Usnesení rady

Zveřejněna je pseudonymizovaná verze usnesení z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů fyzických osob podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů "GDPR").

Plné znění usnesení je podle § 8 písm. e) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze,  v platném znění, k nahlédnutí občanům Prahy 10 starším 18 let při osobní návštěvě úřadu - oddělení rady a zastupitelstva.

Více informací o jednání rady městské části naleznete ZDE.

Usnesení od listopadu 2014

Řadit dle:
Datum přijetí Číslo usnesení Číslo jednání Usnesení Orgán
1.12.2020 1010 21 k návrhu na udělení nesouhlasu s výměnou bytů Rada
1.12.2020 1009 21 k návrhu na přiznání dočasné slevy z nájmu bytu Rada
1.12.2020 1008 21 k návrhu na uzavření smluv dostupného a sociálního bydlení Rada
1.12.2020 1007 21 k návrhu na rozdělení účelových neinvestičních prostředků ze státního rozpočtu z Ministerstva pro místní rozvoj ČR v odvětví 0051 - Sociální věci (RO 8037) Rada
1.12.2020 1006 21 k návrhu na rozdělení účelové neinvestiční dotace ze SR v odvětví 0091 - Vnitřní správa - (RO 2127) na krytí výdajů obecného stavebního úřadu při přípravě sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 Rada
1.12.2020 1005 21 k návrhu na pověření oddávající z řad členů Zastupitelstva městské části Praha 10, návrhu na stanovení práva člena Zastupitelstva městské části Praha 10 užívat závěsný odznak s velkým státním znakem při občanských sňatcích a dalších občanských obřadech Rada
1.12.2020 1004 21 k návrhu rozpočtu a plánu zdaňované činnosti MČ Praha 10 na rok 2021 Rada
1.12.2020 1003 21 k návrhu na změnu charakteru a účelu dotace z MHMP v odvětví 1010 - pokladní rezerva (RO 3087) Rada
1.12.2020 1002 21 k návrhu na mezipoložkový přesun z odvětví 0010 - Pokladní správa do odvětví 0083 - Správa majetku pro rok 2020 Rada
1.12.2020 1001 21 k návrhu na ustavení Pracovních skupin hodnotitelů a jmenování členů Pracovních skupin hodnotitelů pro hodnocení žádostí o dotace v dotačním řízení MČ Praha 10 v roce 2021 v oblastech podpory: Kultura; Sport, mládež a volný čas; Sociální a zdravotní oblast; Ochrana životního prostředí a udržitelný rozvoj Rada
1.12.2020 1000 21 k návrhu k realizaci participativního rozpočtu MČ Praha 10 - projekt Moje stopa Rada
1.12.2020 999 21 k návrhu na mezipoložkový přesun z odvětví 0010 - Pokladní správa do odvětví 0041 - Školství (KD Barikádníků) Rada
1.12.2020 998 21 k návrhu na čerpání finančních prostředků z fondu investic u Mateřské školy, Praha 10, Zvonková 12/2901, příspěvkové organizace Rada
1.12.2020 997 21 k návrhu na převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic a na čerpání fondu investic u Mateřské školy, Praha 10, Tolstého 2a/1353, příspěvkové organizace Rada
1.12.2020 996 21 k návrhu na čerpání finančních prostředků z fondu investic u Mateřské školy, Praha 10, Benešovská 28/2291 Rada
1.12.2020 995 21 k návrhu na čerpání finančních prostředků z fondu investic u Základní školy, Praha 10, V Rybníčkách 31/1980 Rada
1.12.2020 994 21 k návrhu na čerpání finančních prostředků z fondu investic u Základní školy, Praha 10, Olešská 18/2222 Rada
24.11.2020 983 19 k návrhu na rozdělení účelové neinvestiční dotace ze SR v odvětví 0091 - Vnitřní správa (RO 2116) na podporu mimořádného finančního ohodnocení sociálních pracovníků na obecních úřadech v souvislosti s epidemií Covid-19 Rada
1.12.2020 993 21 k návrhu na prodloužení termínu úkolu vyplývajícího z usnesení ZMČ č. 16/9/2020 ze dne 25. 5. 2020 k návrhu na udělení čestného občanství městské části Praha 10 PhDr. Karlu Čapkovi in memoriam Rada
1.12.2020 992 21 k návrhu na stanovisko MČ Praha 10 k návrhu změny Statutu hl. m. Prahy v rámci výkonu přenesené působnosti v oblasti odpadového hospodářství Rada
Strana 7 z 10První   Předchozí   2  3  4  5  6  [7]  8  9  10  Další   Poslední   

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2021 MČ Praha 10