Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Rada » Detaily Usnesení
  

k informaci o řešených havarijních stavech v budově ÚMČ Praha 10 za 3. čtvrtletí roku 2021

Datum přijetí: 2.11.2021
Číslo jednání: 20
Číslo usnesení: 847

Obsah usnesení:

Rada městské části Praha 10

 

I.    bere na vědomí

  informaci o řešených havarijních stavech v budově ÚMČ Praha 10 za 3. čtvrtletí roku 2021 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

 

II.  souhlasí

s návrhem usnesení ZMČ Praha 10 dle části IV. předloženého materiálu

 

III. pověřuje

PaedDr. Martina Sekala, místostarostu, k předložení informace o řešených havarijních stavech v budově ÚMČ Praha 10 Zastupitelstvu MČ Praha 10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 2 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

 

 

 

Předkladatel:  PaedDr. Sekal, místostarosta

Anotace:         rekonstrukce ÚMČ

Provede:         -

Na vědomí:     -

Garant:           Mgr. Urbánek, pověřený ved. OHS

Číslo tisku:     P10-442210/2021

 

Zpět na začátek usnesení

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2021 MČ Praha 10