Usnesení rady

Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů fyzických osob podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů "GDPR").

Plné znění dokumentů je oprávněným občanům k dispozici v režimu zákona č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze na oddělení rady a zastupitelstva.

Více informací o jednání rady městské části naleznete ZDE.

  

Usnesení od listopadu 2014

Řadit dle:
Datum přijetí Číslo usnesení Číslo jednání Usnesení Orgán
13.6.2019 471 7 k návrhu na uzavření smlouvy o zprostředkování burzovních komoditních obchodů, včetně plné moci Rada
13.6.2019 470 7 k návrhu na změnu usnesení ZMČ Praha 10 č. 22/12/2018 ze dne 25. 7. 2018 k prodeji pozemků parc. č. 3118/21, parc. č. 3118/22, parc. č. 3118/23 - zastavěné plochy a nádvoří, parc. č. 3118/20 - zastavěná plocha a nádvoří (společný dvůr), parc. č. 3118/101 - ostatní plocha (zeleň) dle vymezeného celku č. 234 v k. ú. Strašnice, vlastníkům jednotek zapsaných na LV č. 3695, vedeném pro k. ú. Strašnice Rada
13.6.2019 469 7 k návrhu na schválení změny Organizačního řádu Úřadu městské části Praha 10
(QS 55-01)
Rada
13.6.2019 468 7 k návrhu na způsob zajištění správy a údržby dětských hřišť, sportovišť a agility hřišť na území MČ Praha 10, úklidu chodníků a svozu odpadkových košů na území MČ Praha 10 a správy a údržby ploch veřejné zeleně na území MČ Praha 10 Rada
13.6.2019 467 7 k návrhu na schválení vyhodnocení a ukončení realizace projektu s názvem „Komplexní rekvalifikace s Desítkou - úspěšný restart kariéry“ a provedení finančního vypořádání projektu v souladu s mezipoložkovým přesunem z ORJ 1010 - Pokladní správa do ORJ 0553 - EU - Komplexní rekvalifikace s Desítkou Rada
13.6.2019 466 7 k návrhu ceníku inzerce v periodiku Praha 10, včetně vzoru závazné objednávky pro inzerci s účinností od 14. 6. 2019 Rada
13.6.2019 464 7 k návrhu na úpravu organizační struktury Odboru kultury a projektů (OKP) Úřadu městské části Praha 10 Rada
13.6.2019 465 7 k návrhu záměru zveřejňování dokumentace RMČ na webových stránkách MČ Praha 10 Rada
11.6.2019 463 11 k návrhu na mezipoložkový přesun rozpočtu v odvětví 0082 - Správa majetku pro rok 2019 Rada
11.6.2019 438 11 k návrhu na udělení souhlasu se zápisem stavby č. p. 3332, k. ú. Záběhlice, na pozemku nově označeném dle GP parc. č. 2308/25, k. ú. Záběhlice, do katastru nemovitostí Rada
11.6.2019 462 11 k návrhu na udělení mimořádné odměny řediteli Léčebny dlouhodobě nemocných Vršovice, p. o. Rada
11.6.2019 462 11 k návrhu na udělení mimořádné odměny řediteli Léčebny dlouhodobě nemocných Vršovice, p. o. Rada
11.6.2019 461 11 k návrhu na udělení mimořádné odměny řediteli Centra sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10, p. o. Rada
11.6.2019 460 11 k návrhu na přiznání mimořádné odměny ředitelce základní školy u příležitosti ukončení působení ve škole Rada
11.6.2019 459 11 k návrhu na poskytnutí dotací dle výsledků soutěže „Zásobník projektů - partnerství pro Prahu 10“ pro rok 2019 Rada
11.6.2019 458 11 k návrhu na mezipoložkový přesun v ORJ 0063 - Projekty Rada
11.6.2019 457 11 k návrhu na prodloužení termínu informování ZMČ Praha 10 o průběhu rozpracování záměru komplexní opravy a rekonstrukce objektu ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10 Rada
11.6.2019 456 11 k návrhu na prodloužení termínu uloženého usnesením ZMČ Praha 10 č. 21/13/2018 ze dne 11. 6. 2018 k návrhu na prodej 121 m2 z pozemku parc. č. 3115/1 přisloučených k pozemku parc. č. 3118/90 v k. ú. Strašnice Bytovému družstvu občanů Nučická 1763-1764, družstvo, IČO 630 83 167 Rada
11.6.2019 455 11 k návrhu na výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky a uzavření smlouvy na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Zajištění běžného provozu a rozvoje portálů a dalších webových prezentací“ Rada
11.6.2019 454 11 k návrhu na schválení záměru vyhlášení zadávacího řízení v podlimitním režimu na veřejnou zakázku „Zajištění běžného provozu a rozvoje portálů a dalších webových prezentací“ Rada
Strana 1 z 10První   Předchozí   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Další   Poslední   

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Rodiče mohou po dobu nutnou k vyřízení svých záležitostí přenechat děti ve věku od 3 do 10 let v dětském koutku, který najdete v přízemí budovy C.

Otevírací doba:
PO a ST: 8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.30
ÚT a ČT: 8.00 - 12.00 a 13.00 - 14.30
PÁ: zavřeno

Katalog firem a služeb

Licence Creative Commons © 2013-2019 MČ Praha 10