Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Rada » Detaily Usnesení
  

k návrhu na rozdělení účelové neinvestiční dotace ze SR z Ministerstva financí v odvětví 0091 - Vnitřní správa (RO 2101) určené na úhradu výdajů vzniklých v souvislosti s konáním voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v roce 2021

Datum přijetí: 5.10.2021
Číslo jednání: 18
Číslo usnesení: 779

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Rada městské části Praha 10

 

I.    schvaluje

  1. snížení rozpočtu ve výdajové části

Snížení neinvestičních finančních prostředků v ORJ 1091 - Vnitřní správa, paragrafu 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, na položce 5901 Nespecifikované rezervy s ÚZ 98071 Účel. dot. na výdaje při volbách do PS PČR 2021

 

ORJ

Paragraf

Položka

ÚZ

ORG

Tis. Kč

1091

6409

5901

 000098071

 

-3 399,0

 

  1. zvýšení rozpočtu ve výdajové části

Zvýšení neinvestičních finančních prostředků v ORJ 0991 - Vnitřní správa, paragrafu 6114 Volby do Parlamentu ČR s ÚZ 98071 Účel. dot. na výdaje při volbách do PS PČR 2021

 

ba)  zvýšení neinvestičních finančních prostředků na položce 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech

 

ORJ

Paragraf

Položka

ÚZ

ORG

Tis. Kč

0991 

6114

5011

  000098071

 

250,0

 

 

 

- 2 -

 

 

bb)  zvýšení neinvestičních finančních prostředků na položce 5019 Ostatní platy

 

ORJ

Paragraf

Položka

ÚZ

ORG

Tis. Kč

0991

6114

5019

000098071

 

50,0

 

bc)  zvýšení neinvestičních finančních prostředků na položce 5021 Ostatní osobní výdaje

 

ORJ

Paragraf

Položka

ÚZ

ORG

Tis. Kč

0991

6114

5021

000098071

 

1 500,0

 

bd)  zvýšení neinvestičních finančních prostředků na položce 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

 

ORJ

Paragraf

Položka

ÚZ

ORG

Tis. Kč

0991

6114

5031

000098071

 

420,0

 

be)  zvýšení neinvestičních finančních prostředků na položce 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění

 

ORJ

Paragraf

Položka

ÚZ

ORG

Tis. Kč

0991

6114

5032

000098071

 

30,0

 

bf)  zvýšení neinvestičních finančních prostředků na položce 5133 Léky a zdravotnický materiál

 

ORJ

Paragraf

Položka

ÚZ

ORG

Tis. Kč

0991 

6114

5133

  000098071

 

150,0

 

bg)  zvýšení neinvestičních finančních prostředků na položce 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený

 

ORJ

Paragraf

Položka

ÚZ

ORG

Tis. Kč

0991 

6114

5139

  000098071

 

300,0

 

bh)  zvýšení neinvestičních finančních prostředků na položce 5151 Studená voda

 

ORJ

Paragraf

Položka

ÚZ

ORG

Tis. Kč

0991 

6114

5151

  000098071

 

5,0

 

bch)   zvýšení neinvestičních finančních prostředků na položce 5152 Teplo

 

ORJ

Paragraf

Položka

ÚZ

ORG

Tis. Kč

0991 

6114

5152

  000098071

 

10,0

 

 

- 3 -

 

 

bi)   zvýšení neinvestičních finančních prostředků na položce 5153 Plyn

 

ORJ

Paragraf

Položka

ÚZ

ORG

Tis. Kč

0991

6114

5153

000098071

 

10,0

 

bj)   zvýšení neinvestičních finančních prostředků na položce 5154 Elektrická energie

 

ORJ

Paragraf

Položka

ÚZ

ORG

Tis. Kč

0991

6114

5154

000098071

 

15,0

 

bk)  zvýšení neinvestičních finančních prostředků na položce 5156 Pohonné hmoty a maziva

 

ORJ

Paragraf

Položka

ÚZ

ORG

Tis. Kč

0991

6114

5156

000098071

 

5,0

 

bl)   zvýšení neinvestičních finančních prostředků na položce 5161 Poštovní služby

 

ORJ

Paragraf

Položka

ÚZ

ORG

Tis. Kč

0991

6114

5161

000098071

 

50,0

 

bm) zvýšení neinvestičních finančních prostředků na položce 5162 Služby elektronických komunikací

 

ORJ

Paragraf

Položka

ÚZ

ORG

Tis. Kč

0991

6114

5162

000098071

 

10,0

 

bn)  zvýšení neinvestičních finančních prostředků na položce 5164 Nájemné

 

ORJ

Paragraf

Položka

ÚZ

ORG

Tis. Kč

0991

6114

5164

000098071

 

255,0

 

bo)  zvýšení neinvestičních finančních prostředků na položce 5169 Nákup ostatních služeb

 

ORJ

Paragraf

Položka

ÚZ

ORG

Tis. Kč

0991

6114

5169

000098071

 

299,0

 

bp)  zvýšení neinvestičních finančních prostředků na položce 5171 Opravy a udržování

 

ORJ

Paragraf

Položka

ÚZ

ORG

Tis. Kč

0991

6114

5171

000098071

 

40,0

 

 

- 4 -

 

 

II.   ukládá

1. Ing. Smělé vedoucí OEK

  1. zajistit změnu rozpočtu MČ Praha 10 na rok 2021 dle bodu I. tohoto usnesení

 

Termín: 20. 10. 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

 

 

 

Předkladatel:  doc. Ing. Sedmihradská, Ph.D., uvolněná členka RMČ

Anotace:         rozpočet; hospodářská správa

Provede:         Ing. Smělá, ved. OEK

Na vědomí:     OEK

Garant:            Mgr. Urbánek, pověřený ved. OHS

Číslo tisku:      P10-410180/2021

 

Zpět na začátek usnesení

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2021 MČ Praha 10