Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Rada » Detaily Usnesení
  

k návrhu na rozdělení dotace HMP v odvětví 0041 - Školství (RO 2108)

Datum přijetí: 2.11.2021
Číslo jednání: 20
Číslo usnesení: 823

Obsah usnesení:

Rada městské části Praha 10

 

I. schvaluje

návrh na rozdělení dotace HMP v odvětví 0041 - Školství (RO 2108):

 

  1. snížení výdajové části paragrafu Ostatní činnosti jinde nezařazené a položky Nespecifikované rezervy

 

ORJ

Paragraf

Položka

ÚZ

ORG

Tis. Kč

1041

6409

5901

000033063

0015583000000

-353,5

 

  1. zvýšení výdajové části paragrafu Mateřské školy a položky Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím, EU - Šablony III Mateřská škola, Praha 10 Zvonková 2901/12, příspěvková organizace

 

ORJ

Paragraf

Položka

ÚZ

ORG

Tis. Kč

0441

3111

5336

103133063

0015583000000

+176,8

0441

3111

5336

103533063

0015583000000

+176,7

 

II.  ukládá

1. Ing. Smělé, vedoucí OEK

1.1.   zajistit změnu rozpočtu MČ Praha 10 na rok 2021 bodu I. tohoto usnesení

 

Termín: 30. 11. 2021

 

 

- 2 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

 

 

 

Předkladatel:  MgA. Kašpar, místostarosta

Anotace:         rozpočet; školství

Provede:         Ing. Smělá, ved. OEK

Na vědomí:     OEK

Garant:           Mgr. Bc. Vinterová, ved. OŠK

Číslo tisku:     P10-443553/2021

 

Zpět na začátek usnesení

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2021 MČ Praha 10