Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Rada » Detaily Usnesení
  

k návrhu na projednání žádosti společnosti Vzdělávací zahradnické centrum, spol. s r. o., o úpravu výše nájemného

Datum přijetí: 5.10.2021
Číslo jednání: 18
Číslo usnesení: 774

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Rada městské části Praha 10

 

I.    neschvaluje

úpravu nájemného za pronájem částí pozemků parc. č. 2769/2 a parc. č. 2769/28, k. ú. Strašnice, užívaných společností Vzdělávací zahradnické centrum, spol. s r. o., IČO 625 86 904, se sídlem Dvouletky 529/42, 100 00 Praha 10

 

II.   ukládá

1. Mgr. Urbánkovi, vedoucímu OMP

1.1.    informovat žadatele dle bodu I. tohoto usnesení

 

Termín: 29. 10. 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 2 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

 

 

 

Předkladatel:  Ing. Beneš, místostarosta

Anotace:         pozemky; správa obecního majetku

Provede:         Mgr. Urbánek, ved. OMP

Na vědomí:     -

Garant:            Mgr. Urbánek, ved. OMP

Číslo tisku:      P10-410340/2021

 

Zpět na začátek usnesení

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2021 MČ Praha 10