Usnesení rady

Zveřejněna je pseudonymizovaná verze usnesení z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů fyzických osob podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů "GDPR").

Plné znění usnesení je podle § 8 písm. e) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze,  v platném znění, k nahlédnutí občanům Prahy 10 starším 18 let při osobní návštěvě úřadu - oddělení rady a zastupitelstva.

Více informací o jednání rady městské části naleznete ZDE.

Usnesení od listopadu 2014

Řadit dle:
Datum přijetí Číslo usnesení Číslo jednání Usnesení Orgán
15.12.2020 1069 22 k návrhu na čerpání finančních prostředků z fondu investic u Základní školy, Praha 10, U Roháčových kasáren 19/1381 Rada
15.12.2020 1070 22 k návrhu na čerpání finančních prostředků z fondu investic u Základní školy, Praha 10, U Vršovického nádraží 1/950 Rada
15.12.2020 1071 22 k návrhu aktualizace odpisových plánů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku na rok 2020 ve správě příspěvkových organizací zřízených MČ Praha 10 - mateřské a základní školy, školní jídelna a KD Barikádníků Rada
15.12.2020 1072 22 k návrhu na změnu rozpočtu v odvětví 0041 - Školství (RO 8039) Rada
15.12.2020 1073 22 k návrhu na rozdělení dotace HMP v odvětví 0041 - Školství (RO 2132) Rada
15.12.2020 1074 22 k návrhu na schválení Dodatku č. 3 ke Smlouvě o společném postupu a spolupráci při rekonstrukci areálu Poliklinika Malešice č. 2018/OMP/0812 Rada
15.12.2020 1075 22 k návrhu na uzavření Dodatku č. 7 ke Smlouvě o dílo č. 2018/OMP/1512 na akci „Rekonstrukce Polikliniky Malešice, Plaňanská 1/573, Praha 10“ Rada
15.12.2020 1076 22 k návrhu na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2020/OMP/0797 na akci „Rekonstrukce objektu na MŠ, Jasmínová 2904/35“ Rada
15.12.2020 1077 22 k návrhu na zrušení části usnesení RMČ Praha 10 č. 907 ze dne 3. 11. 2020 Rada
15.12.2020 1078 22 k návrhu na uzavření smluv dostupného a sociálního bydlení Rada
15.12.2020 1079 22 k návrhu na uzavření smluv o nájmu bytů Rada
15.12.2020 1080 22 k návrhu na uzavření smlouvy o nájmu bytu Rada
15.12.2020 1081 22 k návrhu na schválení vrácení nájemného uhrazeného za pronájem nebytového prostoru Rada
15.12.2020 1082 22 k návrhu na uzavření smlouvy o nájmu nebytového prostoru na dobu určitou Rada
15.12.2020 1083 22 k návrhu na podání výpovědí z nájmu bytu bez výpovědní doby Rada
15.12.2020 1084 22 k návrhu na vyhlášení veřejné soutěže o nájem obecních bytů formou elektronické aukce Rada
15.12.2020 1085 22 k návrhu na uzavření smluv o nájmu bytů Rada
15.12.2020 1086 22 k návrhu na mezipoložkový přesun v rámci odvětví 0081 - Obecní majetek Rada
15.12.2020 1087 22 k návrhu na vyhlášení 32. výběrového řízení na prodej volných bytových jednotek formou elektronické aukce Rada
15.12.2020 1088 22 k návrhu na uzavření smlouvy na zajištění prodeje volných bytových jednotek formou elektronické aukce - výběrové řízení č. 32 Rada
Strana 3 z 10První   Předchozí   1  2  [3]  4  5  6  7  8  9  10  Další   Poslední   

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2021 MČ Praha 10