Usnesení rady

Zveřejněna je pseudonymizovaná verze usnesení z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů fyzických osob podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů "GDPR").

Plné znění usnesení je podle § 8 písm. e) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze,  v platném znění, k nahlédnutí občanům Prahy 10 starším 18 let při osobní návštěvě úřadu - oddělení rady a zastupitelstva.

Více informací o jednání rady městské části naleznete ZDE.

Usnesení od listopadu 2014

Řadit dle:
Datum přijetí Číslo usnesení Číslo jednání Usnesení Orgán
26.11.2019 963 21 k návrhu rozpočtu MČ Praha 10 na rok 2020 Rada
26.11.2019 970 21 k návrhu na výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky a uzavření smlouvy na realizaci veřejné zakázky zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení „LDN úklidové služby“ Rada
26.11.2019 969 21 k návrhu na výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky a uzavření smlouvy na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Dětské hřiště Na Třebešíně - udržovací a stavební práce“ Rada
26.11.2019 968 21 k návrhu na výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky a uzavření smlouvy na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Dětské hřiště Nosická - stavební a udržovací práce“ Rada
26.11.2019 967 21 k návrhu na výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky a uzavření smlouvy na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Dětské hřiště Oblouková - udržovací a stavební práce“ Rada
26.11.2019 966 21 k návrhu na rozdělení dotace HMP v odvětví 0041 - Školství (RO 7009) Rada
26.11.2019 965 21 k návrhu na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2019/OMP/1008 na akci „Výměna oken objektu Na Hroudě 1, Praha 10 - Vršovice“ Rada
26.11.2019 964 21 k návrhu na zrušení usnesení ZMČ Praha 10 č. 5/26/2015 ze dne 21. 9. 2015 k návrhu na prodej pozemků parc. č. 3139/1, ostatní plocha, 3139/2, zastavěná plocha a nádvoří a 3140, zastavěná plocha a nádvoří, manželům *********** a *************, vlastníkům domu č. p. 977, k. ú. Vinohrady Rada
26.11.2019 962 21 k návrhu na rozdělení dotace HMP v odvětví 0041 - Školství (RO 2135) Rada
26.11.2019 961 21 k návrhu na prodej pozemku parc. č. 1327/1 (zastavěná plocha a nádvoří) dle vymezeného celku č. 61 v k. ú. Vršovice, Bytovému družstvu DOMUS, IČO 257 29 039 Rada
26.11.2019 960 21 k návrhu na uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene k tíži pozemku parc. č. 4253/10 a 4312/3 oba v k. ú. Vinohrady pro společnost T-Mobile Czech Republic, a. s. Rada
26.11.2019 959 21 k návrhu záměru na prodej domu Moskevská 374/27 včetně příslušenství a pozemků parc. č. 563 a 564, vše v k. ú. Vršovice, Praha 10 Rada
26.11.2019 958 21 k návrhu na zrušení výběrového řízení na prodej id. ½ bytového domu č. p. 225 v ulici Ruská č. o. 4, Praha 10, vyhlášeného v termínu od 9. 9. do 9. 10. 2019 Rada
26.11.2019 957 21 k návrhu na uzavření smluv o nájmu bytů Rada
26.11.2019 956 21 k návrhu na zrušení usnesení Rady městské části Praha 10 č. 213 ze dne 26. 3. 2019 k návrhu na schválení změny účelu nájmu nebytového prostoru Rada
26.11.2019 955 21 k návrhu na změnu tajemníka/ce Komise pro kulturu a udělování čestného občanství Rady městské části Praha 10 (KKČO) Rada
26.11.2019 954 21 k návrhu na poskytnutí finančních darů pro učitele - školní metodiky prevence základních škol zřizovaných městskou částí Praha 10 Rada
26.11.2019 953 21 k informaci o fyzickém vyřazení opotřebovaného DHM Rada
26.11.2019 952 21 k žádosti Základní školy, Praha 10, V Rybníčkách 31/1980 o vyřazení majetku DHM svěřeného do správy Rada
26.11.2019 951 21 k návrhu na čerpání finančních prostředků z fondu investic u Základní školy, Praha 10, Jakutská 2/1210 Rada
Strana 1 z 10První   Předchozí   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Další   Poslední   

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Rodiče mohou po dobu nutnou k vyřízení svých záležitostí přenechat děti ve věku od 3 do 10 let v dětském koutku, který najdete v přízemí budovy C.

Otevírací doba:
PO a ST: 8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.30
ÚT a ČT: 8.00 - 12.00 a 13.00 - 14.30
PÁ: zavřeno

Licence Creative Commons © 2013-2019 MČ Praha 10