Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Rada » Detaily Usnesení
  

k návrhu na výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky a uzavření smlouvy na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „VÝMĚNA OKEN NA OBJEKTU Azylového domu pro matky s dětmi, Jasmínová 2904/35, 106 00 - Praha 10“

Datum přijetí: 2.11.2021
Číslo jednání: 20
Číslo usnesení: 852

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Rada městské části Praha 10

 

  1. schvaluje

na základě usnesení hodnotící komise poptávkového řízení ze dne 25. 10. 2021 VÝMĚNA OKEN NA OBJEKTU Azylového domu pro matky s dětmi, Jasmínová 2904/35, 106 00 - Praha 10 výběr nabídky a výběr dodavatele APIDA, s. r. o., se sídlem Dušníky 9, 413 01 Dušníky, IČO 262 23 341, dle důvodové zprávy předloženého materiálu

 

  1. ukládá

1. Mgr. Urbánkovi, vedoucímu OMP

1.1.   uzavřít smlouvu na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu VÝMĚNA OKEN NA OBJEKTU Azylového domu pro matky s dětmi, Jasmínová 2904/35, 106 00 - Praha 10 se společností APIDA, s. r. o., se sídlem Dušníky 9, 413 01 Dušníky, IČO 262 23 341, dle důvodové zprávy předloženého materiálu

 

Termín: 12. 11. 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

- 2 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

 

 

 

Předkladatel:  pí Koumarová, uvolněná členka RMČ

Anotace:         veřejné zakázky - soutěže a smlouvy o dílo

Provede:         Mgr. Urbánek, ved. OMP

Na vědomí:     -

Garant:           Mgr. Urbánek, ved. OMP

Číslo tisku:     P10-448508/2021

 

Zpět na začátek usnesení

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2021 MČ Praha 10