Usnesení rady

Zveřejněna je pseudonymizovaná verze usnesení z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů fyzických osob podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů "GDPR").

Plné znění usnesení je podle § 8 písm. e) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze,  v platném znění, k nahlédnutí občanům Prahy 10 starším 18 let při osobní návštěvě úřadu - oddělení rady a zastupitelstva.

Více informací o jednání rady městské části naleznete ZDE.

  

Usnesení od listopadu 2014

Řadit dle:
Datum přijetí Číslo usnesení Číslo jednání Usnesení Orgán
30.7.2019 592 8 k návrhu na vyhovění žádosti Policie ČR o zproštění mlčenlivosti úředníků ÚMČ Praha 10 Rada
30.7.2019 607 8 k návrhu na úpravu organizační struktury Odboru životního prostředí, dopravy a rozvoje (OŽD) ÚMČ Praha 10 Rada
30.7.2019 606 8 k návrhu na narovnání ceny za školu v přírodě o chybějící daň z přidané hodnoty v období od 1. 1. 2019 do 3. 5. 2019 Rada
30.7.2019 605 8 k návrhu vyjádření MČ Praha 10 k dokumentaci vlivů záměru „Sjednocení technické a roční kapacity ZEVO Malešice“ na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí Rada
30.6.2019 604 8 k návrhu na čerpání finančních prostředků z fondu investic u Základní školy, Praha 10, Hostýnská 2/2100 Rada
30.7.2019 603 8 k návrhu na rozdělení účelové neinvestiční dotace ze SR v odvětví 0091 – Vnitřní správa (RO 2070) na výkon agendy sociální práce Rada
30.7.2019 602 8 k návrhu na mezipoložkový přesun v rámci odvětví 0041 - Školství (položka 5168) Rada
30.6.2019 601 8 k návrhu na rozdělení dotace HMP v odvětví 0041 – Školství (RO 2076) Rada
30.7.2019 600 8 k návrhu na rozdělení dotace HMP v odvětví 0041 – Školství (RO 2075) Rada
30.7.2019 599 8 k návrhu na vytvoření pracovní skupiny pro rekonstrukci radnice MČ Praha 10 Rada
30.7.2019 598 8 k návrhu na mezipoložkový přesun z odvětví 0010 – Pokladní správa do odvětví 0021 – Životní prostředí Rada
30.7.2019 597 8 k návrhu na prodej pozemků parc. č. 2820/11, parc. č. 2820/12 a parc. č. 2820/13 v k. ú. Strašnice dle vymezeného celku č. 191 v k. ú. Strašnice Bytovému družstvu Flájská, IČO 618 63 271, se sídlem Flájská 1873/1, Strašnice, 100 00 Praha 10 Rada
30.7.2019 596 8 k návrhu na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2018/OMP/1457 na akci Výměna potrubí ZTI v BD v ul. Černická 1964/7, Černická 1965/9 a v BD Tejnická 486/12, 100 00 Praha 10, Strašnice Rada
30.7.2019 595 8 k návrhu na uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 2018/OMP/0750 na výstavbu mateřské školky Nad Vodovodem, Praha 10, Malešice Rada
30.7.2019 594 8 k návrhu na mezipoložkový přesun finančních prostředků v oblasti neinvestičních výdajů v odvětví 0051 - Sociální věci Rada
30.7.2019 593 8 k návrhu na vyhovění žádosti Policie ČR o zproštění mlčenlivosti advokáta Rada
30.7.2019 591 8 k návrhu na jmenování vedoucí/ho interního auditu v Kanceláři starostky (KS) ÚMČ Praha 10 Rada
30.7.2019 590 8 k návrhu na podání trestního oznámení Rada
30.7.2019 589 8 k návrhu na stanovení postupu při zadávání externích právních služeb městskou částí Praha 10 Rada
30.7.2019 588 8 k návrhu na provedení kontroly ve věci škody způsobené městské části Praha 10 pokutou udělenou Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže Rada
Strana 1 z 10První   Předchozí   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Další   Poslední   

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Rodiče mohou po dobu nutnou k vyřízení svých záležitostí přenechat děti ve věku od 3 do 10 let v dětském koutku, který najdete v přízemí budovy C.

Otevírací doba:
PO a ST: 8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.30
ÚT a ČT: 8.00 - 12.00 a 13.00 - 14.30
PÁ: zavřeno

Katalog firem a služeb

Licence Creative Commons © 2013-2019 MČ Praha 10