Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Rada » Detaily Usnesení
  

k návrhu na uzavření smluv o nájmu bytů

Datum přijetí: 5.10.2021
Číslo jednání: 18
Číslo usnesení: 765

Materiály k usnesení

Neveřejný materiál podle §8, bodu 9. Jednacího řádu RMČ.

Obsah usnesení:

Rada městské části Praha 10

 

I.    schvaluje

pronájem bytů a uzavření smluv o nájmu bytů dle důvodové zprávy předloženého materiálu

 

Poř. č.

Jméno

Adresa

Podlaží

č. bytu

Vel. bytu

plocha

Na dobu

Doporučení KBP/8/2-21/2021

ze dne 8. 9. 2021

souhlasí

1

*****

K Louži 1257/8

Praha 10, Vršovice

*****

1+1

41,88

neurčitou

poskytnout stávající byt

2

*****

Počernická 524/64

Praha 10, Malešice

*****

1+kk

31,17

neurčitou

poskytnout stávající byt

3

*****

Volyňská 887/12

Praha 10, Vršovice

*****

3+1

88,09

neurčitou

poskytnout stávající byt

4

*****

Vršovická 769/52

Praha 10, Vršovice

*****

1+0

38,24

určitou

2 roky

poskytnout stávající byt

5

*****

Ostružinová 2933/9

Praha 10, Záběhlice

*****

3+1

74,70

určitou

2 roky

poskytnout stávající byt

6

*****

Počernická 524/64

Praha 10, Malešice

*****

1+kk

31,35

určitou

2 roky

poskytnout stávající byt

7

*****

Ostružinová 2934/7

Praha 10, Záběhlice

*****

3+1

74,70

určitou

2 roky

poskytnout stávající byt

8

*****

Počernická 524/64

Praha 10, Malešice

*****

1+kk

31,33

určitou

2 roky

poskytnout stávající byt

 

 

- 2 -

 

 

9

*****

Na Hroudě 1314/14

Praha 10, Strašnice

*****

1+1

48,10

určitou

2 roky

poskytnout stávající byt

10

*****

Karpatská 1168/17

Praha 10, Vršovice

*****

2+1

71,32

určitou

2 roky

poskytnout stávající byt

11

*****

Počernická 524/64

Praha 10, Malešice

*****

2+kk

45,79

určitou

2 roky

poskytnout stávající byt

12

*****

Počernická 524/64

Praha 10, Malešice

*****

2+kk

46,20

určitou

2 roky

poskytnout stávající byt

13

*****

Norská 603/16

Praha 10, Vršovice

*****

1+1

54,30

určitou

2 roky

poskytnout stávající byt

14

*****

Murmanská 1246/13

Praha 10, Vršovice

*****

1+1

44,59

určitou

2 roky

poskytnout stávající byt

15

*****

Francouzská 464/62

Praha 10, Vinohrady

*****

1+1

49,77

určitou

2 roky

poskytnout stávající byt

16

*****

Tulská 13/3

Praha 10, Vršovice

*****

3+1

81,57

určitou

2 roky

poskytnout stávající byt

17

*****

Ostružinová 2935/5

Praha 10, Záběhlice

*****

3+1

74,70

určitou

2 roky

poskytnout stávající byt

18

*****

Vršovická 832/97

Praha 10, Vršovice

*****

1+1

42,14

určitou

2 roky

poskytnout stávající byt

19

*****

Ostružinová 2936/3 Praha 10, Záběhlice

*****

1+1

46,85

určitou

1 rok

poskytnout stávající byt

20

*****

Průběžná 1804/55 Praha 10, Strašnice

*****

1+1

45,84

určitou

1 rok

poskytnout stávající byt

21

*****

Průběžná 1841/23

Praha 10, Strašnice

*****

3+1

54,50

určitou

1 rok

poskytnout stávající byt po výpovědi z nájmu bytu

 

II.   ukládá

l. Ing. Březinovi, vedoucímu OBN

1.1.    podepsat smlouvy o nájmu bytů dle důvodové zprávy předloženého materiálu

 

Termín: 28. 2. 2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 3 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

 

 

 

Předkladatel:  Ing. Beneš, místostarosta

Anotace:         byty

Provede:         Ing. Březina, ved. OBN

Na vědomí:     -

Garant:            Ing. Březina, ved. OBN

Číslo tisku:      P10-398185/2021

 

Zpět na začátek usnesení

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2021 MČ Praha 10