Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Rada » Detaily Usnesení
  

k návrhu na udělení plné moci společnosti LILA - architektonický ateliér, s. r. o., pro zajištění potřebných úkonů na stavbu „ AREÁL VOLNÉHO ČASU GUTOVKA - DOPLNĚNÍ ZASTŘEŠENÍ U LEDOVÉ PLOCHY“

Datum přijetí: 5.10.2021
Číslo jednání: 18
Číslo usnesení: 778

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Rada městské části Praha 10

 

I.    schvaluje

udělení plné moci společnosti LILA - architektonický ateliér, s. r. o., pro potřeby zajištění potřebných úkonů na stavbu „AREÁL VOLNÉHO ČASU GUTOVKA - DOPLNĚNÍ ZASTŘEŠENÍ U LEDOVÉ PLOCHY“ ve znění dle přílohy č. 1 a č. 2 předloženého materiálu

 

II.   ukládá

1. R. Chmelové, starostce

1.1.    podepsat plnou moc pro zajištění potřebných úkonů na stavbu „AREÁL VOLNÉHO ČASU GUTOVKA - DOPLNĚNÍ ZASTŘEŠENÍ U LEDOVÉ PLOCHY“ schválenou dle bodu I. tohoto usnesení

 

Termín: 7. 10. 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 2 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

 

 

 

Předkladatel:  Ing. Komrsková, 1. místostarostka

Anotace:         životní prostředí

Provede:         R. Chmelová, starostka

Na vědomí:     -

Garant:            Bc. Pecánek, ved. OŽP

Číslo tisku:      P10-420638/2021

 

Zpět na začátek usnesení

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2021 MČ Praha 10