Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Rada » Detaily Usnesení
  

k návrhu na podání výpovědí z nájmu bytu bez výpovědní doby

Datum přijetí: 19.10.2021
Číslo jednání: 19
Číslo usnesení: 803

Materiály k usnesení

Neveřejný materiál podle §8, bodu 9. Jednacího řádu RMČ.

Obsah usnesení:

Rada městské části Praha 10

 

I.    schvaluje

podání výpovědí z nájmu bytu bez výpovědní doby dle § 2291 odst. 1 a 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, dle důvodové zprávy předloženého materiálu

 

Nájemce

Č. bytu

podlaží

Vel. bytu

Adresa bytu

*****

*****

2+1

Ruská 1314/196

Praha 10 - Vršovice

*****

*****

2+1

Průběžná 1843/27

Praha 10 - Strašnice

*****

*****

1+0

Na Hroudě 521/8

Praha 10 - Strašnice

*****

*****

3+1

Elektrárenská 985/9

Praha 10 - Michle

 

II.   ukládá

1. Ing. Březinovi, vedoucímu OBN

1.1.    podepsat výpovědi z nájmu bytu bez výpovědní doby dle bodu I. tohoto usnesení

 

Termín: 31. 12. 2021

 

 

 

- 2 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

 

 

 

Předkladatel:  Ing. Beneš, místostarosta

Anotace:         byty

Provede:         Ing. Březina, ved. OBN

Na vědomí:     -

Garant:            Ing. Březina, ved. OBN

Číslo tisku:      P10-428162/2021

 

Zpět na začátek usnesení

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2021 MČ Praha 10