Usnesení rady

Zveřejněna je pseudonymizovaná verze usnesení z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů fyzických osob podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů "GDPR").

Plné znění usnesení je podle § 8 písm. e) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze,  v platném znění, k nahlédnutí občanům Prahy 10 starším 18 let při osobní návštěvě úřadu - oddělení rady a zastupitelstva.

Více informací o jednání rady městské části naleznete ZDE.

 

Usnesení od listopadu 2014

Řadit dle:
Datum přijetí Číslo usnesení Číslo jednání Usnesení Orgán
15.6.2021 509 12 k návrhu na zrušení části usnesení RMČ č. 289 ze dne 20. 4. 2021 Rada
15.6.2021 508 12 k návrhu Statutu měsíčníku Praha 10 a pravidel jeho vydávání Rada
15.6.2021 507 12 k návrhu na souhlas s dočasnou zápůjčkou svěřeného majetku Školní jídelny, Praha 10, Vršovická 68/1429, příspěvková organizace, pro stravovací prostory Polikliniky Malešice, Plaňanská 573/1, Praha 10 Rada
15.6.2021 506 12 k návrhu na stanovení platových výměrů jmenovaným ředitelkám příspěvkových organizací zřízených městskou částí Praha 10 Rada
15.6.2021 505 12 k návrhu na změnu rozpočtu v odvětví 0041 - Školství dle HMP (RO 8019) Rada
15.6.2021 504 12 k návrhu na zahájení zadávacího řízení na nadlimitní veřejnou zakázku na služby „Zajištění rozvozu stravy pro CSOP“ v otevřeném řízení Rada
15.6.2021 503 12 k návrhu na úpravu organizační struktury a změnu názvu Odboru životního prostředí a územního rozvoje (OŽR) a zřízení Odboru - Kancelář hlavního architekta (KHA) ÚMČ Praha 10 Rada
15.6.2021 502 12 k návrhu na využití předkupního práva ke stavbě č. p. 1504, rodinný dům, stojící na pozemku parc. č. 2198/2, k. ú. Vršovice Rada
15.6.2021 501 12 k návrhu na rozdělení účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu z Ministerstva zdravotnictví ČR na rok 2021 v odvětví 0051 - Sociální věci (RO 2051) Rada
15.6.2021 500 12 k návrhu na vyslovení souhlasu s vyplacením mimořádné odměny pracovnici pověřené řízením Centra sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10, p. o. Rada
15.6.2021 499 12 k návrhu na schválení Dodatku č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí účelové neinvestiční dotace DOT/11/04/028587/2020 Rada
15.6.2021 498 12 k návrhu na přidělení 4 bytů v Domě spokojeného žití Sámova 5 a 7 Rada
15.6.2021 497 12 k návrhu na uzavření smlouvy o pronájmu ploch k instalaci vývěsních štítů a souvisejících prvků na adrese Holandská 669/1 v k. ú. Vršovice Rada
15.6.2021 496 12 k návrhu na vyslovení souhlasu s čerpáním fondu investic Centra sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10, p. o. Rada
15.6.2021 495 12 k návrhu na vyslovení souhlasu s čerpáním fondu investic Centra sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10, p. o. Rada
15.6.2021 494 12 k návrhu na uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene za účelem situování sestavy podzemních sběrných nádob tříděného odpadu na pozemku č. parc. 4046/175 k. ú. Strašnice ve vlastnictví společnosti Rezidence Michelangelova, s. r. o. Rada
15.6.2021 493 12 k návrhu na uzavření Smlouvy o provedení stavby se společností GAMA PD, s. r. o. a udělení plné moci společnosti GAMA PD, s. r. o., k jednání s odborem životního prostředí a územního rozvoje Rada
15.6.2021 492 12 k návrhu na uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene (služebnosti) se společností Dial Telecom, a. s., k tíži pozemku parc. č. 2225/151 v k. ú. Záběhlice Rada
15.6.2021 491 12 k návrhu na uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene (služebnosti) se společností PREdistribuce, a. s., k tíži pozemků parc. č. 3007/1 a parc. č. parc. č. 2950/1 oba v k. ú. Michle Rada
15.6.2021 490 12 k návrhu na schválení stavebních úprav a uzavření smlouvy o provedení stavebních úprav v nebytovém prostoru č. 101 v 1. PP, v bytovém domě č. p. 1459, ulice Černická č. o. 5, k. ú. Strašnice, Praha 10 Rada
Strana 1 z 10První   Předchozí   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Další   Poslední   

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2021 MČ Praha 10