Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Rada » Detaily Usnesení
  

k návrhu na provedení mimořádné dokladové inventury k 30. 9. 2021 na ÚMČ Praha 10

Datum přijetí: 2.11.2021
Číslo jednání: 20
Číslo usnesení: 850

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Rada městské části Praha 10

 

I.    souhlasí

s provedením mimořádné dokladové inventury vybraných účtů hlavní knihy a knihy podrozvahových účtů k 30. 9. 2021 na ÚMČ Praha 10 dle důvodové zprávy předloženého materiálu

 

II.  ukládá

1. JUDr. Hatalové, MBA, tajemnici

1.1.   vydat Příkaz tajemnice k provedení mimořádné dokladové inventury vybraných účtů hlavní knihy a knihy podrozvahových účtů k 30. 9. 2021 na ÚMČ Praha 10

 

Termín: 15. 11. 2021

 

1.2.   provést mimořádnou dokladovou inventuru vybraných účtů hlavní knihy a knihy podrozvahových účtů k 30. 9. 2021  na ÚMČ Praha 10

 

Termín: 31. 12. 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 2 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

 

 

 

Předkladatel:  JUDr. Hatalová, MBA, tajemnice

Anotace:         hospodaření s obecním majetkem; funkce úřadu

Provede:         JUDr. Hatalová, MBA, tajemnice

Na vědomí:     -

Garant:           Ing. Smělá, ved. OEK

Číslo tisku:     P10-450646/2021

 

Zpět na začátek usnesení

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2021 MČ Praha 10