Usnesení rady

Zveřejněna je pseudonymizovaná verze usnesení z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů fyzických osob podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů "GDPR").

Plné znění usnesení je podle § 8 písm. e) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze,  v platném znění, k nahlédnutí občanům Prahy 10 starším 18 let při osobní návštěvě úřadu - oddělení rady a zastupitelstva.

Více informací o jednání rady městské části naleznete ZDE.

Usnesení od listopadu 2014

Řadit dle:
Datum přijetí Číslo usnesení Číslo jednání Usnesení Orgán
23.3.2021 174 6 k návrhu na zapojení základních a mateřských škol zřizovaných městskou částí Praha 10 do projektu Operačního programu potravinové a materiální pomoci č. 30_20_011 Rada
23.3.2021 173 6 k návrhu na souhlas s pokračováním funkčního období ředitelky mateřské školy Rada
23.3.2021 172 6 k návrhu na dočasné jmenování ředitele mateřské školy zřízené MČ Praha 10 Rada
23.3.2021 171 6 k návrhu na vyhlášení konkursního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele mateřské školy Rada
23.3.2021 170 6 k návrhu na rozdělení dotace HMP v odvětví 0041 - Školství (RO 7001) Rada
23.3.2021 169 6 k návrhu na rozdělení dotace HMP v odvětví 0041 - Školství (RO 2008) Rada
23.3.2021 168 6 k návrhu na rozdělení dotace HMP v odvětví 0041 - Školství (RO 2007) Rada
23.3.2021 167 6 k návrhu na mezipoložkový přesun z odvětví 0010 - Pokladní správa do odvětví 0041 - Školství Rada
23.3.2021 166 6 k návrhu na mezipoložkový přesun z odvětví 0010 - Pokladní správa do odvětví 0041 - Školství (spoluúčast ÚZ 77) Rada
23.3.2021 165 6 k návrhu na schválení Dodatku č. 1 ke Smlouvě o spolupráci při zajištění projektu Příběhy našich sousedů - Praha 10 č. OKP 1413/2020 Rada
23.3.2021 164 6 k návrhu na výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky a uzavření smlouvy na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Rekonstrukce rozvodů ZTI a vytápění objektu MŠ Ve Stínu, Ve Stínu 6/2103, 110 00, Praha 10 - Strašnice“ Rada
23.3.2021 163 6 k návrhu na výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky a uzavření smlouvy na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu VÝMĚNA OSOBO-NÁKLADNÍHO VÝTAHU V MATEŘSKÉ ŠKOLCE v ulici Útulná 2099/6, Praha 10 - Strašnice Rada
23.3.2021 162 6 k návrhu na výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky a uzavření smlouvy na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „ÚPRAVY OVLÁDÁNÍ A REGULACE STROJOVNY VYTÁPĚNÍ ZŠ Eden, Vladivostocká 6/1035 Praha 10“ Rada
23.3.2021 161 6 k informaci o aktuálním průběhu přípravy Urbanisticko-architektonické soutěže „Nový Eden“ Rada
23.3.2021 160 6 k návrhu na mezipoložkový přesun v odvětví 0062 - Sport a ocenění trenérů Prahy 10 a jejich klubů Rada
23.3.2021 159 6 k návrhu na rozdělení účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu z Úřadu práce České republiky na výkon pěstounské péče v odvětví 0051 - Sociální věci (RO 2004) Rada
23.3.2021 158 6 k návrhu na úpravu rozpočtu v souvislosti s převodem finančních prostředků z roku 2020 účelově určených na projekt „Poskytnutí dotace v rámci projektu EU - MHMP - sociální bydlení“ v odvětví 0051 - Sociální věci (RO 2003) Rada
23.3.2021 157 6 k návrhu na rozdělení účelové neinvestiční dotace z rozpočtu HMP na podporu registrovaných sociálních služeb poskytovaných občanům hl. m. Prahy pro rok 2021 v odvětví 0051 - Sociální věci (RO 2002) Rada
23.3.2021 156 6 k návrhu na rozdělení účelových neinvestičních dotací - spolupodílů z EU a z rozpočtu hl. m. Prahy - na projekty Centra sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10, p. o., schválené v rámci Operačního programu Praha - pól růstu, v odvětví 0051 - Sociální věci (RO 7001) Rada
23.3.2021 155 6 k návrhu na změnu Metodiky pro žadatele o dotace v roce 2021 Rada
Strana 4 z 10První   Předchozí   1  2  3  [4]  5  6  7  8  9  10  Další   Poslední   

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2021 MČ Praha 10