Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Rada » Detaily Usnesení
  

k návrhu na vyhlášení veřejné nabídky na uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor a návrh na jmenování členů podpůrné komise

Datum přijetí: 5.10.2021
Číslo jednání: 18
Číslo usnesení: 763

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Rada městské části Praha 10

 

I.    schvaluje

a)    textaci veřejné nabídky na uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor dle přílohy č. 1. předloženého materiálu

b)    seznam členů podpůrné komise pro vyhodnocení veřejné nabídky na uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor dle upravené přílohy č. 2. předloženého materiálu

 

II.   jmenuje

a)    členy podpůrné komise pro vyhodnocení veřejné nabídky na uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor dle upravené přílohy č. 2 předloženého materiálu

b)    Bc. Pavla Petříka, vedoucího odboru sociálního, jako zapisovatele podpůrné komise pro vyhodnocení veřejné nabídky na uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor

 

III. ukládá

1. Ing. Březinovi, vedoucímu OBN

1.1.    zveřejnit podmínky veřejné nabídky na uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor schválené dle bodu I. a) tohoto usnesení

 

Termín: 18. 10. 2021

 

 

 

 

 

- 2 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

 

 

 

Předkladatel:  Mgr. Kočí, uvolněný člen RMČ

Anotace:         nebytové prostory; personální záležitosti; sociální oblast

Provede:         Ing. Březina, ved. OBN

Na vědomí:     -

Garant:            Ing. Březina, ved. OBN

Číslo tisku:      P10-417764/2021

 

Zpět na začátek usnesení

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2021 MČ Praha 10