Usnesení rady

Zveřejněna je pseudonymizovaná verze usnesení z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů fyzických osob podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů "GDPR").

Plné znění usnesení je podle § 8 písm. e) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze,  v platném znění, k nahlédnutí občanům Prahy 10 starším 18 let při osobní návštěvě úřadu - oddělení rady a zastupitelstva.

Více informací o jednání rady městské části naleznete ZDE.

Usnesení od listopadu 2014

Řadit dle:
Datum přijetí Číslo usnesení Číslo jednání Usnesení Orgán
15.12.2020 1089 22 k návrhu na udělení souhlasu s uzavřením Souhlasného prohlášení o určení příslušnosti hospodařit uzavřeným mezi ZŠ Olešská a Českou republikou - Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových Rada
15.12.2020 1090 22 k návrhu na podání žalob a podepsání plných mocí k zastupování MČ Praha 10 v soudních sporech proti dlužníkům z nájmů Rada
15.12.2020 1091 22 k návrhu na schválení programového záměru pro využití Čapkovy vily Rada
15.12.2020 1092 22 k informaci o výsledcích nákupu elektrické energie a zemního plynu pro Městskou část Praha 10 a zřízené organizace na komoditní burze Rada
15.12.2020 1094 22 k návrhu na schválení Strategické části Výkazu financování sociálních služeb městských částí Praha 1 - 22 (2019-2020) Rada
15.12.2020 1093 22 k návrhu na změnu rozpočtu u projektů podpořených v rámci dotačních programů MČ Praha 10 pro rok 2020 Rada
15.12.2020 1095 22 k návrhu na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o spolupráci na revitalizaci oblasti „Malešická stráň“ Rada
15.12.2020 1096 22 k návrhu na výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky a uzavření smlouvy na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Revitalizace předprostoru parku Grébovka - mobiliář“ Rada
15.12.2020 1097 22 k návrhu na uzavření nové Smlouvy o dodávce vody č. 30336590/2 - park Ivana Jilemnického Rada
15.12.2020 1098 22 k návrhu rozpočtu na rok 2021 příspěvkových organizací zřízených MČ Praha 10 v gesci odboru školství Rada
15.12.2020 1099 22 k návrhu na schválení střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2022 a 2023 příspěvkových organizací zřízených MČ Praha 10 v gesci odboru školství Rada
15.12.2020 1100 22 k návrhu na mezipoložkový přesun v rámci odvětví 0082 - Správa majetku Rada
15.12.2020 1101 22 k návrhu na vyhodnocení veřejné nabídky na uzavření smlouvy o nájmu prostor sloužících k podnikání Rada
15.12.2020 1102 22 k návrhu na mezipoložkový přesun finančních prostředků v oblasti neinvestičních výdajů z odvětví 0051 - Sociální věci do odvětví 0091 - Vnitřní správa - k projektu „MHMP - sociální bydlení (RO č. 2120)“ Rada
15.12.2020 1103 22 k návrhu na schválení 1. vydání instrukce Závazné principy hospodaření a jejich praktická aplikace v podmínkách příspěvkových organizací MČ Praha 10 - oblast sociální a zdravotní Rada
15.12.2020 1104 22 k návrhu na schválení výběru administrátora veřejné soutěže na výběr dodavatele stavebních prací, koordinátora BIM, stavebního dozoru a technického dozoru investora a dalších činností v souvislosti s plánovanou rekonstrukcí budovy ÚMČ P10, a to advokátní kanceláře KAROLAS Legal, s. r. o., IČO 057 32 069, se sídlem Klimentská 2062/6, 110 00 Praha 1 - Nové Město Rada
15.12.2020 1105 22 k návrhu na schválení vyplacení odměn vítězům jednofázové projektové výtvarné soutěže o návrh výtvarného díla k poctě Jindřicha Chalupeckého a Jiřiny Haukové Rada
15.12.2020 1106 22 k návrhu na mezipoložkový přesun finančních prostředků v oblasti neinvestičních výdajů z odvětví 0051 - Sociální věci do odvětví 0091 - Vnitřní správa Rada
10.12.2020 1052 20 k návrhu na uzavření dodatku č. 3 ke kupní smlouvě č. 2013/OMP/0162 Rada
10.12.2020 1051 20 k návrhu programu 21. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 10 Rada
Strana 4 z 10První   Předchozí   1  2  3  [4]  5  6  7  8  9  10  Další   Poslední   

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2021 MČ Praha 10