Komise bytové politiky

Předseda komise: Mgr. Veronika Žolčáková (VLASTA - koalice občanů Prahy 10, KDU-ČSL, STAN a Desítky pro domácí )

Tajemník komise: pí Nikola Aronová, 267 093 249, nikola.aronova@praha 10.cz

Působnost komise:

 1. projednává a posuzuje žádosti o poskytnutí bytů a bytových náhrad a vypracovává k nim stanoviska jako podklad pro jejich schvalování Radou městské části (dále jen RMČ);
 2. projednává a posuzuje žádosti o poskytnutí bytů a bytových náhrad v zájmu obce a vypracovává k nim stanoviska jako podklad pro jejich schvalování RMČ;
 3. projednává a posuzuje žádosti o prodloužení nájemních smluv, o poskytnutí menšího obecního bytu výměnou za stávající obecní byt (případně poskytnutí většího za stávající), slevy na nájemném, žádosti ze zdravotních důvodů, a vypracovává k nim stanoviska jako podklad pro jejich schvalování RMČ;
 4. posuzuje přihlášky do výběrových řízení v rámci vyhlašovaných veřejných nabídek na uzavření smlouvy o pronájem bytů na základě provedení stavebních úprav v bytě a bytů s nadstandardními parametry, a vypracovává k nim stanoviska jako podklad pro jejich schvalování RMČ;
 5. projednává a zaujímá stanoviska k dalším žádostem, které se týkají bytové problematiky, o jejichž projednání byla požádána nebo jejichž projednání jí bylo uloženo RMČ (jedná se o žádosti mimo žádosti o poskytnutí bytu a přihlášky do výběrových řízení);
 6. projednává a předkládá RMČ „Zásady pronajímání bytů svěřených městské části Praha 10 a bytů z kvóty MHMP“ a „Zásady pronajímání bytů a nebytových prostor svěřených městské části Praha 10 v BD Malešice“, respektive návrhy změn těchto zásad;
 7. zpracovává a vyhodnocuje návrhy členů Komise;
 8. dle potřeby může KBP provést místní šetření za účelem ověření údajů potřebných k rozhodování nebo provedením místního šetření pověřit Odbor bytů a nebytových prostor (OBN);
 9. dle potřeby může požádat Odbor sociální (případně ve spolupráci s Úřadem práce) o provedení sociálního šetření za účelem ověření údajů potřebných pro rozhodování.

Průběžná činnost:

Komise se zabývá tématy, která souvisí s oblastí bytové problematiky, např. celkovou koncepcí systému bydlení na Praze 10, tématy dostupného a sociálního bydlení, problematikou osob bez domova.

 

​Členové komise - odborníci z řad veřejnosti:

Mgr. Naďa Jurečková

Členové komise

Mgr. Zuzana Freitas Lopesová

Funkce: členka zastupitelstva
Volební strana: Česká pirátská strana
Kontaktní adresa: Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38
Kontaktní email: zuzana.freitas@praha10.cz
Kontaktní telefon:
Zastupitelský klub: Piráti Praha 10
Členství:
 • Výbor pro kulturu sport a volnočasové aktivity
 • Výbor sociální a zdravotní
 • Komise bytové politiky

Bc. Radek Lojda

Funkce: člen zastupitelstva
Volební strana: Spojené síly pro Prahu 10-TOP 09 a nezávislí
Kontaktní adresa: Praha 10, Vršovická 1429/68, 101 38
Kontaktní email: radek.lojda@praha10.cz
Kontaktní telefon:
Zastupitelský klub: TOP09
Členství:
 • Kontrolní výbor
 • Komise bytové politiky
 • Komise bezpečnostní

Martin Kostka

Funkce: člen zastupitelstva
Volební strana: ANO 2011
Kontaktní adresa: Praha 10, Vršovická 1429/68, 101 38
Kontaktní email: martin.kostka@praha10.cz
Kontaktní telefon:
Zastupitelský klub: ANO 2011
Členství:
 • Finanční výbor
 • Komise bytové politiky

PaedDr. Martin Sekal

Funkce: místostarosta
Volební strana: ODS
Kontaktní adresa: Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38
Kontaktní email: martin.sekal@praha10.cz
Kontaktní telefon: 267 093 325
Zastupitelský klub: ODS
Členství:
 • Rada MČ
 • Výbor sociální a zdravotní
 • Komise bytové politiky

Mgr. Adam Šilar

Funkce: člen zastupitelstva
Volební strana: VLASTA - koalice občanů Prahy 10, KDU-ČSL, STAN a Desítky pro domácí
Kontaktní adresa: Praha 10, Vršovická 1429/68, 101 38
Kontaktní email: adam.silar@praha10.cz
Kontaktní telefon:
Zastupitelský klub: Koalice VLASTA
Členství:
 • Návrhový výbor
 • Kontrolní výbor
 • Komise bytové politiky

Mgr. Veronika Žolčáková

Funkce: členka zastupitelstva, předsedkyně Komise bytové politiky
Volební strana: VLASTA - koalice občanů Prahy 10, KDU-ČSL, STAN a Desítky pro domácí
Kontaktní adresa: Praha 10, Vršovická 1429/68, 101 38
Kontaktní email: veronika.zolcakova@praha10.cz
Kontaktní telefon:
Zastupitelský klub: Koalice VLASTA
Členství:
 • Výbor sociální a zdravotní
 • Komise bytové politiky
 • Komise informační; otevřená radnice; IT a Smart Cities

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2021 MČ Praha 10