Usnesení rady

Zveřejněna je pseudonymizovaná verze usnesení z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů fyzických osob podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů "GDPR").

Plné znění usnesení je podle § 8 písm. e) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze,  v platném znění, k nahlédnutí občanům Prahy 10 starším 18 let při osobní návštěvě úřadu - oddělení rady a zastupitelstva.

Více informací o jednání rady městské části naleznete ZDE.

Usnesení od listopadu 2014

Řadit dle:
Datum přijetí Číslo usnesení Číslo jednání Usnesení Orgán
9.3.2021 131 5 k návrhu na čerpání finančních prostředků z fondu investic u Mateřské školy, Praha 10, Mládežnická 1/3078 Rada
9.3.2021 132 5 k návrhu na čerpání finančních prostředků z fondu investic u Školní jídelny, Praha 10, Vršovická 68/1429, příspěvkové organizace Rada
9.3.2021 133 5 k návrhu na čerpání finančních prostředků z fondu investic u Základní školy, Praha 10, Jakutská 2/1210 Rada
9.3.2021 134 5 k návrhu na přiznání dočasných slev z nájmu bytů Rada
9.3.2021 135 5 k návrhu na projednání žádosti o snížení výše nájemného Rada
9.3.2021 136 5 k návrhu na uzavření Smlouvy o provedení stavby - Zateplení bytového domu Oblouková 1255/8, Praha 10 - Vršovice Rada
9.3.2021 137 5 k návrhu na uzavření Smlouvy o provedení stavby - Výstavba domovní čističky odpadních vod pro rodinný dům č. p. 1747, Praha 10 - Záběhlice, s vyústěním odtoku zbytkové vody do Slatinského potoka na pozemku parc. č. 3098/1, k. ú. Michle Rada
9.3.2021 138 5 k návrhu na zrušení části usnesení RMČ Praha 10 č. 907 ze dne 3. 11. 2020 Rada
9.3.2021 139 5 k návrhu na zrušení části usnesení RMČ Praha 10 č. 1078 ze dne 15. 12. 2020 Rada
9.3.2021 140 5 k návrhu na uzavření smluv dostupného a sociálního bydlení Rada
9.3.2021 141 5 k návrhu na uzavření smluv o nájmu bytů Rada
9.3.2021 142 5 k návrhu na udělení souhlasu s výměnou bytů Rada
9.3.2021 143 5 k návrhu na udělení souhlasu s výměnou bytů Rada
9.3.2021 144 5 k návrhu na zrušení části usnesení RMČ Praha 10 č. 1008 ze dne 1. 12. 2020 Rada
9.3.2021 145 5 k návrhu na uzavření Smlouvy o provedení stavby se společností Rezidence Michelangelova, s. r. o., včetně uzavření Ručitelského prohlášení se společností JRD Development Group, a. s., ve věci úpravy střechy pro dokončení novostavby Bytový dům Rezidence Michelangelova Rada
9.3.2021 146 5 k návrhu na uzavření 2 x Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene (služebnosti) s žadatelem ***************** pro vybudování inženýrských sítí (vodovodní přípojka a kanalizační přípojka) Rada
9.3.2021 147 5 k návrhu na poskytnutí náhradního obecního bytu výměnou za stávající obecní byt Rada
9.3.2021 148 5 k návrhu na zrušení části usnesení RMČ Praha 10 č. 66 ze dne 2. 2. 2021 Rada
9.3.2021 149 5 k návrhu na uzavření dohody o splátkách Rada
9.3.2021 150 5 k návrhu na poskytnutí slevy z nájemného z důvodu havarijního stavu (vytopení) a stavebních oprav nebytového prostoru Rada
Strana 6 z 10První   Předchozí   1  2  3  4  5  [6]  7  8  9  10  Další   Poslední   

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2021 MČ Praha 10