Usnesení rady

Zveřejněna je pseudonymizovaná verze usnesení z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů fyzických osob podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů "GDPR").

Plné znění usnesení je podle § 8 písm. e) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze,  v platném znění, k nahlédnutí občanům Prahy 10 starším 18 let při osobní návštěvě úřadu - oddělení rady a zastupitelstva.

Více informací o jednání rady městské části naleznete ZDE.

Usnesení od listopadu 2014

Řadit dle:
Datum přijetí Číslo usnesení Číslo jednání Usnesení Orgán
5.1.2021 12 1 k návrhu na rozdělení účelových neinvestičních prostředků ze státního rozpočtu z Ministerstva pro místní rozvoj ČR v odvětví 0051 - Sociální věci (RO 8045) Rada
5.1.2021 13 1 k návrhu na schválení smlouvy o poskytování právních služeb s advokátní kanceláří KAROLAS Legal, s. r. o., IČO 057 32 069 se sídlem Klimentská 2062/6, 110 00 Praha 1 - Nové Město Rada
5.1.2021 14 1 k návrhu na rozpracování usnesení 21. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 10, které se konalo dne 21. prosince 2020 Rada
5.1.2021 15 1 k podání adresovanému RMČ:
Smlouva a posudek k převodu technického zařízení kotelny Nad Primaskou 444, Praha 10 (SVJ - pí Helena Davidová, předsedkyně výboru SVJ č. p. 382 a č. p. 444, Saratovská 382/25, 100 00 Praha 10, ze dne 28. 12. 2020)
Rada
15.12.2020 1053 22 k návrhu na zřízení věcného břemene, práva vstupu, vjezdu a parkování k tíži pozemku parc. č. 1602/5 v k. ú. Vršovice Rada
15.12.2020 1054 22 k informaci o aktualizovaném dokumentu Demografická studie MČ Praha 10 Rada
15.12.2020 1055 22 k návrhu na poskytnutí věcného daru základním školám zřizovaným MČ Praha 10 Rada
15.12.2020 1056 22 k návrhu na posunutí dodání vyúčtování soutěže „Zásobník projektů - partnerství pro Prahu 10“ Rada
15.12.2020 1057 22 k návrhu na zahájení přípravy předkládání podkladových materiálů, které jsou určeny pro jednání Zastupitelstva městské části Praha 10 a Rady městské části Praha 10, v digitální podobě Rada
15.12.2020 1058 22 k návrhu na úpravu organizační struktury Odboru sociálního (OSO) Úřadu městské části Praha 10 Rada
15.12.2020 1059 22 k návrhu stanoviska městské části Praha 10 k prodeji části pozemku parc. č. 464/1 o výměře cca 8 m2 v k. ú. Záběhlice Rada
15.12.2020 1060 22 k návrhu stanoviska městské části Praha 10 k prodeji části pozemku parc. č. 5758/1 o výměře cca 100 m2 v k. ú. Záběhlice Rada
15.12.2020 1061 22 k návrhu stanoviska městské části Praha 10 k prodeji pozemku parc. č. 2173/1 v k. ú. Záběhlice Rada
15.12.2020 1062 22 k návrhu stanoviska městské části Praha 10 k prodeji části pozemku parc. č. 4489/6 o výměře cca 29 m2 v k. ú. Strašnice Rada
15.12.2020 1063 22 k návrhu stanoviska městské části Praha 10 k pronájmu části pozemku parc. č. 1019/11 o výměře cca 20 m2 v k. ú. Strašnice Rada
15.12.2020 1064 22 k návrhu stanoviska městské části Praha 10 k prodeji pozemku parc. č. 4420 v k. ú. Strašnice Rada
15.12.2020 1065 22 k aktualizaci Metodiky spoluúčasti privátního sektoru na veřejných výdajích Rada
15.12.2020 1066 22 k návrhu stanoviska MČ Praha 10 k Technickému podkladu pro administrátora urbanisticko-architektonické soutěže projektu „Nový Eden“ Rada
15.12.2020 1067 22 k návrhu na schválení dokumentu Pravidla hospodaření příspěvkových organizací zřízených MČ Praha 10 pro oblast školství a kultury Rada
15.12.2020 1068 22 k návrhu na převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic a na čerpání fondu investic u Základní školy, Praha 10, Hostýnská 2/2100 Rada
Strana 2 z 10První   Předchozí   1  [2]  3  4  5  6  7  8  9  10  Další   Poslední   

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2021 MČ Praha 10