Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Rada » Detaily Usnesení
  

k návrhu na odúčtování odepsaných pohledávek z knihy podrozvahových účtů

Datum přijetí: 19.10.2021
Číslo jednání: 19
Číslo usnesení: 805

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Rada městské části Praha 10

 

I.    schvaluje

  1. odúčtování odepsaných pohledávek z knihy podrozvahových účtů MČ Praha 10 k 31. 12. 2021, které jsou evidovány v knize podrozvahových účtů 10 a více let
  2. průběžné odúčtování odepsaných pohledávek z knihy podrozvahových účtů MČ Praha 10 v případech, kdy tyto pohledávky budou evidovány v knize podrozvahových účtů 10 a více let

 

II.   ukládá

1. Ing. Smělé, vedoucí OEK

1.1.    zajistit odúčtování odepsaných pohledávek z knihy podrozvahových účtů MČ Praha 10 k 31. 12. 2021, které jsou evidovány v knize podrozvahových účtů 10 a více let

 

Termín: 31. 1. 2022

 

1.2.    zajistit průběžné odúčtování odepsaných pohledávek z knihy podrozvahových účtů v případech, kdy tyto pohledávky budou evidovány v knize podrozvahových účtů 10 a více let

 

Termín: průběžně

Kontrolní termín: 31. 1. 2056

 

 

 

 

- 2 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

 

 

 

Předkladatel:  doc. Ing. Sedmihradská, Ph.D., uvolněná členka RMČ

Anotace:         rozpočet

Provede:         Ing. Smělá, ved. OEK

Na vědomí:     -

Garant:            Ing. Smělá, ved. OEK

Číslo tisku:      P10-423285/2021

 

Zpět na začátek usnesení

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2021 MČ Praha 10