Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Rada » Detaily Usnesení
  

k návrhu na změnu plánu zdaňované činnosti OHS na rok 2021 snížením nákladů střediska 9100 Odbor hospodářské správy a navýšením nákladů střediska 9136 Majetková Ikon pro OHS

Datum přijetí: 19.10.2021
Číslo jednání: 19
Číslo usnesení: 804

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Rada městské části Praha 10

 

  1. schvaluje

změnu plánu zdaňované činnosti OHS na rok 2021 snížením nákladů střediska 9100 Odbor hospodářské správy a navýšením nákladů střediska 9136 Majetková Ikon pro OHS:

 

Kapitola/Středisko

Název výnosu/nákladu

Výnosy

(v tis. Kč)

Náklady

(v tis. Kč)

9100

Ostatní náklady

 

-2 900

9136

Spotřeba materiálu

 

100

9136

Spotřeba energie

 

2 000

9136

Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek

 

100

9136

Ostatní služby

 

700

 

II.   ukládá

1. Ing. Smělé vedoucí OEK

  1. zajistit změnu rozpočtu MČ Praha 10 na rok 2021 dle bodu I. tohoto usnesení

 

Termín: 31. 10. 2021

 

 

 

 

- 2 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

 

 

 

Předkladatel:  doc. Ing. Sedmihradská, Ph.D., uvolněná členka RMČ

Anotace:         hospodářská správa; rozpočet

Provede:         Ing. Smělá, ved. OEK

Na vědomí:     OEK

Garant:            Mgr. Urbánek, pověřený ved. OHS

Číslo tisku:      P10-428406/2021

 

Zpět na začátek usnesení

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2021 MČ Praha 10