Usnesení rady

Zveřejněna je pseudonymizovaná verze usnesení z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů fyzických osob podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů "GDPR").

Plné znění usnesení je podle § 8 písm. e) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze,  v platném znění, k nahlédnutí občanům Prahy 10 starším 18 let při osobní návštěvě úřadu - oddělení rady a zastupitelstva.

Více informací o jednání rady městské části naleznete ZDE.

Usnesení od listopadu 2014

Řadit dle:
Datum přijetí Číslo usnesení Číslo jednání Usnesení Orgán
29.3.2021 209 4 k návrhu na změnu tajemnice Výboru pro kulturu, sport a volnočasové aktivity (VKSVA) Zastupitelstva městské části Praha 10 Rada
29.3.2021 208 4 k návrhu na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí nájemní s Dětským centrem Paprsek Rada
29.3.2021 207 4 k návrhu na podání žádosti o přidělení dotace na opravy volných bytů z finančních prostředků hl. m. Prahy Rada
29.3.2021 206 4 k návrhu na odejmutí věcí ze svěřené správy městské části Praha 10, a to pozemků parc. č. 345, včetně objektu s č. p. 1796/79, parc. č. 2078/200, včetně objektu s č. p. 2904/35 v k. ú. Záběhlice a pozemků parc. č. 563, včetně objektu s č. p. 374/27, parc. č. 564 v k. ú. Vršovice Rada
29.3.2021 205 4 k informaci o stavu rekonstrukce radnice MČ Praha 10 Rada
29.3.2021 204 4 k návrhu na další postup v souvislosti s rekonstrukcí radnice MČ Praha 10 - stěhování do náhradních prostor Rada
29.3.2021 203 4 k návrhu na odkup garáží na pozemku parc. č. 2193/13, 2193/11, 2193/5, k. ú. Vršovice Rada
29.3.2021 202 4 k návrhu odpisových plánů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku na rok 2021 ve správě příspěvkových organizací zřízených MČ Praha 10 - mateřské a základní školy, školní jídelna a kulturní dům Rada
29.3.2021 201 4 k návrhu na prodloužení termínu, vyplývajícího z usnesení RMČ č. 1091 ze dne 15. 12. 2020 k návrhu na schválení programového záměru pro využití Čapkovy vily Rada
29.3.2021 200 4 k informaci o dalším místě poskytovaného vzdělávání Mateřské školy U Vršovického nádraží, Praha 10, Sámova 2a/1529 Rada
29.3.2021 199 4 k návrhu programu 23. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 10 Rada
23.3.2021 162 6 k návrhu na výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky a uzavření smlouvy na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „ÚPRAVY OVLÁDÁNÍ A REGULACE STROJOVNY VYTÁPĚNÍ ZŠ Eden, Vladivostocká 6/1035 Praha 10“ Rada
23.3.2021 198 6 k podání adresovanému RMČ:
Výzva k vyklizení, předžalobní výzva ze dne 25. 2. 2021 - návrh smírného řešení (JUDr. Bohumír Hlavatý, Vězeňská 7, 110 00 Praha 1, ze dne 15. 3. 2021)
Rada
23.3.2021 197 6 k podání adresovanému RMČ:
Převod zařízení kotelny - SVJ č. p. 382,444 Nad Primaskou, Praha 10 (pí Hana Davidová, předsedkyně výboru SVJ č. 382 a 444, Nad Primaskou 444/49, 100 00 Praha 10 ze dne 8. 3. 2021)
Rada
23.3.2021 196 6 k návrhu na úpravu organizační struktury Odboru kultury a projektů (OKP) ÚMČ Praha 10 Rada
23.3.2021 195 6 k návrhu na souhlas s podáním žádosti o poskytnutí investiční dotace na rekonstrukci budovy v ulici V Olšinách č. p. 200, k. ú. Strašnice, na základní školu Rada
23.3.2021 194 6 k návrhu na vyhlášení výběrového řízení s názvem „Provozovatel tržního místa v Malešickém parku, Praha 10" Rada
23.3.2021 193 6 k návrhu na změnu usnesení RMČ Praha 10 č. 549 ze dne 7. 7. 2020 ve znění usnesení RMČ Praha 10 č. 973 ze dne 18. 11. 2020 Rada
23.3.2021 192 6 k návrhu na zrušení části usnesení RMČ Praha 10 č. 973 ze dne 18. 11. 2020 Rada
23.3.2021 191 6 k návrhu na uzavření smlouvy o spolupráci se společnostmi HG1, s. r. o., a HG5, s. r. o. Rada
Strana 1 z 10První   Předchozí   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Další   Poslední   

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2021 MČ Praha 10