Usnesení rady

Zveřejněna je pseudonymizovaná verze usnesení z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů fyzických osob podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů "GDPR").

Plné znění usnesení je podle § 8 písm. e) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze,  v platném znění, k nahlédnutí občanům Prahy 10 starším 18 let při osobní návštěvě úřadu - oddělení rady a zastupitelstva.

Více informací o jednání rady městské části naleznete ZDE.

Usnesení od listopadu 2014

Řadit dle:
Datum přijetí Číslo usnesení Číslo jednání Usnesení Orgán
2.2.2021 69 3 k návrhu na uzavření Dodatku č. 23 k pojistné smlouvě č. 7720784126 s Kooperativa pojišťovnou, a. s., Vienna Insurance Group Rada
2.2.2021 70 3 k návrhu Dodatku č. 21 (aktualizačního) k pojistné smlouvě č. 226 777 046-8 s Kooperativa pojišťovnou, a. s., Vienna Insurance Group Rada
2.2.2021 71 3 k návrhu na uložení úkolu vedoucímu odboru bytů a nebytových prostor ve věci podepsání čestného prohlášení pronajímatele žadatelům, kteří si požádají o státní podporu v rámci VÝZVY 3 pro Program podpory podnikatelů postižených celosvětovým šířením onemocnění COVID-19 způsobeného virem SARS-CoV-2 Rada
2.2.2021 72 3 k návrhu na prodej části pozemku parc. č. 2308/4- zastavěná plocha o výměře 95 m2a část pozemku parc. č. 2308/1 - zahrada o výměře cca 804 m2 vše v k. ú. Záběhlice Rada
2.2.2021 73 3 k návrhu na uzavření smlouvy o nájmu části pozemku parc. č. 806/18, o výměře 1 250,0 m2, k. ú. Malešice Rada
2.2.2021 74 3 k návrhu na uzavření smlouvy o nájmu části pozemku parc. č. 2551/29, o výměře 97,0 m2, k. ú. Strašnice Rada
2.2.2021 75 3 k návrhu na uzavření smlouvy o nájmu části pozemku parc. č. 1572/1, o výměře 13,0 m2, k. ú. Vršovice Rada
2.2.2021 76 3 k návrhu na schválení záměru na přesun mozaiky od Magdaleny Cubrové v rámci rekonstrukce malešické polikliniky Rada
2.2.2021 77 3 k návrhu na vyhlášení mimořádného výběrového řízení na doplnění Registru zástupců občanů v hodnotících komisích Rada
2.2.2021 78 3 k návrhu na rozdělení účelové neinvestiční dotace z rozpočtu hl. m. Prahy na podporu registrovaných sociálních služeb poskytovaných občanům hl. m. Prahy pro rok 2021 v odvětví 0051 - Sociální věci (RO 3002) Rada
2.2.2021 79 3 k návrhu na zahájení jednání o nabytí pozemků parc. č. 806/472 a parc. č. 806/473, k. ú. Malešice Rada
2.2.2021 80 3 k návrhu na rozpracování usnesení 22. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 10, které se konalo dne 25. ledna 2021 Rada
2.2.2021 81 3 k návrhu na zrušení části usnesení RMČ č. 1105 ze dne 15. 12. 2020 a k návrhu na schválení vyplacení odměn vítězům jednofázové projektové výtvarné soutěže o návrh výtvarného díla k poctě Jindřicha Chalupeckého a Jiřiny Haukové Rada
2.2.2021 82 3 k podání adresovanému RMČ a ZMČ:
Nabídka využití předkupního práva (***************, Vršovická 1395/22, 101 00 Praha 10, ze dne 27. 1. 2021)
Rada
2.2.2021 51 3 k návrhu na úpravu organizační struktury Odboru živnostenského (OŽI) Úřadu městské části Praha 10 Rada
26.1.2021 48 2 k návrhu na schválení podání žádostí o dotace v rámci vyhlášené výzvy č. 146 Operačního programu životní prostředí, Specifický cíl: 5.1 - „Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie“ Rada
26.1.2021 49 2 k návrhu na schválení platu ředitelce příspěvkové organizace zřízené městskou částí Praha 10 Rada
26.1.2021 50 2 ke zprávě o vyúčtování neinvestičního grantu z rozpočtu hl. m. Prahy poskytnutého v rámci „Programu podpory registrovaných sociálních služeb poskytovaných občanům hlavního města Prahy pro rok 2020 - II.“ Rada
14.1.2021 16 1 k návrhu na změnu rozpočtu 2020 - Odvod z loterií (RO 3109) Rada
14.1.2021 17 1 k návrhu na souhlas se zapojením základních škol zřizovaných MČ Praha 10 do „Programu otevírání hřišť a prevence sociálního vyloučení pro MČ HMP pro rok 2021“ Rada
Strana 10 z 10První   Předchozí   5  6  7  8  9  [10]  Další   Poslední   

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2021 MČ Praha 10