Komise památková

Předseda komise: Mgr. Šárka Gandalovičová

Tajemník komise: Ing. arch. Jan Vašek, 267 093 216, jan.vasek@praha10.cz

Působnost komise:

 1. obhajuje památkové hodnoty movitého i nemovitého fondu nalézajícího se na území MČ Praha 10 a návrhy vhodného nakládaní s ním, nezávisle na tom, zda se o prohlášenou kulturní památku jedná, či nikoliv;

 2. zprostředkovává vazbu v rámci svého jednání mezi veřejností odbornou i občanskou a RMČ Praha 10;
 3. nabízí působiště, které napomůže utvářet koncepční názor v přípravě a realizaci památkové péče;
 4. projednává jednotlivé problémy také ve vazbě na celostní přístup, jehož klíčovým prvkem by měla být evidence a tvorba přehledu stavebního fondu a jeho hodnot na celém území MČ Praha 10 z pohledu památkové péče, a to včetně programu regenerace a plánu ochrany MPZ;
 5. přispívá k vazbě procesů uskutečňovaných na půdě ÚMČ Praha 10 na procesy MHMP v případě správního řízení dle ustanovení § 136 zákona č. 500/2004 Sb. a zajistit tímto na svém území lepší vazbu mezi odborným vyjádřením NPÚ a závazným stanoviskem MHMP;
 6. vyhodnocuje nastavení dotačního programu pro majitele nemovitých kulturních památek a památkově hodnotných nemovitých objektů a v případě nutnosti podávat podněty ke změnám jeho nastavení;
 7. kontroluje, posuzuje a vyhodnocuje žádosti podané v rámci dotačního programu pro oblast podpory péče o památkově hodnotné nemovité objekty na území MČ Praha 10

​Členové komise - odborníci z řad veřejnosti:

Mgr. Šárka Gandalovičová

Mgr. Barbora Špičáková

Členové komise

Doc. Ing. Petr David, Ph.D.

Funkce: člen zastupitelstva
Volební strana: ANO 2011
Kontaktní adresa: Praha 10, Vršovická 1429/68, 101 38
Kontaktní email: petr.david@praha10.cz
Kontaktní telefon:
Zastupitelský klub: ANO 2011
Členství:
 • Komise majetková a nebytových prostor
 • Komise památková

Mgr. Michal Kočí

Funkce: člen rady MČ
Volební strana: Česká pirátská strana
Kontaktní adresa: Praha 10, Vršovická 1429/68, 101 38
Kontaktní email: michal.koci@praha10.cz
Kontaktní telefon: 267 093 574
Zastupitelský klub: Piráti Praha 10
Členství:
 • Rada MČ
 • Komise památková

Jiří Komrska

Funkce: člen zastupitelstva, předseda Komise bezpečnostní
Volební strana: Česká pirátská strana
Kontaktní adresa: Praha 10, Vršovická 1429/68, 101 38
Kontaktní email: jiri.komrska@praha10.cz
Kontaktní telefon:
Zastupitelský klub: Piráti Praha 10
Členství:
 • Komise bezpečnostní
 • Komise informační; otevřená radnice; IT a Smart Cities
 • Komise památková

Olga Koumarová

Funkce: členka rady MČ
Volební strana: ODS
Kontaktní adresa: Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38
Kontaktní email: olga.koumarova@praha10.cz
Kontaktní telefon: 267 093 128
Zastupitelský klub: ODS
Členství:
 • Rada MČ
 • Výbor pro kulturu sport a volnočasové aktivity
 • Komise památková

Ing. Tomáš Pek, S.E.

Funkce: člen zastupitelstva
Volební strana: Spojené síly pro Prahu 10-TOP 09 a nezávislí
Kontaktní adresa: Praha 10, Vršovická 1429/68, 101 38
Kontaktní email: tomas.pek@praha10.cz
Kontaktní telefon:
Zastupitelský klub: TOP09
Členství:
 • Výbor pro strategické investice a veřejné zakázky
 • Komise územního rozvoje
 • Komise památková

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Rodiče mohou po dobu nutnou k vyřízení svých záležitostí přenechat děti ve věku od 3 do 10 let v dětském koutku, který najdete v přízemí budovy C.

Otevírací doba:
Dětský koutek bude otevřen od října 2020.

Licence Creative Commons © 2013-2020 MČ Praha 10