Usnesení rady

Zveřejněna je pseudonymizovaná verze usnesení z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů fyzických osob podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů "GDPR").

Plné znění usnesení je podle § 8 písm. e) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze,  v platném znění, k nahlédnutí občanům Prahy 10 starším 18 let při osobní návštěvě úřadu - oddělení rady a zastupitelstva.

Více informací o jednání rady městské části naleznete ZDE.

 

Usnesení od listopadu 2014

Řadit dle:
Datum přijetí Číslo usnesení Číslo jednání Usnesení Orgán
7.9.2021 676 16 k návrhu stanoviska městské části Praha 10 ke směně pozemků parc. č. 2225/196, 197, 201 v k. ú. Záběhlice a parc. č. 3430/26, 3431/13, 3432/60, 62 v k. ú. Strašnice ve vlast. *************, pozemků parc. č. 2225/198, 202, 2587/4 a 4314/16 v k. ú. Záběhlice ve vlast. ************ za část pozemku parc. č. 2527/27 v k. ú. Záběhlice a pozemky parc. č. 4482/8 a 4482/9 v k. ú. Strašnice ve vlast. HMP Rada
7.9.2021 677 16 k návrhu obecně závazné vyhlášky, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 23/2003 Sb. hl. m. Prahy, o místním poplatku ze psů, ve znění pozdějších předpisů - připomínkové řízení Rada
7.9.2021 678 16 k návrhu na zahájení přípravy projektu „Elektronický oběh účetních dokladů“ v prostředí ÚMČ Praha 10 Rada
7.9.2021 679 16 k návrhu na zrušení usnesení RMČ Praha 10 č. 1023 ze dne 1. 12. 2020 Rada
7.9.2021 680 16 k návrhu na uzavření smluv o nájmu bytů v zájmu obce Rada
7.9.2021 681 16 k návrhu na uzavření smlouvy o nájmu služebního bytu Rada
7.9.2021 682 16 k návrhu na uzavření smluv o nájmu bytů Rada
7.9.2021 683 16 k návrhu na uzavření smluv o nájmu bytů Rada
7.9.2021 684 16 k návrhu na nepřiznání dočasné slevy z nájmu bytu Rada
7.9.2021 685 16 k návrhu na uzavření smlouvy o nájmu nebytového prostoru Rada
7.9.2021 686 16 k návrhu na schválení převodu správy movitého majetku tvořícího vybavení domu č. p. 1796, k. ú. Záběhlice, ul. Záběhlická č. o. 79, Praha 10 na hl. m. Prahu Rada
7.9.2021 687 16 k návrhu na vyhodnocení výběrového řízení na prodej volných bytových jednotek formou elektronické aukce - 33. Rada
7.9.2021 688 16 k návrhu na čerpání fondu investic u organizace Mateřská škola, Praha 10, U Roháčových kasáren 1215/14, příspěvková organizace Rada
7.9.2021 689 16 k návrhu na převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic u organizace Mateřská škola, Praha 10, Přetlucká 2252/51, příspěvková organizace Rada
7.9.2021 690 16 k návrhu na schválení platu ředitelům příspěvkových organizací zřízených městskou částí Praha 10 Rada
7.9.2021 691 16 k informaci o stavu rekonstrukce radnice MČ Praha 10 Rada
7.9.2021 692 16 k návrhu na schválení Memoranda o společném postupu při využití území „Trojmezí“ Rada
7.9.2021 693 16 k návrhu na prodloužení termínu realizace investiční akce a na čerpání finančních prostředků z fondu investic Centra sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10, p. o. Rada
7.9.2021 694 16 ke zprávě o hospodaření MČ Praha 10 k 30. 6. 2021, včetně informace o rozpočtových opatřeních schválených Radou MČ Praha 10 v rámci zmocnění Rada
7.9.2021 695 16 k návrhu na schválení dodatku č. 1 k Memorandu o vzájemné spolupráci Rada
Strana 5 z 10První   Předchozí   1  2  3  4  [5]  6  7  8  9  10  Další   Poslední   

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2021 MČ Praha 10