Usnesení rady

Zveřejněna je pseudonymizovaná verze usnesení z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů fyzických osob podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů "GDPR").

Plné znění usnesení je podle § 8 písm. e) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze,  v platném znění, k nahlédnutí občanům Prahy 10 starším 18 let při osobní návštěvě úřadu - oddělení rady a zastupitelstva.

Více informací o jednání rady městské části naleznete ZDE.

Usnesení od listopadu 2014

Řadit dle:
Datum přijetí Číslo usnesení Číslo jednání Usnesení Orgán
10.12.2020 1050 20 k informaci o plnění kritérií metody MA21 a přípravě na postup MČ Praha 10 do kategorie B v roce 2021 Rada
10.12.2020 1049 20 k návrhu na schválení prodeje technologického zařízení výměníkové stanice v domě Michelangelova 2007/4, Praha 10 Rada
10.12.2020 1048 20 k návrhu na prodej nebytové jednotky č. 1190/45 v budově č. p. 1190, v domě Volyňská 1190/3a včetně podílu na budově č. p. 1189 a 1190 a pozemku parc. č. 1420/2, kat. území Vršovice, Praha 10 Rada
10.12.2020 1047 20 k návrhu na uzavření dohody k drobným stavbám situovaným na částech pozemků parc. č. 2769/2, parc. č. 2769/27, parc. č. 2769/29 a parc. č. 2769/28, k. ú. Strašnice, po skončení jejich nájmu Rada
10.12.2020 1046 20 k návrhu na mezipoložkový přesun z odvětví 0091 - Vnitřní správa do odvětví 0041 - Školství Rada
10.12.2020 1045 20 k návrhu na uzavření dodatku ke Smlouvě o dílo č. 2020/OZD/1361 „DH Pod Rapidem - nové oplocení“ Rada
10.12.2020 1044 20 k návrhu na uzavření dodatku ke Smlouvě o dílo č. 2020/OZD/1360 „Dětské hřiště Přistoupimská - udržovací práce“ Rada
10.12.2020 1043 20 k návrhu na uzavření dodatku ke Smlouvě o dílo č. 2020/OZD/1357 „Dětské mraveniště - Moje stopa 4/4“ Rada
10.12.2020 1042 20 k návrhu na uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 2019/OMP/1254 Rada
10.12.2020 1041 20 k návrhu na mezipoložkový přesun v rámci odvětví 0082 a 0083 - Správa majetku Rada
10.12.2020 1040 20 k návrhu na mezipoložkový přesun z odvětví 1010 - Pokladní správa do odvětví 0091 - Vnitřní správa Rada
1.12.2020 1039 21 k návrhu na prodej pozemku parc. č. 2168/16 - zastavěná plocha/společný dvůr o výměře 31 m2 odděleného GP č. 2098-127/2020 z pozemku parc. č. 2168/13 v k. ú. Vršovice vlastníkům zapsaným na LV č. 11883 - Společenství vlastníků K Louži 10/829, IČO 032 46 621, se sídlem K louži 829/10, Vršovice, 101 00 Praha 10 Rada
1.12.2020 1038 21 k návrhu na schválení Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace DOT/11/04/028587/2020 Rada
1.12.2020 1037 21 k návrhu na vyhlášení dotačního programu městské části Praha 10 na podporu dětí z MČ Praha 10 s těžkým zdravotním postižením a jejich rodin pro rok 2021 Rada
1.12.2020 1036 21 k návrhu ceníku inzerce v periodiku Praha 10 s účinností od 1. 1. 2021 Rada
1.12.2020 1035 21 k návrhu na poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu MČ Praha 10 v rámci vyhlášeného dotačního programu pro oblast paliativní péče - žádosti za 3. čtvrtletí 2020 Rada
1.12.2020 1034 21 k návrhu na udělení mimořádné odměny pracovnici pověřené řízením Centra sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10, p. o. Rada
1.12.2020 1033 21 k návrhu na změnu termínů pro předkládání informace o provozu a hospodaření příspěvkových organizací Centra sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10, p. o., a Léčebny dlouhodobě nemocných Vršovice, p. o. Rada
1.12.2020 1032 21 k informaci o studijních výsledcích studentů VŠ a VOŠ, kterým je poskytováno stipendium Rada
1.12.2020 1031 21 k návrhu na schválení střednědobého výhledu nákladů a výnosů příspěvkových organizací zřízených MČ Praha 10 - Centra sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10, p. o., a Léčebny dlouhodobě nemocných Vršovice, p. o., na roky 2022 a 2023 Rada
Strana 5 z 10První   Předchozí   1  2  3  4  [5]  6  7  8  9  10  Další   Poslední   

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2021 MČ Praha 10