Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Výsledky hledání
  Usnesení results
Řadit dle:
Počet nalezených usnesení: 29      nové hledání >>>
Datum jednání Číslo materiálu Číslo usnesení Číslo jednání Název Stav Orgán
16.2.2021 97 4 k návrhu na schválení žádostí o prominutí sankce z důvodů porušení rozpočtové kázně u příjemců dotací v dotačních programech MČ Praha 10 Rada
3.12.2019 994 22 k návrhu vyjádření MČ Praha 10 k možnému budoucímu rozvoji lokality okolí stadionu Bohemians Praha 1905 Rada
24.9.2019 769 16 k podání adresovanému RMČ:
Stanovisko k metodice dotačních programů (TJ Bohemians Praha, p. Richard Šach, generální ředitel, Izraelská 6, 100 00 Praha 10)
Rada
14.5.2019 378 9 k podání adresovanému RMČ:
Žádost o podporu výstavby sportovního objektu (TJ Bohemians Praha, Izraelská 6, 100 00 Praha 10, ze dne 29. 4. 2019)
Rada
28.6.2018 499 13 k návrhu na rozpracování usnesení 21. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 10, které se konalo dne 11. června 2018 Rada
11.6.2018 21 22 21 Žádost o prominutí sankce za nedodržení Smlouvy o poskytnutí dotace MČ Praha 10 č. OKP 82/2016 schvalen Zastupitelstvo
18.12.2017 996 18 k návrhu na vyhodnocení veřejné nabídky na uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor Rada
30.11.2016 939 23 k žádosti o převzetí záštity nad tradiční akcí „Vánoce s Klokanem“ pořádanou klubem Bohemians 1905, a. s. Rada
16.11.2016 897 22 k žádosti o převzetí záštity nad 7. ročníkem „Turnaje 17. listopadu 2016“ v pozemním hokeji pořádaným HC Bohemians Praha, z. s. Rada
16.11.2016 895 22 k návrhu na jmenování zástupců MČ Praha 10 v pracovní skupině pro otázky souvisejícími s urbanistickým rozvojem území v návaznosti na pozemky v případě realizace jejich zástavby v souladu s podmínkami městské části Praha 10 - pozemky parc. č. 1121/1 a 1124, k. ú. Vršovice Rada
16.11.2016 894 22 k návrhu na úpravu Memoranda o vzájemné spolupráci mezi městskou částí Praha 10 a hlavním městem Prahou, jehož předmětem je řešení záležitostí souvisejících s nabytím areálu Ďolíček do vlastnictví hlavního města Prahy, a na odejmutí pozemku parc. č. 1121/1, k. ú. Vršovice, ze svěřené správy městské části Praha 10 Rada
16.11.2016 893 22 k návrhu dodatku č. 8 k nájemní smlouvě ze dne 18. 4. 1996, uzavřené se společností PRAHA 10 - Majetková, a. s., na nájem pozemku Rada
16.11.2016 840 22 k žádosti o převzetí záštity nad XXV. ročníkem Memoriálu Dr. Václava Jíry 2016 pořádaným CU Bohemians Praha Rada
25.8.2016 650 16 k návrhu Memoranda o vzájemné spolupráci mezi městskou částí Praha 10 a Hlavním městem Prahou, jehož předmětem je řešení záležitostí souvisejících s nabytím areálu Ďolíček do vlastnictví Hlavního města Prahy Rada
25.8.2016 648 16 k návrhu na zrušení usnesení či částí usnesení a prodloužení termínů přijatých Radou MČ Praha 10 Rada
16.6.2016 474 13 k návrhu na rozpracování usnesení 10. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 10, které se konalo dne 1. června 2016 Rada
9.6.2016 434 7 k podání adresovanému RMČ:
Žádost o podporu při odkoupení Ďolíčku (p. ***************, ze dne 5. 6. 2016)
Rada
17.6.2016 23 2 11 Informace o krocích realizovaných na základě usnesení ZMČ Praha 10 č. 10/20/2016 ze dne 1. 6. 2016 k návrhu na ukončení směnné smlouvy uzavřené dne 1. 10. 2014 se společností BOHEMIANS REAL, a. s., a odejmutí pozemku parc.č. 1121/1 v kat. území Vršovice ze svěřené správy městské části Praha 10 schvalen Zastupitelstvo
9.6.2016 398 7 k informaci o krocích realizovaných na základě usnesení ZMČ Praha 10 č. 10/20/2016 ze dne 1. 6. 2016 k návrhu na ukončení směnné smlouvy uzavřené dne 1. 10. 2014 se společností BOHEMIANS REAL, a. s. a odejmutí pozemku parc. č. 1121/1 v kat. území Vršovice ze svěřené správy městské části Praha 10 Rada
24.5.2016 344 6 k návrhu na ukončení směnné smlouvy uzavřené dne 1. 10. 2014 se společností BOHEMIANS REAL, a. s. a odejmutí pozemku parc. č. 1121/1 v kat. území Vršovice ze svěřené správy městské části Praha 10 Rada
1.6.2016 8 20 10 Návrh na ukončení směnné smlouvy uzavřené dne 1. 10. 2014 se společností BOHEMIANS REAL, a. s., a odejmutí pozemku parc. č. 1121/1 v kat. území Vršovice ze svěřené správy městské části Praha 10 schvalen Zastupitelstvo
9.2.2016 64 4 k podání adresovanému RMČ:
Žádost o mimořádný příspěvek na odstranění havarijního stavu výměníkové stanice v hale TJ Bohemians Praha na Hagiboru (Richard Šach, generální sekretář TJ)
Rada
21.9.2015 22 30 5 Návrh  na vyjádření MČ Praha 10 k Návštěvnímu řádu stadionu Bohemians 1905, a. s. schvalen Zastupitelstvo
8.9.2015 830 17 k návrhu na vyjádření MČ Praha 10 k Návštěvnímu řádu stadionu Bohemians 1905, a. s. Rada
22.6.2015 28 3 4 k informaci o usnesení RHMP č. 1441 ze dne 16. 6. 2015 k dalšímu postupu ve věci nabytí nemovitostí v k.ú. Vršovice od společnosti BOHEMIANS REAL, a. s., do vlastnictví hlavního města Prahy (fotbalový stadion „Ďolíček“) schvalen Zastupitelstvo
9.6.2015 564 13 k návrhu na vyslovení souhlasu MČ Praha 10 s nájemní smlouvou na nemovitosti Stadionu Ďolíček uzavřenou mezi Bohemians Real, a. s. a Bohemians Praha 1905, a. s. Rada
21.4.2015 337 9 k podání adresovanému RMČ:
Otevřený dopis k problematice provozu sportovních zařízení TJ Bohemians (TJ Bohemians, pan ********, Izraelská 6, 100 00 Praha 10, ze dne 13. 4. 2015)
Rada
21.4.2015 332 9 k informaci o zaslání dopisu hlavnímu městu Praze ve věci jednání o odkoupení Stadionu Ďolíček Rada
24.3.2015 280 7 k návrhu na vyslovení souhlasu MČ Praha 10 s nájemní smlouvou na nemovitosti Stadionu Ďolíček uzavřenou mezi Bohemians Real, a. s., a Bohemians Praha 1905, a. s. schvalen Rada

Vytisknout seznam

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2021 MČ Praha 10