Usnesení rady

Zveřejněna je pseudonymizovaná verze usnesení z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů fyzických osob podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů "GDPR").

Plné znění usnesení je podle § 8 písm. e) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze,  v platném znění, k nahlédnutí občanům Prahy 10 starším 18 let při osobní návštěvě úřadu - oddělení rady a zastupitelstva.

Více informací o jednání rady městské části naleznete ZDE.

Usnesení od listopadu 2014

Řadit dle:
Datum přijetí Číslo usnesení Číslo jednání Usnesení Orgán
6.4.2021 229 7 k návrhu na zrušení části usnesení RMČ Praha 10 č. 1085 ze dne 15. 12. 2020 Rada
6.4.2021 230 7 k návrhu na zrušení části usnesení RMČ Praha 10 č. 99 ze dne 16. 2. 2021 a na uzavření smlouvy dostupného a sociálního bydlení Rada
6.4.2021 231 7 k návrhu na zrušení části usnesení RMČ Praha 10 č. 99 ze dne 16. 2. 2021 Rada
6.4.2021 232 7 k návrhu na uzavření smluv dostupného a sociálního bydlení Rada
6.4.2021 233 7 k návrhu na mezipoložkový přesun rozpočtu v odvětví 0082 - Správa majetku pro rok 2021 Rada
6.4.2021 234 7 k návrhu na čerpání finančních prostředků z fondu investic u Mateřské školy, Praha 10, Chmelová 8/2921 Rada
6.4.2021 235 7 k žádosti Základní školy Eden, Praha 10, Vladivostocká 6/1035 o vyřazení majetku DHM svěřeného do správy Rada
6.4.2021 236 7 k informaci o výmazu odloučených pracovišť mateřských škol zřizovaných městskou částí Praha 10 z obchodního rejstříku Rada
6.4.2021 237 7 k návrhu na vyhlášení konkursního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele mateřské školy Rada
6.4.2021 238 7 k informaci o aktualizaci Přílohy č. 1 v Pravidlech hospodaření příspěvkových organizací zřízených MČ Praha 10 pro oblast školství a kultury Rada
6.4.2021 239 7 k návrhu na mezipoložkový přesun z odvětví 0010 - Pokladní správa do odvětví 0041 - Školství (spoluúčast ÚZ 77) Rada
6.4.2021 240 7 k návrhu na rozdělení dotace HMP v odvětví 0041 - Školství (RO 3014) Rada
6.4.2021 241 7 k návrhu na rozdělení dotace HMP v odvětví 0041 - Školství (RO 7002) Rada
6.4.2021 242 7 k návrhu na zpětvzetí výpovědi ze smlouvy o nájmu nebytového prostoru Rada
6.4.2021 243 7 k návrhu na valorizaci nájemného pronajatých nebytových prostor a ostatních zvláštních objektů (např.: Poliklinika Malešice, LDN Vršovice apod.) Rada
6.4.2021 244 7 k návrhu na schválení smlouvy o spolupráci se společností Operátor ICT, a. s. Rada
6.4.2021 245 7 k návrhu na schválení sestavy nezávislé části poroty k hodnocení Urbanisticko-architektonické soutěže „Nový Eden“ Rada
23.3.2021 198 6 k podání adresovanému RMČ:
Výzva k vyklizení, předžalobní výzva ze dne 25. 2. 2021 - návrh smírného řešení (JUDr. Bohumír Hlavatý, Vězeňská 7, 110 00 Praha 1, ze dne 15. 3. 2021)
Rada
23.3.2021 197 6 k podání adresovanému RMČ:
Převod zařízení kotelny - SVJ č. p. 382,444 Nad Primaskou, Praha 10 (pí Hana Davidová, předsedkyně výboru SVJ č. 382 a 444, Nad Primaskou 444/49, 100 00 Praha 10 ze dne 8. 3. 2021)
Rada
23.3.2021 196 6 k návrhu na úpravu organizační struktury Odboru kultury a projektů (OKP) ÚMČ Praha 10 Rada
Strana 2 z 10První   Předchozí   1  [2]  3  4  5  6  7  8  9  10  Další   Poslední   

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2021 MČ Praha 10