Usnesení rady

Zveřejněna je pseudonymizovaná verze usnesení z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů fyzických osob podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů "GDPR").

Plné znění usnesení je podle § 8 písm. e) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze,  v platném znění, k nahlédnutí občanům Prahy 10 starším 18 let při osobní návštěvě úřadu - oddělení rady a zastupitelstva.

Více informací o jednání rady městské části naleznete ZDE.

Usnesení od listopadu 2014

Řadit dle:
Datum přijetí Číslo usnesení Číslo jednání Usnesení Orgán
17.9.2020 748 15 k návrhu na uzavření smlouvy o spolupráci s SVJ Kazašská Rada
8.9.2020 747 15 k návrhu interiéru objektu radnice MČ Praha 10 po její rekonstrukci Rada
8.9.2020 746 15 k návrhu na uzavření dohody o skončení nájmu nebytového prostoru Rada
8.9.2020 745 15 k návrhu na schválení soutěžních podmínek jednofázové projektové výtvarné soutěže o návrh výtvarného díla k poctě Jindřicha Chalupeckého a Jiřiny Haukové Rada
8.9.2020 744 15 k návrhu na zrušení části usnesení RMČ Praha 10 č. 504 ze dne 23. 6. 2020 Rada
8.9.2020 743 15 k návrhu na prodej části pozemku parc. č. 821/1 - o výměře cca 180 m2 v k. ú. Strašnice Rada
8.9.2020 742 15 k návrhu na ukončení smlouvy o nájmu části pozemku výpovědí ze strany městské části Praha 10 Rada
8.9.2020 741 15 k návrhu na uzavření smlouvy o nájmu pozemku, zastavěného zděnou garáží ve vlastnictví fyzické osoby Rada
8.9.2020 740 15 k návrhu na uzavření Smlouvy o provedení stavby a Nájemní smlouvy na pronájem části pozemků parc. č. 2631/1 a parc. č. 2628/1 oba v k. ú. Strašnice o celkové ploše 2 500 m², pro umístění kontejnerů, dle žádosti společnosti Misterbox, s. r. o. Rada
8.9.2020 739 15 k návrhu na souhlas se záměrem vybudovat 2 bytové jednotky v domě 28. pluku 999/52, Praha 10, žadatelem Rada
8.9.2020 738 15 k návrhu na vyhlášení 31. výběrového řízení na prodej volných bytových jednotek formou elektronické aukce Rada
8.9.2020 737 15 k návrhu na uzavření smlouvy na zajištění prodeje volných bytových jednotek formou elektronické aukce - výběrové řízení č. 31 Rada
8.9.2020 736 15 k návrhu na podání výpovědi z nájmu bytu bez výpovědní doby Rada
8.9.2020 735 15 k návrhu na uzavření smluv dostupného a sociálního bydlení Rada
8.9.2020 734 15 k návrhu na schválení podání žádostí o poskytnutí grantu hlavního města Prahy - Program v oblasti prevence kriminality pro rok 2021 Rada
8.9.2020 733 15 k návrhu na rozdělení účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR na rok 2020, určené na odměny zaměstnanců sociálních služeb v souvislosti s výkonem povolání v období epidemie koronaviru, v odvětví 0051 - Sociální věci (RO 2084) Rada
8.9.2020 732 15 k návrhu na mezipoložkový přesun v rámci odvětví 0081 - Obecní majetek Rada
8.9.2020 731 15 k návrhu na schválení zahájení zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku „Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, Praha 10“ v užším řízení Rada
8.9.2020 730 15 k návrhu na úpravu plánu ZČ v odvětví 0081 - Obecní majetek pro rok 2020 Rada
8.9.2020 729 15 k návrhu na podání žádosti o dotaci z Národního programu Životní prostředí SFŽP na nákup elektromobilního vozidla pro potřeby Městské části Praha 10 Rada
Strana 1 z 10První   Předchozí   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Další   Poslední   

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Rodiče mohou po dobu nutnou k vyřízení svých záležitostí přenechat děti ve věku od 3 do 10 let v dětském koutku, který najdete v přízemí budovy C.

Otevírací doba:
Dětský koutek bude otevřen od října 2020.

Licence Creative Commons © 2013-2020 MČ Praha 10