Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Rada » Detaily Usnesení
  

k návrhu na projednání žádosti o nájmu části pozemku parc. č. 3098/1, o výměře 35,0 m², k. ú. Michle, pod plechovou garáží ve vlastnictví žadatelky

Datum přijetí: 5.10.2021
Číslo jednání: 18
Číslo usnesení: 773

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Rada městské části Praha 10

 

  1. schvaluje

uzavření vzorové smlouvy o nájmu části pozemku parc. č. 3098/1, výměře 35,0 m², k. ú. Michle, s paní ***********************, dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

 

  1. ukládá

1. Mgr. Urbánkovi, vedoucímu OMP

1.1.    podepsat vzorovou smlouvu o nájmu části pozemku parc. č.  3098/1, o výměře 35,0 m², k. ú. Michle, s paní ******************, dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

 

Termín: 31. 10. 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 2 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

 

 

 

Předkladatel:  Ing. Beneš, místostarosta

Anotace:         pozemky; správa obecního majetku

Provede:         Mgr. Urbánek, ved. OMP

Na vědomí:     -

Garant:            Mgr. Urbánek, ved. OMP

Číslo tisku:      P10-385320/2021

 

Zpět na začátek usnesení

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2021 MČ Praha 10