Usnesení rady

Zveřejněna je pseudonymizovaná verze usnesení z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů fyzických osob podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů "GDPR").

Plné znění usnesení je podle § 8 písm. e) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze,  v platném znění, k nahlédnutí občanům Prahy 10 starším 18 let při osobní návštěvě úřadu - oddělení rady a zastupitelstva.

Více informací o jednání rady městské části naleznete ZDE.

Usnesení od listopadu 2014

Řadit dle:
Datum přijetí Číslo usnesení Číslo jednání Usnesení Orgán
18.11.2020 950 20 k návrhu na mezipoložkový přesun finančních prostředků z odvětví 0051 - Sociální věci do odvětví 0082 - Správa majetku Rada
18.11.2020 949 20 k návrhu na změnu rozpočtu u projektů podpořených v rámci dotačních programů MČ Praha 10 pro rok 2020 Rada
18.11.2020 948 20 k návrhu na mezipoložkový přesun z odvětví 0063 - Projekty MČ Praha 10 do odvětví 0010 - Pokladní správa Rada
18.11.2020 947 20 k návrhu na čerpání finančních prostředků z fondu investic u Základní školy, Praha 10, V Rybníčkách 31/1980 Rada
18.11.2020 946 20 k návrhu na převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic a na čerpání fondu investic u Mateřské školy, Praha 10, U Roháčových kasáren 14/1215, příspěvková organizace Rada
18.11.2020 945 20 k informaci o změně platových výměrů ředitelů příspěvkových organizací zřizovaných MČ Praha 10 Rada
18.11.2020 944 20 k návrhu na přiznání odměn ředitelům mateřských a základních škol, školní jídelny a kulturního domu zřízených MČ Praha 10 Rada
18.11.2020 943 20 k návrhu na poskytnutí finančních darů pro učitele - školní metodiky prevence ze základních škol zřizovaných městskou částí Praha 10 Rada
18.11.2020 942 20 k návrhu na souhlas s investičním záměrem školy zařazeným do Strategického rámce MAP II - doplnění II Rada
18.11.2020 941 20 k návrhu na převod finančních prostředků Kulturního domu Barikádníků, příspěvkové organizace, z běžného účtu FKSP na základní běžný účet Rada
18.11.2020 940 20 k návrhu na změnu rozpočtu v odvětví 0041 - Školství (RO 8032) Rada
18.11.2020 939 20 k návrhu na rozdělení dotace HMP v odvětví 0041 - Školství (RO 7006) Rada
18.11.2020 938 20 k návrhu na mezipoložkový přesun v rámci odvětví 0041 - Školství Rada
18.11.2020 937 20 k návrhu na schválení výpovědi smlouvy o ostraze objektů č. 2019/OMP/0048 ze dne 31. 1. 2019 Rada
18.11.2020 936 20 k návrhu na doplnění Registru zástupců občanů v hodnotících komisích Rada
10.11.2020 935 18 k návrhu na výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky a uzavření smlouvy na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „AREÁL VOLNÉHO ČASU GUTOVKA - VÝMĚNA POVRCHU HŘIŠTĚ NA MALOU KOPANOU“ Rada
10.11.2020 934 18 k návrhu na výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky a uzavření smlouvy na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Provedení zajištění stropní konstrukce nad schodištěm v objektu školy a oprava omítek stropů ve třídách ZŠ Švehlova, Praha 10 - HAVÁRIE“ Rada
10.11.2020 933 18 k návrhu na schválení podání žádosti o dotaci v rámci vyhlášené výzvy č. 57 Operačního programu Praha - pól růstu ČR Rada
3.11.2020 931 19 k návrhu na schválení požadavků ÚMČ na náhradní prostory po dobu rekonstrukce budovy Radnice Městské části Praha 10, vyhlášení výběrového řízení a odeslání výzvy k podání nabídky Rada
3.11.2020 930 19 k návrhu na uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 2019/OMP/1232 na akci „Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež K Botiči, Praha 10“ Rada
Strana 10 z 10První   Předchozí   5  6  7  8  9  [10]  Další   Poslední   

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2021 MČ Praha 10