Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Rada » Detaily Usnesení
  

k návrhu na změnu plánu zdaňované činnosti na rok 2021 z kapitoly OHS do OKP

Datum přijetí: 27.9.2021
Číslo jednání: 10
Číslo usnesení: 754

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Rada městské části Praha 10

 

  1. schvaluje
  1. změnu plánu zdaňované činnosti na rok 2021 z kapitoly OHS do kapitoly OKP:

 

Kapitola

Název výnosu/nákladu

Výnosy (v tis. Kč)

Náklady (v tis. Kč)

9100

Ostatní náklady

 

-800

6100

Ostatní služby

 

800

 

  1. ceník inzerce v periodiku Praha 10 dle přílohy č. 3 předloženého materiálu s účinností od 28. 9. 2021

 

  1. ukládá

1. Ing. Smělé, vedoucí OEK

1.1.    provést příslušnou změnu plánu zdaňované činnosti na rok 2021 dle bodu I. tohoto usnesení

 

Termín: 30. 9. 2021

 

2. R. Chmelové, starostce

2.1.    zajistit zveřejnění ceníku inzerce na webových stránkách městské části Praha 10

 

Termín: 30. 9. 2021

 

 

 

- 2 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

 

 

 

Předkladatel:  R. Chmelová, starostka

Anotace:         rozpočet; samospráva

Provede:         Ing. Smělá, ved. OEK; R. Chmelová, starostka

Na vědomí:     OEK

Garant:            R. Chmelová, starostka

Číslo tisku:      P10-412984/2021

Zpět na začátek usnesení

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2021 MČ Praha 10