Usnesení rady

Zveřejněna je pseudonymizovaná verze usnesení z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů fyzických osob podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů "GDPR").

Plné znění usnesení je podle § 8 písm. e) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze,  v platném znění, k nahlédnutí občanům Prahy 10 starším 18 let při osobní návštěvě úřadu - oddělení rady a zastupitelstva.

Více informací o jednání rady městské části naleznete ZDE.

Usnesení od listopadu 2014

Řadit dle:
Datum přijetí Číslo usnesení Číslo jednání Usnesení Orgán
8.10.2019 807 17 k návrhu na udělení souhlasu s podnájmem bytu Rada
8.10.2019 806 17 k návrhu na změnu ve složení Komise informační, otevřená radnice, IT a Smart Cities (KIT-SC) Rady MČ Praha 10 Rada
8.10.2019 805 17 k návrhu na prodloužení termínu na zpracování záměru kompletní obnovy materiálně technické základny MŠ a ZŠ na Praze 10 Rada
8.10.2019 804 17 k návrhu na mezipoložkový přesun rozpočtu v odvětví 0082 - Správa majetku pro rok 2019 Rada
8.10.2019 803 17 k návrhu na schválení podání žádostí o poskytnutí grantu hlavního města Prahy - Program v oblasti prevence kriminality pro rok 2020 Rada
8.10.2019 802 17 k návrhu na podání žalob a podepsání plných mocí k zastupování MČ Praha 10 v soudních sporech proti dlužníkům z nájmů Rada
8.10.2019 801 17 k návrhům na zahájení exekučních řízení Rada
8.10.2019 800 17 k návrhu na uzavření smluv o nájmu bytů Rada
8.10.2019 799 17 k návrhu na uzavření smluv dostupného a sociálního bydlení Rada
8.9.2019 798 17 k návrhu na zrušení části usnesení RMČ Praha 10 č. 578 ze dne 30. 7. 2019 Rada
8.10.2019 797 17 k návrhu na výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky a uzavření smlouvy na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Stavební úpravy bytů“ Rada
8.10.2019 796 17 k návrhu na zrušení části usnesení RMČ č. 105 ze dne 23. 2. 2018 k informaci o průběhu užšího řízení na veřejnou zakázku „Správa domovního fondu svěřeného MČ Praha 10“ Rada
8.10.2019 795 17 k informaci o řešených havarijních stavech v budově ÚMČ Praha 10 za 3. čtvrtletí roku 2019 Rada
8.10.2019 794 17 k návrhu znění koncepčního dokumentu rozvoje kultury MČ Praha 10 Rada
8.10.2019 793 17 k návrhu na schválení Koncepce rozvoje školství městské části Praha 10 na období
2020-2025
Rada
8.10.2019 792 17 k návrhu na schválení podání Žádosti o poskytnutí grantu - Program adiktologických služeb pro městské části pro rok 2020 Rada
8.10.2019 791 17 k návrhu na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2018/OMP/1488 Zpracování PD objektu Moskevská 374/27, 100 00, Praha 10 - Vršovice Rada
8.10.2019 790 17 k návrhu na darování dvou osobních automobilů Ford Transit 2,2 TDCi, r. z.: 2AS 3504 a Ford Transit 2,2 TDCi, r. z.: 3AR 8749 obecně prospěšné společnosti Societa, o. p. s. Rada
8.10.2019 789 17 k návrhu na uzavření Dohody o ukončení Smlouvy o poskytnutí služeb ze dne 22. 1. 2010 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 20. 12. 2011 Rada
8.10.2019 788 17 k návrhu na čerpání finančních prostředků z fondu investic u Základní školy Karla Čapka, Praha 10, Kodaňská 16/658 Rada
Strana 1 z 10První   Předchozí   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Další   Poslední   

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Rodiče mohou po dobu nutnou k vyřízení svých záležitostí přenechat děti ve věku od 3 do 10 let v dětském koutku, který najdete v přízemí budovy C.

Otevírací doba:
PO a ST: 8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.30
ÚT a ČT: 8.00 - 12.00 a 13.00 - 14.30
PÁ: zavřeno

Licence Creative Commons © 2013-2019 MČ Praha 10