Usnesení rady

Zveřejněna je pseudonymizovaná verze usnesení z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů fyzických osob podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů "GDPR").

Plné znění usnesení je podle § 8 písm. e) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze,  v platném znění, k nahlédnutí občanům Prahy 10 starším 18 let při osobní návštěvě úřadu - oddělení rady a zastupitelstva.

Více informací o jednání rady městské části naleznete ZDE.

Usnesení od listopadu 2014

Řadit dle:
Datum přijetí Číslo usnesení Číslo jednání Usnesení Orgán
23.3.2021 194 6 k návrhu na vyhlášení výběrového řízení s názvem „Provozovatel tržního místa v Malešickém parku, Praha 10" Rada
23.3.2021 193 6 k návrhu na změnu usnesení RMČ Praha 10 č. 549 ze dne 7. 7. 2020 ve znění usnesení RMČ Praha 10 č. 973 ze dne 18. 11. 2020 Rada
23.3.2021 192 6 k návrhu na zrušení části usnesení RMČ Praha 10 č. 973 ze dne 18. 11. 2020 Rada
23.3.2021 191 6 k návrhu na uzavření smlouvy o spolupráci se společnostmi HG1, s. r. o., a HG5, s. r. o. Rada
23.3.2021 190 6 k návrhu vyjádření MČ Praha 10 k zahájení zjišťovacího řízení podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí k záměru „Zkapacitnění Průmyslového polookruhu“ Rada
23.3.2021 189 6 k návrhu na uzavření smlouvy o nájmu částí pozemků za účelem umístění charitativních kontejnerů Rada
23.3.2021 188 6 k návrhu na pronájem části pozemku parc. č. 2540/2, o výměře 1,0 m2, k. ú. Strašnice, za účelem umístění kontejneru na směsný komunální odpad Rada
23.3.2021 187 6 k návrhu na uzavření smlouvy o nájmu částí pozemků parc. č. 2628/1 a parc. č. 2631/1, o výměře celkem 10 840,0 m2, k. ú. Strašnice Rada
23.3.2021 186 6 k návrhu na výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky a uzavření smlouvy na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Stavební úpravy bytů“ Rada
23.3.2021 185 6 k návrhu na výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky a uzavření smlouvy na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Stavební úpravy bytů“ Rada
23.3.2021 184 6 k návrhu na schválení změny nájemce nebytového prostoru Rada
23.3.2021 183 6 k návrhu na schválení vzorových nájemních smluv k nájmu bytů Rada
23.3.2021 182 6 k návrhu na udělení souhlasu s výměnou bytů Rada
23.3.2021 181 6 k návrhu na uzavření smluv o nájmu bytů Rada
23.3.2021 180 6 k návrhu na uzavření smlouvy dostupného a sociálního bydlení Rada
23.3.2021 179 6 k návrhu na uzavření dohody o splátkách nad 50.000,- Kč s lhůtou splatnosti do 18 měsíců Rada
23.3.2021 178 6 k návrhu na uzavření dohody o splátkách nad 50.000,- Kč s lhůtou splatnosti do 18 měsíců Rada
23.3.2021 177 6 k návrhu na podání žalob a podepsání plných mocí k zastupování MČ Praha 10 v soudních sporech proti dlužníkům z nájmů Rada
23.3.2021 176 6 k návrhu na uzavření dohody o splátkách nad 50.000,- Kč s lhůtou splatnosti delší než 18 měsíců Rada
23.3.2021 175 6 k vyhlášení soutěže „Zásobník projektů - partnerství pro Prahu 10“ pro rok 2021 Rada
Strana 3 z 10První   Předchozí   1  2  [3]  4  5  6  7  8  9  10  Další   Poslední   

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2021 MČ Praha 10