Usnesení rady

Zveřejněna je pseudonymizovaná verze usnesení z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů fyzických osob podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů "GDPR").

Plné znění usnesení je podle § 8 písm. e) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze,  v platném znění, k nahlédnutí občanům Prahy 10 starším 18 let při osobní návštěvě úřadu - oddělení rady a zastupitelstva.

Více informací o jednání rady městské části naleznete ZDE.

 

Usnesení od listopadu 2014

Řadit dle:
Datum přijetí Číslo usnesení Číslo jednání Usnesení Orgán
15.6.2021 477 12 k návrhu na rozdělení účelové investiční dotace HMP na posílení kapacit základního školství (RO 3042) - Rekonstrukce secesní školy Strašnická Rada
15.6.2021 478 12 k návrhu na vyřazení nepotřebného majetku DNEHM Rada
15.6.2021 479 12 k návrhu na rozdělení účelové neinvestiční dotace z rozpočtu HMP v odvětví 0091 - Vnitřní správa (RO 3031) určené na přípravu a zkoušky zvláštní odborné způsobilosti Rada
15.6.2021 480 12 k návrhu na rozdělení účelové neinvestiční dotace ze SR z Ministerstva práce a sociálních věcí v odvětví 0091 - Vnitřní správa (RO 2039) určené na úhradu nákladů vzniklých v souvislosti s výkonem sociálně-právní ochrany dětí pro rok 2021 Rada
15.6.2021 481 12 k návrhu na rozdělení účelové neinvestiční dotace ze SR z Ministerstva práce a sociálních věcí v odvětví 0091 - Vnitřní správa (RO 2040) určené na výkon sociální práce Rada
15.6.2021 482 12 k návrhu na rozdělení účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR na rok 2021, určené na podporu mimořádného finančního ohodnocení zaměstnanců v sociálních službách v souvislosti s epidemií COVID_19, v odvětví 0051 - Sociální věci (RO 2045) Rada
15.6.2021 483 12 k návrhu na rozdělení účelových neinvestičních prostředků ze státního rozpočtu z Ministerstva pro místní rozvoj ČR v odvětví 0051 - Sociální věci (RO 8018) Rada
15.6.2021 484 12 k návrhu na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o zajištění údržby, obnovy a doplnění orientačního a informačního systému MIOS ze dne 15. 7. 2016, uzavřené mezi společností HOSTALEK-WERBUNG, s. r. o., Riegrova 175, 560 02 Česká Třebová, IČO 150 28 101 a Městskou částí Praha 10 Rada
15.6.2021 485 12 k návrhu na prominutí dluhu Rada
15.6.2021 486 12 k návrhu na prominutí dluhu Rada
15.6.2021 487 12 k návrhu na uzavření smlouvy o nájmu služebního bytu na dobu určitou Rada
15.6.2021 488 12 k návrhu na uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o nájmu části nemovitosti (nebytový prostor č. 301) na adrese Raffaelova 1989/1, v k. ú. Strašnice Rada
15.6.2021 489 12 k návrhu na uzavření dodatku č. 10 ke smlouvě o podnájmu nebytových prostor Rada
15.6.2021 490 12 k návrhu na schválení stavebních úprav a uzavření smlouvy o provedení stavebních úprav v nebytovém prostoru č. 101 v 1. PP, v bytovém domě č. p. 1459, ulice Černická č. o. 5, k. ú. Strašnice, Praha 10 Rada
15.6.2021 491 12 k návrhu na uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene (služebnosti) se společností PREdistribuce, a. s., k tíži pozemků parc. č. 3007/1 a parc. č. parc. č. 2950/1 oba v k. ú. Michle Rada
15.6.2021 492 12 k návrhu na uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene (služebnosti) se společností Dial Telecom, a. s., k tíži pozemku parc. č. 2225/151 v k. ú. Záběhlice Rada
15.6.2021 493 12 k návrhu na uzavření Smlouvy o provedení stavby se společností GAMA PD, s. r. o. a udělení plné moci společnosti GAMA PD, s. r. o., k jednání s odborem životního prostředí a územního rozvoje Rada
15.6.2021 494 12 k návrhu na uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene za účelem situování sestavy podzemních sběrných nádob tříděného odpadu na pozemku č. parc. 4046/175 k. ú. Strašnice ve vlastnictví společnosti Rezidence Michelangelova, s. r. o. Rada
15.6.2021 495 12 k návrhu na vyslovení souhlasu s čerpáním fondu investic Centra sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10, p. o. Rada
15.6.2021 496 12 k návrhu na vyslovení souhlasu s čerpáním fondu investic Centra sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10, p. o. Rada
Strana 10 z 10První   Předchozí   5  6  7  8  9  [10]  Další   Poslední   

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2021 MČ Praha 10