Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Rada » Detaily Usnesení
  

k návrhu na čerpání fondu investic u organizace Mateřská škola U Vršovického nádraží, Praha 10, Sámova 1529/2a, příspěvková organizace

Datum přijetí: 2.11.2021
Číslo jednání: 20
Číslo usnesení: 826

Obsah usnesení:

Rada městské části Praha 10

 

I. schvaluje

pro organizaci Mateřská škola U Vršovického nádraží, Praha 10, Sámova 1529/2a, příspěvková organizace, čerpání finančních prostředků z fondu investic do výše 74 tis. Kč na pořízení 1 ks interaktivní tabule

 

II.  ukládá

1. Mgr. Bc. Vinterové, vedoucí OŠK

1.1.   zajistit informování ředitelky organizace Mateřská škola U Vršovického nádraží, Praha 10, Sámova 1529/2a, příspěvková organizace, dle bodu I. tohoto usnesení

 

Termín: 16. 11. 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 2 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

 

 

 

Předkladatel:  MgA. Kašpar, místostarosta

Anotace:         hospodaření s obecním majetkem; školství; zřízené organizace

Provede:         Mgr. Bc. Vinterová, ved. OŠK

Na vědomí:     -

Garant:           Mgr. Bc. Vinterová, ved. OŠK

Číslo tisku:     P10-447348/2021

Zpět na začátek usnesení

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2021 MČ Praha 10