. 3. 2021 Rada
2.3.2021 112 3 k návrhu na schválení projektu organizace dopravy v klidu v rámci II. etapy ZPS na území MČ Praha 10 Rada
2.3.2021 113 3 k návrhu na poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu MČ Praha 10 v rámci vyhlášeného dotačního programu pro oblast paliativní péče - žádosti za 4. čtvrtletí 2020 Rada
2.3.2021 114 3 k návrhu na odvolání Rada
2.3.2021 115 3 k návrhu na zrušení části usnesení ZMČ Praha 10 č. 19/10/2020 ze dne 30. 9. 2020 k návrhu na vyhodnocení výběrového řízení na prodej volných nebytových jednotek formou elektronické aukce - 9. Rada
2.3.2021 116 3 k návrhu na uzavření příkazní smlouvy na správu objektu „Komunitního centra“ na adrese U Vršovického nádraží 30/30, který je součástí pozemku parc. č. 107 a souvisejícího pozemku parc. č. 74/5, vše v k. ú. Vršovice, Praha 10 Rada
2.3.2021 117 3 k návrhu na uzavření příkazní smlouvy na správu Produkčního domu Vzlet se společností PRAHA 10 - Majetková, a. s. Rada
2.3.2021 118 3 k návrhu na vyhodnocení výběrového řízení na prodej volných bytových jednotek formou elektronické aukce - 32. Rada
2.3.2021 119 3 k návrhu na využití předkupního práva k budově bez č. p./č. e. - garáži, stojící na pozemku parc. č. 3007/15, k. ú. Michle Rada
2.3.2021 120 3 k návrhu na využití předkupního práva k budově bez č. p./č. e. - garáži, stojící na pozemku parc. č. 2239/50, k. ú. Vršovice Rada
2.3.2021 121 3 k návrh na vyhodnocení výběrového řízení na prodej volných nebytových jednotek formou elektronické aukce - 10. Rada
16.2.2021 83 4 k informaci o uplatnění Metodiky spoluúčasti privátního sektoru na veřejných výdajích za rok 2020 Rada
16.2.2021 84 4 k návrhu nařízení hl. m. Prahy, kterým se vydává tržní řád, ve znění pozdějších předpisů Rada
16.2.2021 85 4 k návrhu na uzavření nové Smlouvy o dodávce vody č. 30336584/2 - ulice K Rybníčkům Rada
16.2.2021 86 4 k návrhu na uzavření nové Smlouvy o dodávce vody č. 30336609/2 - ulice V Olšinách Rada
16.2.2021 87 4 k návrhu na mezipoložkový přesun z odvětví 0010 - Pokladní správa do odvětví 0041 - Školství Rada
Strana 7 z 10První   Předchozí   2  3  4  5  6  [7]  8  9  10  Další   Poslední   

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2021 MČ Praha 10