Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Rada » Detaily Usnesení
  

k návrhu změny rozpočtu MČ Praha 10 na rok 2021

Datum přijetí: 2.11.2021
Číslo jednání: 20
Číslo usnesení: 849

Obsah usnesení:

Rada městské části Praha 10

 

I.    souhlasí

a)    s návrhem změny rozpočtu na rok 2021 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

b)    s návrhem usnesení Zastupitelstva MČ Praha 10 dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

 

II. pověřuje

doc. Ing. Lucii Sedmihradskou, Ph.D., radní MČ Praha 10,  předložit návrh změny rozpočtu MČ Praha 10 na rok 2021 k projednání na nejbližším zasedání Zastupitelstva MČ Praha 10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

 

 

- 2 -

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

 

 

 

Předkladatel:  doc. Ing. Sedmihradská, Ph.D., uvolněná členka RMČ

Anotace:         rozpočet

Provede:         -

Na vědomí:     -

Garant:           Ing. Smělá, ved. OEK

Číslo tisku:     P10-436466/2021

 

Zpět na začátek usnesení

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2021 MČ Praha 10