Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Rada » Detaily Usnesení
  

k návrhu na prodej dvou částí pozemku označených písmenem „a“ o výměře 52 m2 a písmenem „b“ o výměře 9 m2 oddělených geometrickým plánem č. 3419-129/2020 ze dne 24. 3. 2021 z pozemku parc. č. 3034/1 - ostatní plocha/zeleň, v k. ú. Michle, Praha, společnosti ČEPS, a. s., IČO 257 02 556, se sídlem Praha 10, Elektrárenská 774/2, PSČ 101 52

Datum přijetí: 2.11.2021
Číslo jednání: 20
Číslo usnesení: 844

Obsah usnesení:

Rada městské části Praha 10

 

  1. souhlasí
  1. s návrhem na prodej dvou částí pozemku označených písmenem „a“ o výměře 52 m2 a  písmenem „b“ o výměře 9 m2 oddělených geometrickým plánem č. 3419-129/2020 ze dne 24. 3. 2021 z pozemku parc. č. 3034/1 - ostatní plocha/zeleň, v k. ú. Michle, Praha, společnosti ČEPS, a. s., IČO 257 02 556, se sídlem Praha 10, Elektrárenská 774/2, PSČ 101 52 za celkovou kupní cenu ve výši 427 000 Kč
  2. s návrhem na uzavření kupní smlouvy na prodej dvou částí pozemku označených písmenem „a“ o výměře 52 m2 a  písmenem „b“ o výměře 9 m2 oddělených geometrickým plánem č. 3419-129/2020 ze dne 24. 3. 2021 z pozemku parc. č. 3034/1 - ostatní plocha/zeleň, v k. ú. Michle, Praha, společnosti ČEPS, a. s., IČO 257 02 556, se sídlem Praha 10, Elektrárenská 774/2, PSČ 101 52 za celkovou kupní cenu ve výši 427 000 Kč
  3. s návrhem usnesení ZMČ Praha 10 dle části IV. předloženého materiálu

 

  1. pověřuje

Ing. Beneše, místostarostu, předložit na nejbližším zasedání ZMČ Praha 10 návrh na prodej dvou částí pozemku označených písmenem „a“ o výměře 52 m2 a  písmenem „b“ o výměře 9 m2 oddělených geometrickým plánem č. 3419-129/2020 ze dne 24. 3. 2021 z pozemku parc. č. 3034/1 - ostatní plocha/zeleň, v k. ú. Michle, Praha, společnosti ČEPS, a. s., IČO 257 02 556, se sídlem Praha 10, Elektrárenská 774/2, PSČ 101 52

- 2 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

 

 

 

Předkladatel:  Ing. Beneš, místostarosta

Anotace:         pozemky; privatizace obecního majetku

Provede:         -

Na vědomí:     -

Garant:           Mgr. Urbánek, ved. OMP

Číslo tisku:     P10-203617/2021

 

Zpět na začátek usnesení

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2021 MČ Praha 10