Usnesení rady

Zveřejněna je pseudonymizovaná verze usnesení z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů fyzických osob podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů "GDPR").

Plné znění usnesení je podle § 8 písm. e) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze,  v platném znění, k nahlédnutí občanům Prahy 10 starším 18 let při osobní návštěvě úřadu - oddělení rady a zastupitelstva.

Více informací o jednání rady městské části naleznete ZDE.

 

Usnesení od listopadu 2014

Řadit dle:
Datum přijetí Číslo usnesení Číslo jednání Usnesení Orgán
7.9.2021 696 16 k návrhu na schválení smlouvy o zajištění škol v přírodě v Horském hotelu na Černé hoře ve školním roce 2021/2022 Rada
7.9.2021 697 16 ke zprávě o činnosti Rady MČ Praha 10 za období od 1. 1. 2021 do 30. 6. 2021 Rada
7.9.2021 698 16 k návrhu na změnu stanov společnosti PRAHA 10 - Majetková, a. s. Rada
7.9.2021 699 16 k návrhu na výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky a uzavření smlouvy na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „VÝMĚNA VÝPLNÍ OTVORŮ TĚLOCVIČEN ZŠ EDEN ul. Vladivostocká č. p. 1035/6, Praha 10 - Vršovice“ Rada
7.9.2021 700 16 k návrhu programu 25. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 10 Rada
7.9.2021 701 16 k návrhu na souhlas s Dodatky č. 1 ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací ve školství zřízených MČ Praha 10 Rada
7.9.2021 702 16 k návrhu na poskytnutí věcných darů v rámci projektu „Podpora stabilního bydlení osob bez přístřeší“ Rada
24.8.2021 639 15 k žádosti Mateřské školy, Praha 10, Benešovská 28/2291 o vyřazení majetku DHM svěřeného do správy Rada
24.8.2021 640 15 k návrhu stanoviska městské části Praha 10 ke směně pozemku parc. č. 676/2 v k. ú. Záběhlice ve vlastnictví fyzických osob za pozemky ve vlastnictví hl. m. Prahy Rada
24.8.2021 641 15 k návrhu stanoviska městské části Praha 10 ke směně části pozemku parc. č. 1854/24 ve vlastnictví spol. Pražská energetika, a. s., za pozemek parc. č. 1817/11 ve vlastnictví hl. m. Prahy v k. ú. Vršovice Rada
24.8.2021 642 15 k návrhu stanoviska městské části Praha 10 k úplatnému nabytí pozemků parc. č. 2502/29 a parc. č. 2502/66 v k. ú. Vršovice, z vlastnictví ČD, a. s., do vlastnictví hl. m. Prahy Rada
24.8.2021 643 15 k návrhu stanoviska městské části Praha 10 k prodeji části pozemku parc. č. 1463/1 a pozemku parc. č. 1463/28 v k. ú. Strašnice Rada
24.8.2021 644 15 k návrhu stanoviska městské části Praha 10 k bezúplatnému převodu pozemku parc. č. 4068/4 v k. ú. Strašnice Rada
24.8.2021 675 15 k podání adresovanému RMČ:
Žádost o nepodporu usnesení - projekt společnosti Central Group Výhledy Chodovec (SVJ Klapálkova, zástupce spolumajitelů domu pí *****, Klapálkova 2244, 149 00 Praha 11, ze dne 20. 8. 2021)
Rada
24.8.2021 645 15 k návrhu stanoviska městské části Praha 10 k pronájmu části pozemku parc. č. 4461/1 v k. ú. Strašnice Rada
24.8.2021 646 15 k návrhu stanoviska městské části Praha 10 k úplatnému nabytí pozemků parc. č. 4330/5 a 4330/6 v k. ú. Strašnice z vlast. ČD, a. s., do majetku HMP Rada
24.8.2021 647 15 k návrhu nového nařízení, kterým se vydává tržní řád Rada
24.8.2021 648 15 k návrhu na poskytnutí věcných darů v rámci projektu „Podpora stabilního bydlení osob bez přístřeší“ Rada
24.8.2021 649 15 k návrhu na rozdělení účelových neinvestičních prostředků ze státního rozpočtu z Ministerstva pro místní rozvoj ČR v odvětví 0051 - Sociální věci (RO 8030) Rada
24.8.2021 650 15 k návrhu na podání žalob a podepsání plných mocí k zastupování MČ Praha 10 v soudních sporech proti dlužníkům Rada
Strana 6 z 10První   Předchozí   1  2  3  4  5  [6]  7  8  9  10  Další   Poslední   

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2021 MČ Praha 10