Usnesení rady

Zveřejněna je pseudonymizovaná verze usnesení z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů fyzických osob podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů "GDPR").

Plné znění usnesení je podle § 8 písm. e) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze,  v platném znění, k nahlédnutí občanům Prahy 10 starším 18 let při osobní návštěvě úřadu - oddělení rady a zastupitelstva.

Více informací o jednání rady městské části naleznete ZDE.

Usnesení od listopadu 2014

Řadit dle:
Datum přijetí Číslo usnesení Číslo jednání Usnesení Orgán
23.6.2020 538 12 k návrhu dalšího postupu při úpravě nájemného v pronajatých obecních bytech na dobu neurčitou Rada
23.6.2020 537 12 k návrhu na mezipoložkový přesun z odvětví 0010 do odvětví 0091 Rada
23.6.2020 536 12 k návrhu na schválení programového využití vily Karla Čapka Rada
23.6.2020 535 12 k návrhu na schválení projektu „Praha 10 bez graffiti II“ Rada
23.6.2020 534 12 k návrhu na mezipoložkový přesun z odvětví 0061 - Kultura a volný čas do odvětví 0021 - Životní prostředí Rada
23.6.2020 533 12 k návrhu na výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky a výběr dodavatele v nadlimitním otevřeném zadávacím řízení pro zadání veřejné zakázky na dobu neurčitou s názvem „Zabezpečení ostrahy v objektech CSOP“ Rada
23.6.2020 532 12 k návrhu na úpravu organizační struktury Odboru kultury a projektů (OKP) ÚMČ Praha 10 Rada
23.6.2020 531 12 k návrhu na jmenování vedoucího Odboru stavebního (OST) ÚMČ Praha 10 Rada
23.6.2020 530 12 k návrhu k projednání „Metodického postupu pro strategické a projektové řízení ÚMČ Praha 10“ Rada
23.6.2020 529 12 k návrhu na projednání Výroční zprávy společnosti PRAHA 10 - Majetková, a. s., za rok 2019 a schválení účetní závěrky Rada
23.6.2020 528 12 k návrhu na udělení mimořádné odměny řediteli Léčebny dlouhodobě nemocných Vršovice, p. o. Rada
23.6.2020 527 12 k návrhu na udělení mimořádné odměny pracovnici pověřené řízením Centra sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10, p. o. Rada
23.6.2020 526 12 k návrhu na schválení podání žádosti o poskytnutí účelových neinvestičních finančních prostředků z rozpočtu hl. m. Prahy na realizaci projektů v oblasti řešení problematiky bezdomovectví v r. 2020 Rada
23.6.2020 525 12 k návrhu na rozdělení účelových neinvestičních dotací – spolupodílů z EU a z rozpočtu hl. m. Prahy - na projekty Centra sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10, p. o., schválené v rámci Operačního programu Praha - pól růstu, v odvětví 0051 - Sociální věci (RO 7003) Rada
23.6.2020 524 12 k návrhu na rozdělení dotace HMP v odvětví 0041 - Školství (RO 3036) Rada
23.6.2020 523 12 k návrhu na rozdělení dotace HMP v odvětví 0041 - Školství (RO 7003) Rada
23.6.2020 522 12 k návrhu na mezipoložkový přesun finančních prostředků v oblasti neinvestičních výdajů z odvětví 0051 - Sociální věci na odvětví 0091 - Vnitřní správa Rada
23.6.2020 521 12 k návrhu na souhlas s přijetím nadačního příspěvku Nadace O2 Základní školou, Praha 10, Brigádníků 14/510, v rámci grantové výzvy O2 Chytrá škola a se zněním smlouvy o poskytnutí nadačního příspěvku mezi Nadací O2 a Základní školou, Praha 10, Brigádníků 14/510 Rada
23.6.2020 520 12 k návrhu stanoviska městské části Praha 10 k aktualizaci materiálu - Prodej pozemků parc. č. 618/4, 619/3 a 619/5 v k. ú. Malešice p. ************** Rada
23.6.2020 519 12 k návrhu stanoviska městské části Praha 10 ke směně pozemků v k. ú. Vinohrady - parc. č. 4005/7, 4013/2, 4015/3, 4015/4, 4077/1, 4311/10 a 4340/8 ve vlastnictví HMP za pozemky parc. č. 3268 a 3269 ve vlastnictví Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Rada
Strana 1 z 10První   Předchozí   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Další   Poslední   

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Rodiče mohou po dobu nutnou k vyřízení svých záležitostí přenechat děti ve věku od 3 do 10 let v dětském koutku, který najdete v přízemí budovy C.

Otevírací doba:
Momentálně je dětský koutek z provozních důvodů uzavřen.

Licence Creative Commons © 2013-2020 MČ Praha 10