Usnesení rady

Zveřejněna je pseudonymizovaná verze usnesení z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů fyzických osob podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů "GDPR").

Plné znění usnesení je podle § 8 písm. e) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze,  v platném znění, k nahlédnutí občanům Prahy 10 starším 18 let při osobní návštěvě úřadu - oddělení rady a zastupitelstva.

Více informací o jednání rady městské části naleznete ZDE.

 

Usnesení od listopadu 2014

Řadit dle:
Datum přijetí Číslo usnesení Číslo jednání Usnesení Orgán
21.9.2021 735 17 k návrhu na vyhlášení 12. výběrového řízení na prodej volných nebytových jednotek formou elektronické aukce Rada
21.9.2021 736 17 k návrhu na uzavření smlouvy na zajištění prodeje volných nebytových jednotek formou elektronické aukce - výběrové řízení č. 12 Rada
21.9.2021 737 17 k návrhu na rozdělení dotace HMP v odvětví 0041 - Školství (RO 2092) Rada
21.9.2021 738 17 k návrhu na rozdělení dotace HMP v odvětví 0041 - Školství (RO 2079) Rada
21.9.2021 739 17 k návrhu na schválení realizace 9. ročníku projektu Příběhy našich sousedů - Praha 10 a Smlouvy o spolupráci pro školní rok 2021/2022 Rada
21.9.2021 740 17 k návrhu na vyslovení souhlasu s čerpáním fondu investic Centra sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10, p. o. Rada
21.9.2021 741 17 k návrhu na vyslovení souhlasu s čerpáním fondu investic Léčebny dlouhodobě nemocných Vršovice, p. o. Rada
21.9.2021 742 17 k návrhu na vyslovení souhlasu s čerpáním fondu investic Centra sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10, p. o. Rada
21.9.2021 743 17 k návrhu na přidělení 3 bytů v Domě spokojeného žití Sámova 5 a 7 Rada
21.9.2021 744 17 k návrhu na rozdělení účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu z MPSV na sanaci vícenákladů a výpadku příjmů v souvislosti s trvajícími dopady epidemie covid-19 (Program podpory E) v odvětví 0051 - Sociální věci (RO 2085) Rada
21.9.2021 745 17 k návrhu na uzavření smlouvy o účasti v projektu „Praha 10 bez graffiti II“ na základě přihlášky Rada
21.9.2021 746 17 k návrhu na schválení a vyhlášení dotačního programu pro oblast podpory péče o památkově hodnotné nemovité objekty na území městské části Praha 10 na rok 2022 Rada
21.9.2021 747 17 k návrhu na rozdělení účelové neinvestiční dotace z rozpočtu hl. m. Prahy v rámci Programu podpory registrovaných sociálních služeb poskytovaných občanům hl. m. Prahy pro rok 2021 v odvětví 0051 - Sociální věci (RO 3077) Rada
21.9.2021 748 17 k návrhu na rozdělení účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu z MPSV ČR na podporu registrovaných sociálních služeb poskytovaných občanům hl. m. Prahy pro rok 2021 v odvětví 0051 - Sociální věci (RO 2091) Rada
21.9.2021 749 17 k návrhu na rozdělení účelové neinvestiční dotace na podporu aktivit v oblasti pomoci lidem bez domova na lokální úrovni v odvětví 0051 - Sociální věci (RO 3078) Rada
21.9.2021 750 17 k návrhu nové obecně závazné vyhlášky o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích - připomínkové řízení Rada
21.9.2021 751 17 k návrhu na výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky a výběr dodavatele v podlimitním otevřeném zadávacím řízení pro zadání veřejné zakázky s názvem „Snížení energetické náročnosti ZŠ Olešská II“ Rada
21.9.2021 752 17 k podání adresovanému RMČ:
Žádost o vyvěšení vlajky České obce sokolské (p. Michal Burian, Česká obec sokolská, Tyršův dům - Újezd 450/40, 118 01 Praha 1, ze dne 17. 9. 2021)
Rada
21.9.2021 733 17 k návrhu na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2021/OMP/0777 na akci „Oprava a sanace fasády činžovního domu Norská 603/16, Praha 10“ Rada
18.5.2021 363 10 k návrhu na schválení stavebních úprav v bytě č. **, v bytovém domě č. p. 521, ulice Na Hroudě č. o. 8, Praha 10, kat. území Strašnice Rada
Strana 4 z 10První   Předchozí   1  2  3  [4]  5  6  7  8  9  10  Další   Poslední   

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2021 MČ Praha 10