Komise pro kulturu a udělování čestného občanství

Předseda komise: MgA. Jiří Sulženko, Ph.D.

Tajemník komise: Mgr. Tomáš Procházka, 267 093 511, tomas.prochazka@praha10.cz

Působnost komise:

 1. aktivně se podílí na tvorbě „Koncepce kulturní politiky městské části Praha 10 na roky 2019 - 2025“, jako hlavního strategického dokumentu městské části Praha 10 pro oblast kultury;
 2. vyhodnocuje a dle potřeb aktualizuje strategický dokument „Koncepce kulturní politiky městské části Praha 10“;
 3. podílí se na koncepci péče o kulturní památky a plánech péče o kulturní památky jako součásti „Koncepce kulturní politiky MČ Praha 10“ v součinnosti a Komisí památkovou;
 4. podílí se na koncepci péče o umění ve veřejném prostoru a jeho rozvoje jako součásti „Koncepce kulturní politiky MČ Praha 10“;
 5. podílí se na koncepci podpory aktivit ve veřejném prostoru jako součásti „Koncepce kulturní politiky MČ Praha 10“;
 6. vydává stanoviska komise k návrhům ročních rozpočtů v dané oblasti a podává návrhy pro rozpočet v oblasti kultury a volného času, projektů a veřejné podpory a vyhodnocuje plnění těchto rozpočtů;
 7. vydává stanoviska komise k materiálům v oblasti kultury a památek předkládaným na jednání RMČ, příp. prostřednictvím RMČ na zasedání ZMČ;
 8. projednává a doporučuje roční plán akcí pro oblast kultury a volného času, realizovaných odborem kultury a projektů, a vyjadřuje se ke kulturním a společenským akcím (včetně tradičních) pořádaných MČ Praha 10;
 9. podílí se na přípravě dotačních témat a programů v oblasti kultury a vyjadřuje se nebo bere na vědomí výsledky dotačních programů v oblasti kultury;
 10. projednává činnosti zřizovatele vůči příspěvkovým organizacím související především s předmětem a naplňováním zřizovací listiny;
 11. spolupracuje s příslušnými orgány hl. m. Prahy a dalšími institucemi veřejné správy v oblasti kultury,
 12. na vyžádání RMČ a Komise majetkové a nebytových prostor RMČ Praha 10 vydává stanoviska k uplatnění veřejného zájmu při pronajímání nebytových prostor k využití v oblasti kultury v objektech svěřených MČ Praha 10 a současně se vyjadřuje k souhlasu s výpovědí z nájmu nebytových prostor využívaných pro oblast kultury;
 13. projednává aktuální informace a podněty v oblasti kultury a památek od občanů, organizací působících na území MČ Praha 10, RMČ, příslušných odborů úřadu MČ Praha 10, včetně iniciativních návrhů členů KKČO;
 14. předkládá RMČ podněty směřující k podpoře a rozvoji společenského a kulturního života MČ Praha 10;
 15. předkládá RMČ návrhy na spolupráci s představiteli ostatních městských částí a řeší společná témata v oblasti kultury;
 16. předkládá RMČ návrhy na spolupráci s partnerskými městy v oblasti kultury;
 17. u nemovitých kulturních památek a kulturních zařízení ve správě MČ Praha 10 navrhuje jejich využití, rozvoj a údržbu, včetně návrhů realizace výběrových řízení a účasti ve výběrových nebo hodnotících komisích, zejména se jedná o Čapkovu vilu, Trmalovu vilu, Kolbenovu vilu, kino Vzlet, Strašnické divadlo, Kulturní dům Barikádníků a Galerii Deset;
 18. navrhuje ocenění MČ Praha 10 za výjimečný kulturní počin na území Prahy 10;
 19. nominuje osobnosti a vydává stanoviska k udělení čestného občanství MČ Praha 10 k projednání ZMČ;
 20. svou práci vykonává komise prostřednictvím svých členů; v případě potřeby si může na konkrétní problematiku přizvat experty.

Členové komise - odborníci:

MgA. Jiří Sulženko, Ph.D.

Ing. René Kubášek

Mgr. Naďa Jurečková

Mgr. Šárka Gandalovičová

Ivana Kriglová

Členové komise

Doc. Ing. Petr David, Ph.D.

Funkce: člen zastupitelstva
Volební strana: ANO 2011
Kontaktní adresa: Praha 10, Vršovická 1429/68, 101 38
Kontaktní email: petr.david@praha10.cz
Kontaktní telefon:
Zastupitelský klub: ANO 2011
Členství:
 • Komise pro kulturu a udělování čestného občanství
 • Komise majetková a nebytových prostor
 • Komise památková

Mgr. Ondřej Počarovský

Funkce: člen zastupitelstva
Volební strana: Spojené síly pro Prahu 10-TOP 09 a nezávislí
Kontaktní adresa: Praha 10, Vršovická 1429/68, 101 38
Kontaktní email: ondrej.pocarovsky@praha10.cz
Kontaktní telefon:
Zastupitelský klub: TOP09
Členství:
 • Výbor sociální a zdravotní
 • Komise pro kulturu a udělování čestného občanství
 • Komise výchovně vzdělávací

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Rodiče mohou po dobu nutnou k vyřízení svých záležitostí přenechat děti ve věku od 3 do 10 let v dětském koutku, který najdete v přízemí budovy C.

Otevírací doba:
PO a ST: 8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.30
ÚT a ČT: 8.00 - 12.00 a 13.00 - 14.30
PÁ: zavřeno

Licence Creative Commons © 2013-2019 MČ Praha 10