Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Rada » Detaily Usnesení
  

k návrhu na uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 2021/OMP/0777 na akci „Oprava a sanace fasády činžovního domu Norská 603/16, Praha 10“

Datum přijetí: 2.11.2021
Číslo jednání: 20
Číslo usnesení: 851

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Rada městské části Praha 10

 

I.    schvaluje

uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 2021/OMP/0777 na akci „Oprava a sanace fasády činžovního domu Norská 603/16, Praha 10“ se společností Technik Stav LTE, s. r. o., IČO 036 08 361 se sídlem Praha 10 Hostivař, Berlínská 1491/9, PSČ 102 00, dle důvodové zprávy předloženého materiálu

 

II.  ukládá

1. Mgr. Urbánkovi, vedoucímu OMP

1.1.   podepsat Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo schválený v bodě I. tohoto usnesení

 

Termín: 15. 11. 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 2 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

 

 

 

Předkladatel:  pí Koumarová, uvolněná členka RMČ

Anotace:         veřejné zakázky - soutěže a smlouvy o dílo

Provede:         Mgr. Urbánek, ved. OMP

Na vědomí:     -

Garant:           Mgr. Urbánek, ved. OMP

Číslo tisku:     P10-441579/2021

 

Zpět na začátek usnesení

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2021 MČ Praha 10