Usnesení rady

Zveřejněna je pseudonymizovaná verze usnesení z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů fyzických osob podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů "GDPR").

Plné znění usnesení je podle § 8 písm. e) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze,  v platném znění, k nahlédnutí občanům Prahy 10 starším 18 let při osobní návštěvě úřadu - oddělení rady a zastupitelstva.

Více informací o jednání rady městské části naleznete ZDE.

 

Usnesení od listopadu 2014

Řadit dle:
Datum přijetí Číslo usnesení Číslo jednání Usnesení Orgán
16.11.2021 866 21 k návrhu na změnu rozpočtu v odvětví 0021 - Životní prostředí Rada
16.11.2021 867 21 k návrhu na zrušení části usnesení RMČ Praha 10 číslo 802 ze dne 19. 10. 2021 k návrhu na vyhodnocení veřejné nabídky na pronájem volných nebytových prostor (od 26. 7. 2021 do 9. 9. 2021) Rada
16.11.2021 868 21 k návrhu obecně závazné vyhlášky, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 18/2019 Sb. hl. m. Prahy, o místním poplatku z pobytu - připomínkové řízení Rada
16.11.2021 869 21 k návrhu vyjádření MČ Praha 10 k oznámení o zahájení řízení o vydání Aktualizace č. 5 Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy Rada
16.11.2021 870 21 k návrhu na rozdělení dotace HMP v odvětví 0041 - Školství (RO 2118) Rada
16.11.2021 871 21 k návrhu na výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky a výběr dodavatele ve zjednodušeném podlimitním zadávacím řízení pro zadání podlimitní veřejné zakázky s názvem „Tiskové služby pro ÚMČ Praha 10“ Rada
16.11.2021 872 21 k návrhu na využití předkupního práva k budově bez č. p./č. e. - garáži, stojící na pozemku parc. č. 2239/55, k. ú. Vršovice Rada
16.11.2021 873 21 k návrhu na využití předkupního práva k budově bez č. p./č. e. - garáži, stojící na pozemku parc. č. 4389/4, k. ú. Strašnice Rada
16.11.2021 874 21 k návrhu na vyhlášení výběrového řízení s názvem „Nájem částí pozemků bývalého zahradnictví“ Rada
16.11.2021 875 21 k návrhu na uzavření smlouvy o nájmu části pozemku parc. č. 2225/103, o výměře 38,0 m2, k. ú. Záběhlice, za účelem parkovacích stání Rada
16.11.2021 876 21 k návrhu na vyhlášení 35. výběrového řízení na prodej volných bytových jednotek formou elektronické aukce Rada
16.11.2021 877 21 k návrhu na uzavření smlouvy na zajištění prodeje volných bytových jednotek formou elektronické aukce - výběrové řízení č. 35 Rada
16.11.2021 878 21 k návrhu na prodej části pozemku parc. č. 3067/1 v k. ú. Michle nebo části pozemku parc. č. 493/1 v k. ú. Záběhlice Rada
16.11.2021 879 21 k návrhu na úpravu podmínek pro správu a nakládání s pozemkem parc. č. 2244/173 v k. ú. Strašnice, ostatní plocha, ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřená správa MČ Praha 10 Rada
16.11.2021 880 21 k návrhu na uzavření Smlouvy o provedení stavby - zateplení bytového domu č. p. 174, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448 při ulicích Bečvářova a Dětská, Praha 10 – Strašnice Rada
16.11.2021 881 21 k návrhu na uzavření smluv o nájmu bytů v zájmu obce Rada
16.11.2021 882 21 k návrhu na poskytnutí náhradního obecního bytu výměnou za stávající obecní byt Rada
16.11.2021 883 21 k návrhu na uzavření smluv o nájmu bytů Rada
16.11.2021 884 21 k návrhu na uzavření smluv dostupného a sociálního bydlení Rada
16.11.2021 885 21 k návrhu na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu nemovitosti Rada
Strana 1 z 10První   Předchozí   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Další   Poslední   

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2021 MČ Praha 10