Usnesení rady

Zveřejněna je pseudonymizovaná verze usnesení z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů fyzických osob podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů "GDPR").

Plné znění usnesení je podle § 8 písm. e) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze,  v platném znění, k nahlédnutí občanům Prahy 10 starším 18 let při osobní návštěvě úřadu - oddělení rady a zastupitelstva.

Více informací o jednání rady městské části naleznete ZDE.

Usnesení od listopadu 2014

Řadit dle:
Datum přijetí Číslo usnesení Číslo jednání Usnesení Orgán
4.5.2021 324 9 k návrhu na mezipoložkový přesun z odvětví 0010 - Pokladní správa do odvětví 0041 - Školství Rada
4.5.2021 323 9 k návrhu na zpětvzetí výpovědi ze smlouvy o nájmu nemovitosti a na prominutí nájemného a služeb Rada
4.5.2021 322 9 k návrhu na výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky a uzavření smlouvy na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „RESTAUROVÁNÍ A NOVÉ UMÍSTĚNÍ VELKOFORMÁTOVÉ SKLENĚNÉ MOZAIKY AKAD. MALÍŘKY MAGDALENY CUBROVÉ Z ROKU 1982, UMÍSTĚNÉ V BUDOVĚ POLIKLINIKY MALEŠICE“ Rada
4.5.2021 321 9 k návrhu na výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky a výběr dodavatele v zadávacím řízení pro zadání podlimitní veřejné zakázky s názvem „Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, Praha 10“ zadávané v užším řízení Rada
4.5.2021 320 9 k návrhu na schválení přídělů z hospodářského výsledku roku 2020 do peněžních fondů příspěvkových organizací odvětví školství, kultury Rada
4.5.2021 319 9 k návrhu na výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky a uzavření smlouvy na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Stavební opravy školního hřiště vč. jeho spodní stavby u ZŠ Karla Čapka, Kodaňská 658/16, Praha 10 - Vršovice“ Rada
4.5.2021 318 9 k návrhu na doplnění Registru zástupců občanů v hodnotících komisích Rada
4.5.2021 317 9 k návrhu na výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky a uzavření smlouvy na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Oprava otopné soustavy pavilonu A, B a C MŠ Chmelová, Chmelová 2921/8, Praha 10“ Rada
4.5.2021 316 9 k návrhu na zrušení části usnesení RMČ č. 222 ze dne 6. 4. 2021 Rada
4.5.2021 315 9 k návrhu na uzavření smlouvy na zajištění prodeje volných bytových jednotek formou elektronické aukce - výběrové řízení č. 33 Rada
4.5.2021 314 9 k návrhu na vyhlášení 33. výběrového řízení na prodej volných bytových jednotek formou elektronické aukce Rada
4.5.2021 313 9 k návrhu na uzavření smlouvy na zajištění prodeje volných nebytových jednotek formou elektronické aukce - výběrové řízení č. 11 Rada
4.5.2021 312 9 k návrhu na vyhlášení 11. výběrového řízení na prodej volných nebytových jednotek formou elektronické aukce Rada
4.5.2021 311 9 k návrhu záměru prodeje polyfunkční budovy č. p. 84 s příslušenstvím a pozemky parc. č. 986 a 987 v Borodinské ulici 12, vše zapsané na LV č. 1035 pro kat. území Vršovice Rada
4.5.2021 310 9 k návrhu na odkup garáže na pozemku parc. č. 2239/37 v k. ú. Vršovice Rada
4.5.2021 309 9 k návrhu na projednání žádosti o pronájmu části pozemku parc. č. 3007/1, s nouzovým označením č. N 145, o výměře 213,0 m², k. ú. Michle, za účelem rozšíření komunitní zahrady Rada
4.5.2021 308 9 k návrhu na prodej pozemku parc. č. 2198/2 - zastavěná plocha o výměře 118 m2 v k. ú. Vršovice Rada
4.5.2021 307 9 k návrhu na schválení znění veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace vítězům soutěže „ZÁSOBNÍK PROJEKTŮ - PARTNERSTVÍ PRO PRAHU 10“ v roce 2021 Rada
4.5.2021 306 9 k návrhu na schválení účetní závěrky za rok 2020 mateřských škol zřízených MČ Praha 10 Rada
4.5.2021 305 9 k návrhu na schválení účetní závěrky za rok 2020 základních škol zřízených MČ Praha 10 Rada
Strana 1 z 10První   Předchozí   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Další   Poslední   

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2021 MČ Praha 10