Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Rada » Detaily Usnesení
  

k návrhu na úpravu Zásad pro poskytování finančních darů uživatelům sociální služby tísňová péče

Datum přijetí: 5.10.2021
Číslo jednání: 18
Číslo usnesení: 762

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Rada městské části Praha 10

 

I.    schvaluje

úpravu Zásad pro poskytování finančních darů uživatelů sociální služby tísňová péče s účinností od 1. 1. 2022 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

- 2 -

 

 

 

 

 

 

 

Předkladatel:  Mgr. Kočí, uvolněný člen RMČ

Anotace:         sociální oblast

Provede:         -

Na vědomí:     -

Garant:            Bc. Petřík, ved. OSO

Číslo tisku:      P10-354298/2021

 

Zpět na začátek usnesení

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2021 MČ Praha 10