Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Rada » Detaily Usnesení
  

k návrhu na úpravu závazných limitů stanovených Léčebně dlouhodobě nemocných Vršovice, p. o., v rozpočtu na rok 2021

Datum přijetí: 19.10.2021
Číslo jednání: 19
Číslo usnesení: 819

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Rada městské části Praha 10

 

I.    schvaluje

změnu závazných limitů stanovených Léčebně dlouhodobě nemocných Vršovice, p. o., v rozpočtu na rok 2021 takto:

a)    navýšení limitu prostředků na platy zaměstnanců na částku ve výši 44 500 tis. Kč

b)    navýšení limitu prostředků na ostatní osobní náklady na částku ve výši 3 300 tis. Kč

 

II.   ukládá

1. Bc. Petříkovi, vedoucímu OSO

1.1.    zajistit informování MUDr. Václava Ptáčka, ředitele Léčebny dlouhodobě nemocných Vršovice, p. o., o navýšení limitů dle bodu I. tohoto usnesení

 

Termín: 31. 10. 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 2 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

 

 

 

Předkladatel:  Mgr. Kočí, uvolněný člen RMČ

Anotace:         rozpočet; zdravotnictví

Provede:         Bc. Petřík, ved. OSO

Na vědomí:     LDN Vršovice, p. o.

Garant:            Bc. Petřík, ved. OSO

Číslo tisku:      P10-432464/2021

 

Zpět na začátek usnesení

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2021 MČ Praha 10