Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Rada » Detaily Usnesení
  

k návrhu na uzavření dodatku č. 1 k „Memorandu o vzájemné spolupráci“ mezi MČ Praha 10 a Hlavním městem Prahou

Datum přijetí: 19.10.2021
Číslo jednání: 19
Číslo usnesení: 815

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Rada městské části Praha 10

 

I.    zrušuje

usnesení Rady městské části Praha 10 č. 695 ze dne 7. 9. 2021 k návrhu na schválení dodatku č. 1 k Memorandu o vzájemné spolupráci, v plném rozsahu

 

II.   souhlasí

  1. s uzavřením Dodatku č. 1 k „Memorandu o vzájemné spolupráci“ dle přílohy č. 7 předloženého materiálu
  2. s návrhem usnesení ZMČ Praha 10 ve znění dle přílohy č. 10 předloženého materiálu

 

III. pověřuje

Ing. arch. Valoviče, místostarostu, předložit Dodatek č. 1 k „Memorandu o vzájemné spolupráci“ mezi MČ Praha 10 a Hlavním městem Prahou ve smyslu bodu II. tohoto usnesení na nejbližším zasedání ZMČ Praha 10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 2 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

 

 

 

Předkladatel:  Ing. arch. Valovič, místostarosta

Anotace:         koncepce a územní rozvoj

Provede:         -

Na vědomí:     -

Garant:            Ing. arch. Zákostelný, ved. KHA

Číslo tisku:      P10-425550/2021; P10-441331/2021

 

Zpět na začátek usnesení

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2021 MČ Praha 10