Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Rada » Detaily Usnesení
  

k návrhu na schválení podání žádostí o poskytnutí grantu hlavního města Prahy - Program v oblasti prevence kriminality pro rok 2022

Datum přijetí: 5.10.2021
Číslo jednání: 18
Číslo usnesení: 780

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Rada městské části Praha 10

 

I.    schvaluje

podání žádostí o poskytnutí grantu hlavního města Prahy - Program v oblasti prevence kriminality pro rok 2022 dle příloh č. 1 a 2 předloženého materiálu

 

II.   ukládá

1. Mgr. Kočímu, uvolněnému členu RMČ

1.1.    podepsat žádosti o poskytnutí grantu hlavního města Prahy – Program v oblasti prevence kriminality pro rok 2022, schválené dle bodu I. tohoto usnesení

 

Termín: 8. 10. 2021

 

2. Bc. Petříkovi, vedoucímu OSO

2.1.    podat žádosti o poskytnutí grantu hlavního města Prahy - Program v oblasti prevence kriminality pro rok 2022, podepsané dle bodu II. 1.1. tohoto usnesení

 

Termín: 15. 10. 2021

 

 

 

 

 

 

 

- 2 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

 

 

 

Předkladatel:  Mgr. Kočí, uvolněný člen RMČ

Anotace:         policie - bezpečnost; sociální oblast

Provede:         Mgr. Kočí, uvolněný člen RMČ; Bc. Petřík, ved. OSO

Na vědomí:     -

Garant:            Bc. Petřík, ved. OSO

Číslo tisku:      P10-410357/2021

Zpět na začátek usnesení

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2021 MČ Praha 10