Usnesení rady

Zveřejněna je pseudonymizovaná verze usnesení z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů fyzických osob podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů "GDPR").

Plné znění usnesení je podle § 8 písm. e) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze,  v platném znění, k nahlédnutí občanům Prahy 10 starším 18 let při osobní návštěvě úřadu - oddělení rady a zastupitelstva.

Více informací o jednání rady městské části naleznete ZDE.

 

Usnesení od listopadu 2014

Řadit dle:
Datum přijetí Číslo usnesení Číslo jednání Usnesení Orgán
21.9.2021 714 17 k návrhu na výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky a uzavření smlouvy na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu Výkon TDS a BOZP při provádění stavby „Snížení energetické náročnosti ZŠ Olešská“ Rada
21.9.2021 715 17 k návrhu na prodej pozemku parc. č. 2954 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 32 m2 v k. ú. Michle Rada
21.9.2021 716 17 k návrhu na uzavření Smlouvy o provedení stavby - Výstavba domovní čističky odpadních vod pro rodinný dům č. p. 1744, Praha 10 - Záběhlice, s vyústěním odtoku zbytkové vody do Slatinského potoka na pozemku parcelní č. 3098/1, k. ú. Michle Rada
21.9.2021 717 17 k návrhu na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o provedení stavby č. 2018/OMP/0189 Rada
21.9.2021 718 17 k návrhu na schválení stavebních úprav a uzavření smlouvy o provedení stavebních úprav v nebytovém prostoru č. 101 v 1. PP, v bytovém domě č. p. 562, ulice Ruská č. o. 20, k. ú. Vršovice, Praha 10 Rada
21.9.2021 719 17 k návrhu na schválení vyrovnání za provedené stavební úpravy v bytě č. 10, v bytovém domě č. p. 1793, ulice Černokostelecká č. o. 37, Praha 10, kat. území Strašnice Rada
21.9.2021 720 17 k návrhu na schválení stavebních úprav a uzavření smlouvy o provedení stavebních úprav v nebytovém prostoru č. 302 v bytovém domě č. p. 1242, ulice Nad Primaskou č. o. 38, k. ú. Strašnice, Praha 10 Rada
21.9.2021 721 17 k návrhu na schválení žádosti podnájmu v nebytovém prostoru Rada
21.9.2021 722 17 k návrhu na vyhlášení 34. výběrového řízení na prodej volných bytových jednotek formou elektronické aukce Rada
21.9.2021 723 17 k návrhu na uzavření smlouvy na zajištění prodeje volných bytových jednotek formou elektronické aukce - výběrové řízení č. 34 Rada
21.9.2021 724 17 k návrhu na udělení souhlasu s výměnou bytů Rada
21.9.2021 725 17 k návrhu na udělení souhlasu s výměnou bytů Rada
21.9.2021 726 17 k návrhu na udělení souhlasu s výměnou bytů Rada
21.9.2021 727 17 k návrhu na uzavření smlouvy o nájmu bytu v zájmu obce Rada
21.9.2021 728 17 k návrhu na uzavření smluv dostupného a sociálního bydlení Rada
21.9.2021 729 17 k návrhu na výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky a uzavření smlouvy na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Stavební úpravy bytů“ Rada
21.9.2021 730 17 k návrhům na zahájení exekučních řízení Rada
21.9.2021 731 17 k návrhu na rozdělení účelových neinvestičních prostředků ze státního rozpočtu z Ministerstva pro místní rozvoj ČR v odvětví 0051 - Sociální věci (RO 8033) Rada
21.9.2021 732 17 k návrhu na prodloužení termínu vyplývajícího z usnesení RMČ Praha 10 č. 622 ze dne 27. 7. 2021 k návrhu na schválení záměru přípravy poptávkového řízení na instalaci podružného měření v objektu U Vršovického nádraží 30/30, Praha 10 Rada
21.9.2021 734 17 k informaci o stavu řešení projektů Akčního plánu 2021 v programu Kanboard k srpnu 2021 Rada
Strana 3 z 10První   Předchozí   1  2  [3]  4  5  6  7  8  9  10  Další   Poslední   

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2021 MČ Praha 10