Usnesení rady

Zveřejněna je pseudonymizovaná verze usnesení z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů fyzických osob podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů "GDPR").

Plné znění usnesení je podle § 8 písm. e) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze,  v platném znění, k nahlédnutí občanům Prahy 10 starším 18 let při osobní návštěvě úřadu - oddělení rady a zastupitelstva.

Více informací o jednání rady městské části naleznete ZDE.

Usnesení od listopadu 2014

Řadit dle:
Datum přijetí Číslo usnesení Číslo jednání Usnesení Orgán
1.12.2020 1030 21 k návrhu na schválení rozpočtu nákladů a výnosů příspěvkových organizací zřízených MČ Praha 10 - Centra sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10, p. o., a Léčebny dlouhodobě nemocných Vršovice, p. o., na rok 2021 Rada
1.12.2020 1029 21 k návrhu na udělení mimořádné odměny řediteli Léčebny dlouhodobě nemocných Vršovice, p. o. Rada
1.12.2020 1028 21 k návrhu na rozdělení účelové neinvestiční dotace - spolupodílů z EU, ze státního rozpočtu a z rozpočtu hl. m. Prahy - na projekt „Poskytnutí dotace v rámci projektu EU - MHMP - sociální bydlení“ v odvětví 0051 - Sociální věci (RO 2120) Rada
1.12.2020 1027 21 k návrhu na rozdělení účelové neinvestiční dotace na podporu projektů v oblasti řešení problematiky bezdomovectví na lokální úrovni v odvětví 0051 - Sociální věci (RO 3094) Rada
1.12.2020 1026 21 k návrhu na vyslovení souhlasu s čerpáním fondu investic Centra sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10, p. o. Rada
1.12.2020 1025 21 k návrhu na změnu odpisového plánu dlouhodobého majetku na rok 2020 svěřeného Centru sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10, p. o. Rada
1.12.2020 1024 21 k návrhu na doplnění stávajícího záměru prodeje volných bytových jednotek formou elektronických aukcí v domech, kde proběhla privatizace bytového fondu Rada
1.12.2020 1023 21 k návrhu na uzavření smlouvy o nájmu bytu v zájmu obce Rada
1.12.2020 1022 21 k návrhu na přijetí účelové neinvestiční dotace HMP (Fond rozvoje dostupného bydlení na území HMP) v odvětví 0081 - Obecní majetek ( RO 3092) Rada
1.12.2020 1021 21 k návrhu na úpravu plánu ZČ v odvětví 0081 - Obecní majetek pro rok 2020 Rada
1.12.2020 1020 21 k návrhu na změnu Zásad pro prodej pozemků souvisejících s I. - XII. etapou privatizace Rada
1.12.2020 1019 21 k návrhu záměru na prodej bytových jednotek oprávněným nájemcům v domech rozdělených na jednotky Rada
1.12.2020 1018 21 k návrhu na změnu prováděcích předpisů privatizace bytového fondu Rada
1.12.2020 1017 21 k návrhu na prodej pozemku parc. č. 218/51 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 18 m2 v k. ú. Strašnice Rada
1.12.2020 1016 21 k návrhu na prodej části pozemku parc. č. 3007/1 - ostatní plocha o výměře 139 m2 a pozemku parc. č. 3007/59 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 64 m2 vše v k. ú. Michle Rada
1.12.2020 1015 21 k návrhu na vyhodnocení výběrového řízení na prodej volných bytových jednotek formou elektronické aukce - 31. Rada
1.12.2020 1014 21 k návrhu na jmenování členů podpůrné komise pro vyhodnocení veřejné nabídky na uzavření smlouvy o nájmu nemovitosti k účelu využití jako „nízkoprahové zařízení pro děti a mládež“ Rada
1.12.2020 1013 21 k návrhu na zrušení usnesení RMČ Praha 10 č. 906 ze dne 3. 11.2020 a na uzavření smlouvy dostupného a sociálního bydlení Rada
1.12.2020 1012 21 k návrhu na udělení souhlasu s výměnou bytů Rada
1.12.2020 1011 21 k návrhu na uzavření smluv o nájmu bytů Rada
Strana 6 z 10První   Předchozí   1  2  3  4  5  [6]  7  8  9  10  Další   Poslední   

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2021 MČ Praha 10